Seks fremragende undervisere i Tromsø

Publisert - Sist oppdatert

De seks første underviserne ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som meritterte undervisere.

Det var under rektors sommerfest ved UiT Norges arktiske universitet at prorektor for utdanning, Wenche Jacobsen, offentligjorde navnene på de seks ansatte som fikk den nye statusen.

— Jeg vil gratulere alle som har blitt utnevnt som merittert underviser. Jeg er glad for at UiT kan vise fram undervisere som har den kvaliteten som en merittert underviser skal ha, sier hun i en pressemelding.

Totalt var det 29 som hadde søkt om statusen som merittert underviser.

Å bli merittert underviser kan nå bli et fortrinn når vitenskapelig ansatte skal søke om opprykk til professor. I dag er det slik at undervisningsoppgavene formelt sett er likestilt med forskningsoppgavene ved universitetene.

I Bergen og Tromsø

Jeg driver med veldig mye forskning som andre kanskje ser som bare forskning, men som for meg har en direkte nytte for min undervisning. All undervisning skulle vært forskningsbasert, men det krever mye.

Laura Janda
Professor ved UiT og nylig merittert underviser

Prosjektet Pedagogisk merittering ble vedtatt av universitetsstyret i juni i fjor. Det er basert på rapporten «Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT» som er utarbeidet av NTNU og UiT.

Den første utlysningen ved UiT kom i februar i år og omfattet de fem stillingskategoriene universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent.

— UiT er det første universitetet i landet som meritterer bredt og innenfor alle kategoriene. Dette prosjektet bidrar til at god undervisning verdsettes, sier prorektor Jakobsen videre.

Prosjektet er en forsøksordning som i første omgang skal gå over fem år.

I Sverige har flere universiteter tatt i bruk et tilsvarende system. 

Ved Universitet i Bergen (UiB) offentliggjorde de for kort tid siden sine første meritterte undervisere. Ved UiB har man bare tatt ordningen i bruk på ett fakultet, nemlig Det matematisk naturvitenskapelige fakultet.

Les også: 5 er framifrå undervisarar på Universitetet i Bergen

Meritterte seks

De seks som fikk status som merittert underviser onsdag er:

 • Dosent Bernt Bertheussen, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet

 • Professor Michaela Aschan, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

 • Dosent Eli Moksnes Furu, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet

 • Førstelektor Anne Eriksen, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet

 • Professor Laura Janda, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet

 • Professor Tove I. Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

Prosjektleder Marit Allern i Result forteller at hver søker har blitt vurdert av en komité i tillegg til en representant fra fakultetet som søkeren tilhører.

Komiteen hadde to eksterne medlemmer og en studentrepresentant i tillegg til prosjektleder.

Forskningsbasert undervisning

Professor Laura Janda sier på UiTs hjemmesider at hun føler hun har lært mye om seg selv i søknadsprosessen. Hun underviser i språk.

– Jeg driver med veldig mye forskning som andre kanskje ser som bare forskning, men som for meg har en direkte nytte for min undervisning. All undervisning skulle vært forskningsbasert, men det krever mye, sier hun, og legger til:

— Som professor får jeg vanligvis heller ikke så mye anerkjennelse for å skrive lærebøker, og det er fantastisk å få den anerkjennelsen nå, sier Janda.

 

Fakta

Meritteringssystem for undervisning

Og her er arbeidsgruppa fra UiT Norges arktiske universitet og NTNU som har foreslått meritteringssystemet for undervisning: 

 • Gunnar Grepperud, UiT, leder
 • Heidi Adolfsen, UiT
 • Annlaug Bjørsnøs, NTNU
 • Edd Anders Blekkan, NTNU
 • Reidar Lyng, NTNU
 • Inger Njølstad, UiT
 • Odd Arne Paulsen, UiT
 • Frode Rønning, NTNU
 • Ole Kristen Solbjørg, NTNU, sekretær

Styret ved Universitetet i Tromsø har vedtatt å ta i bruk systemet i løpet av høsten 2016. NTNUs styre skal behandle saken på sitt møte i september. 

Her kan du lese hele rapporten:  Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT

Forsking. Trond Markestad er kanskje mest kjent som legen som oppdaga årsakene til krybbedød: Mageleie. Framleis er det barn professor emeritusen forskar på.