Mer penger til yrkesfag

Publisert - Sist oppdatert
Karl Hansen, Nicoline Devik og Stine Andreassen fra Strømmen videregående skole deltok på fagdagen på Kjeller ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015. Arkivfoto: Eva Tønnessen

Karl Hansen, Nicoline Devik og Stine Andreassen fra Strømmen videregående skole deltok på fagdagen på Kjeller ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015. Arkivfoto: Eva Tønnessen

Regjeringen lover 65 millioner ekstra til yrkesfagene i neste års statsbudsjett, 10 av dem til yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Høgskolen i Oslo og Akershus vil få 10 millioner kroner ekstra til desentralisert utdanning av yrkesfaglærere, hvis dagens regjering får det som den vil.

I alt skal yrkesfagene styrkes med 65 millioner, som blant annet skal gå til å opprette flere lærlingeplasser, flere studieplasser på fagskolene og å styrke utdanningene av yrkesfaglærere, går det fram av budsjettlekkasjer til Dagbladet.

30 studieplasser og 5 stipendiater

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal få 30 studieplasser ekstra i den desentraliserte og fleksible utdanningen som Institutt for yrkesfaglærerutdanning driver. I tillegg får utdanningen fem rekrutteringsstillinger, og i en oppstartsfase også midler til utvikling av fagtilbudet, utstyr og koordinering av tilbudet. Dette bekrefter Kunnskapsdepartementet overfor Khrono.

Dermed får HiOA penger til sin nasjonale satsing på yrkesfaglærerutdanning. Et av innspillene fra HiOA når det gjaldt satsing utenom budsjettrammen i 2018 var nettopp en satsing på yrkesfaglærerutdanningen. 

 Dette er ikke valgflesk.

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister (H)

— Vi foreslår en betraktelig satsing og gir dermed regjeringen en mulighet av dimensjoner for å få løftet yrkesfaglærerutdanningene. Det hadde vært utrolig bra for utdanningene nasjonalt. Og dette er en satsing vi ikke kan få til hvis vi ikke får midler utenom den ordinære rammebevilgningen, sa rektor Curt Rice til Khrono den gangen. Og han ønsket seg 90 millioner kroner fordelt på tre år. 

Les også:

Første skritt

Leder for Institutt for yrkesfaglærerutdanning på HiOA,  Sidsel Øiestad Grande, er veldig fornøyd med budsjettlekkasjen fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen. 

— 10 millioner kroner er strålende, sier hun til Khrono. 

— Er dette første skritt på veien til en nasjonalt kompetansesenter for yrkesfaglærerutdanning, slik dere ønsker dere? 

— Først og fremst er dette 30 studieplasser som skal være fleksible og desentraliserte. Her kan vi rekruttere nye yrkesfaglærere, men også ha et tilbud til de som allerede jobber i skolen, men ikke har utdanning, sier Øiestad Grande. 

Hun viser til at høgskolen allerede har slike desentraliserte yrkesfaglærerutdanningstilbud i samarbeid med fylkeskommunene både i Rogaland og Hordaland. 

Studiesenteret?

— Høgskolen i Oslo og Akershus har nettopp overtatt studiesenteret.no for å tilby mer desentralisert utdanning. Kan yrkesfaglærerne nå bli en del av dette? 

— Jeg vet ikke nok om hva det er ennå, men det må vi finne ut av, sier hun. 

— Men du er ikke redd for at disse pengene bare er valgflesk fra statsråd Isaksen? 

— Det vil jeg ikke ha noen mening om. Men når det gjelder Arbeiderpartiet så har også de et senter for yrkesfag i sitt program, sier Øiestad Grande. 

Forprosjekt igang

Hun forteller også at institutt for yrkesfaglærerutdanning har et forprosjekt på gang etter å ha fått midler fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og at de også nå har søkt strategimidler fra høgskolen sentralt. 

I søknaden står det blant annet dette om senteret: 

«Institutt for yrkesfaglærerutdanning vil etablere et kompetansesenter for yrkesfag der utgangspunktet for senterets aktiviteter skal være arbeids- og samfunnslivets behov for kompetanse. Senteret skal bidra til å styrke fagutvikling og relevans i yrkesfaglærerutdanning og i fag- og yrkesopplæring. Gjennom et tett samarbeid med arbeidsliv og skoler vil senteret tilby etter- og videreutdanning og oppdrag. Senteret skal gjennom forskning og formidling bidra til ny kunnskap om yrkesfagene og opplæring av høy kvalitet, og være en anerkjent aktør innenfor fag- og yrkesopplæring og læring i arbeidslivet».

Lektor 2-ordning

Andre tiltak i yrkesfagløftet  fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er en lektor 2-ordning til 10 millioner kroner, der fagpersoner fra industri og næringsliv skal kobles inn i undervisningen i videregående skole.

Dessuten skal lærere som jobber med yrkesfag kunne hospitere ute i bedrifter, og denne hospiteringsordningen skal finansieres med fem millioner kroner.

En pott på 13,6 millioner skal gå til rekruttering av lærebedrifter, og 25 millioner kroner skal brukes til nye studieplasser på fagskolene.

Isaksen: Ikke valgflesk

— Dette er ikke valgflesk. I motsetning til Ap som er best på yrkesfag i opposisjon, har vi satset systematisk på dette hvert eneste år. Det er lett å love gull og grønne skoger når en ikke har makt, men ser du på hva som faktisk har skjedd har vi gjort mer for fagopplæring både med budsjett og tiltak i løpet av fire år enn de rødgrønne gjorde på åtte, hevder Torbjørn Røe Isaksen, ifølge Dagbladet.

 

Fakta

Yrkesfagløft

Regjeringens pakke for styrking av yrkesfagene i statsbudsjettet for 2018:

Rekruttering av flere lærebedrifter 13,6 millioner kroner: Det settes av 13,6 mill. kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.

Yrkesfagenes år - 1,4 millioner kroner: Skal bidra til oppmerksomhet og status for fagopplæringen. En del av midlene skal gå til å arrangere skole-NM for elevene.

Lektor 2-ordning for yrkesfag 10,0 millioner kroner.Ordningen innebærer at fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv blir involverte direkte i undervisningen. .

Hospiteringsordning 5,0 millioner kroner, gir lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer, mulighet til å hospitere ute i de bedriftene som elevene deres en dag kan komme til å jobbe i selv. 

Desentralisert yrkesfaglærerutdanning 10,0 millioner kroner. Yrkesfaglærerutdanningen skal styrkes gjennom å styrke den fleksible og desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Satsingen inkluderer 30 studieplasser til den treårige utdanningen og 5 rekrutteringsstillinger. I tillegg gis det i en oppstartsfase midler til utvikling av fagtilbudet, utstyr og koordinering av tilbudet.

Nye studieplasser i fagskolene 25 millioner kroner

Kilde: Dagbladet

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.