Koronalov

Kriseforslag for universiteter og høgskoler stoppes av Stortinget

Kriseforskriften som setter universitets- og høgskoleloven til side er stoppet av Stortinget, sammen med flere andre forskrifter på utdanningsfeltet.

Stortinget stopper kriseforskriften som blant annet ga anledning til å sette reglene i universitets- og høgskoleloven til side.
Stortinget stopper kriseforskriften som blant annet ga anledning til å sette reglene i universitets- og høgskoleloven til side.
Publisert Oppdatert

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV blokkerer forskriftsendringer på utdanningsfeltet under den nye koronaloven, melder NTB.

Fredag ble en rekke midlertidige forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd. Disse ble så oversendt Stortinget. Alle slike forskrifter kan blokkeres av et mindretall på en tredjedel av stortingsrepresentantene, ifølge koronaloven. Det holder at de melder dette skriftlig innen ett døgn etter at de har fått forskriftene oversendt.

Og det var nettopp det som har skjedd. De tre partiene sørger for at regjeringen ikke får de vide krisefullmaktene den ba om når det gjelder fem av seks forskrifter på utdanningsfeltet.

Mener det var for vide fullmakter

Fakta

Koronaloven

  • Lørdag 21. mars ble koronaloven enstemmig vedtatt av Stortinget. Lovvedtaket ble bifalt ved andregangsbehandlingen tirsdag 24. mars.
  • Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) sier at Kongen (regjeringen) kan utfylle, supplere eller fravike en rekke lover så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål.
  • Begrunnelsen for lovforslaget fra regjeringen var at det ikke er tid til å følge Grunnlovens bestemmelser for lovvedtak i den krisen Norge befinner seg i som følge av koronapandemien.
  • Koronaloven trådte i kraft 27. mars.

Kilde: stortinget.no

– Koronaloven krever at de forskriftene som gis, er presise og godt begrunnede. Dette er ikke tilfellet for forslagene på utdanningsområdet. Det foreslås altfor vide hjemler. Derfor sier Senterpartiet «nei» til viktige deler av disse forskriftene. Regjeringen må enten be om en ordinær behandling i Stortinget, eller sørge for at forskriftene på dette området rammes inn på en annen måte, sier Senterpartiets Marit Arnstad til nrk.no.

– Vi gir grønt lys for noen av forskriftsendringene, men setter foten ned når det gjelder endringene innen utdanning. Her ber regjeringen om for vide fullmakter, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

En av forskriftene gikk ut på at reglene i universitets- og høgskoleloven kunne settes til side på grunn av Covid-19-utbruddet.

Som Khrono skrev i går kom det sterke reaksjoner mot å sette universitets- og høgskoleloven til side.

Hastehøring

Reaksjonene kom i en hastehøring som Kunnskapsdepartementet gjennomførte på under ett døgn, der flere aktuelle høringsinstanser ikke var blitt spurt. Enkelte høringssvar var også positive til regjeringens forslag som gikk gjennom statsråd fredag.

Forskerforbundets leder Guro Lind var blant dem som kritiserte forskriftsendringene kraftig i høringen.

«Takk til opposisjonen på Stortinget for at de tok signalene fra sektoren og stopper forhastede forskrifts-endringer innen utdanningsfeltet», skriver hun på twitter lørdag ettermiddag.

Opphører umiddelbart

Jussdekan ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig, sier til Khrono lørdag at dette betyr at forskriftene som regjeringen fikk igjennom i statsråd fredag, ikke gjelder. Det holder at 1/3 av representantene på Stortinget melder dette skriftlig innen ett døgn etter at de har fått forskriftene oversendt.

— Ifølge den nye loven skal forskriftene nå umiddelbart opphøre, sier han.

— Så er det opp til regjering og departement om de vil fremme noen andre og reviderte forskrifter.

Søvig synes det er bra at det han i Khrono tidligere har kalt en blankofullmakt til departement og regjering nå ikke blir gjeldende.

— Vi skal jo ikke krisemaksimere. Jeg tenker at regjeringens forslag var godt ment. Det er klart at det trengs noen fullmakter i denne koronasituasjonen, men ikke så vide som det her ble lagt opp til, sier han.

Jussprofessor Karl Harald Søvig advarte i Khrono mot å gi fullmakter som går utover koronaloven.
Jussprofessor Karl Harald Søvig advarte i Khrono mot å gi fullmakter som går utover koronaloven.

UHR: Uheldig med for vide fullmakter

Universitets- og høgskolerådet mener også at det er uheldig dersom utformingen av forskriften åpner for at uh-loven i sin helhet kan settes side eller at den kan fortolkes å gi videre fullmakter enn det korona-loven åpner for. Det skriver styreleder Dag Rune Olsen i en epost til Khrono lørdag ettermiddag.

— Det er høyst forståelig at forskriftsarbeid og andre tiltak må ha høyt tempo under de rådende forhold. Det er likevel viktig at forskrift utformes slik at den gir nødvendige fullmakter uten å så tvil om den kan sies å være hjemlet i eksisterende lovgivningen. UHR legger til grunn at lovgiver påser at så er ivaretatt, sier Olsen.

Kriseforskrifter på utdanningsfeltet

På utdanningsfeltene var det disse midlertidige forskriftene som ble fastsatt av Kongen i statsråd fredag. Følgende fem ble stoppet i Stortinget:

  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19
  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19
  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid‑19.
  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19.
  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) som følge av utbrudd av Covid-19

Denne er ikke stoppet:

  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om utdanningsstøtte som følge av utbrudd av Covid-19.

Denne gjelder utvidet mulighet for utsettelse av betaling av terminbeløp til Lånekassen.

(Saken er oppdatert 28/3 kl 17.55 med kommentarer fra styreleder Dag Rune Olsen i UHR. Saken er også oppdatert kl 18.30 med at den midlertidige forskriften angående utdanningsstøtte ikke ble stoppet, kun de fem andre på utdanningsfeltet)

Powered by Labrador CMS