Forskningsrådet

Kritiker mente han er i ferd med å kveste Forsknings­rådet. Endringene har ikke vesentlige virkninger, svarer Borten Moe

Ola Borten Moe har svart på spørsmål i Stortinget om de foreslåtte endringene i Forskningsrådet.

Forslaget om endringer i styringen av Forskningsrådet reiser ikke viktige prinsipielle spørsmål eller har vesentlige virkninger, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Her under den muntlige spørretimen i Stortinget 30. november i fjor.
Forslaget om endringer i styringen av Forskningsrådet reiser ikke viktige prinsipielle spørsmål eller har vesentlige virkninger, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Her under den muntlige spørretimen i Stortinget 30. november i fjor.
Publisert

Kunnskapsdepartementet vil endre måten de styrer Forskningsrådet på. Men det er uenighet om hvor stor praktisk betydning endringene faktisk får.

Blant annet foreslår departementet at Forskningsrådet ikke lenger skal ha egne vedtekter, men at disse skal flyttes over i en ny instruks. Det foreslår også at styret ikke lenger skal oppnevnes av Kongen i statsråd, men av Kunnskapsdepartementet. I tillegg vurderer det å gjøre styret mindre. Saken er ute på en begrenset høring.

Redaktør for bladet Forskningspolitikk sa til Khrono at han mistenker at departementet «er i ferd med å kveste Forskningsrådet» og redusere det til et direktorat. Forskningsleder Espen Solberg i Nifu så dette som en «bevisst strategi for å få mer kontroll og styring over Forskningsrådet».

NHO er også kritiske.

Spørsmål i Stortinget

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) har stilt skriftlig spørsmål i Stortinget til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om saken:

«Hvordan er utredningsinstruksen fulgt opp i arbeidet med endringer i forskrift om vedtektene til Norges forskningsråd?»

Kari-Anne Jønnes
Kari-Anne Jønnes

Utredningsinstruksen skal sikre at offentlige tiltak utredes godt nok, og at de er «velbegrunnede og gjennomtenkte». Den inneholder seks spørsmål en utredning skal besvare, blant annet «hva er problemet og hva vil vi oppnå» (se faktaboks). Jønnes begrunnet spørsmålet med at det «er viktig å avklare hvilke prinsipielle spørsmål som er avklart, samt få en redegjørelse av de positive og negative virkningene av endringene som vurderes gjort.»

Til Khrono utdyper hun:

— Vi tenker nok at de prosessene som nå er satt i gang medfører ganske store endringer for Forskningsrådet. Derfor er det interessant å vite hvordan instruksen er fulgt.

Fakta

Utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen er et krav til offentlige etater som skal sørge for god planlegging og iverksetting av offentlige tiltak.

Det er etablert minimumskrav til utredning i form av seks spørsmål som skal besvares i alle utredninger:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Kilde: regjeringen.no/ Store norske leksikon

Hun sier hun er opptatt av at Forskningsrådet har et velfungerende styre, at de har gode rammevilkår og er til beste for norsk forskning.

— Derfor er jeg interessert i hvilke vurderinger som er gjort og hva som ligger til grunn for de endringene som nå foreslås.

Slik svarer Ola Borten Moe

Men i svaret sitt sier Ola Borten Moe at endringene han foreslår for Forskningsrådet har begrenset betydning:

«Etter departementets vurdering er ikke forslaget om endringer i forskrift om vedtekter til Norges forskningsråd av en slik karakter at det reiser viktige prinsipielle spørsmål eller har vesentlige virkninger», sier han.

Borten Moe viser videre til at bestemmelsene i dagens vedtekter i stor grad videreføres og integreres i en ny virksomhets- og økonomiinstruks:

«Departementet ønsker å tydeliggjøre, forenkle og samle relevante bestemmelser som regulerer Forskningsrådet ett sted. Verken virksomhetens formål eller hovedoppgaver vil endres».

Hvor mange styremedlemmer det skal være, vil departementet vurdere i lys av høringsinnspillene, sier han.

Kari-Anne Jønnes er ikke sikker på om hun er enig i at de foreslåtte endringene vil ha begrenset betydning. Og hun har skrevet et nytt spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om hvordan utredningsinstruksen skal forstås.

Hun viser til at det står at utredninger skal stå i forhold til virkningene av foreslåtte tiltak. Og hun lurer på om dette betyr at minimumskravene til en utredning kan fravikes, eller om de seks grunnleggende spørsmålene alltid skal besvares.

Powered by Labrador CMS