uib og kina

Krangel om UiB løper fra regning i Kina-samarbeid

UiB inngikk i 2018 et samarbeid med et kinesisk universitet om et marint forskningssenter. Nå frykter professoren som skulle lede prosjektet at UiB ikke tar sin del av regningen.

Universitetet i Bergen undertegnet en avtale om marint forskningssamarbeid med det største marine universitetet i Kina, Ocean University of China. Her er UiB-rektor Dag Rune Olsen sammen med OUC-president Yu Zhigang under signeringen av avtalen. I et styremøte opplyste Olsen at UiB bare skulle betale for egne ansatte i prosjektet. Det hevder han som inntil nå har styrt samarbeidet er feil..
Universitetet i Bergen undertegnet en avtale om marint forskningssamarbeid med det største marine universitetet i Kina, Ocean University of China. Her er UiB-rektor Dag Rune Olsen sammen med OUC-president Yu Zhigang under signeringen av avtalen. I et styremøte opplyste Olsen at UiB bare skulle betale for egne ansatte i prosjektet. Det hevder han som inntil nå har styrt samarbeidet er feil..
Publisert Oppdatert

I 2018 undertegnet daværende rektor Dag Rune Olsen en samarbeidsavtale med Ocean University of China (OUC), der partene skulle etablere et felles forskningssenter i Qingdao. Senteret skulle drive fremragende forskning innen marin molekylærbiologi og bli verdensledende på sitt felt. Navnet er The Sars-Fang-Centre.

Ikke betalt

Nå spør mannen som inntil nå er satt til å lede arbeidet, professor Daniel Chorrout, hvor bidraget fra UiB er blitt av. I en artikkel i Bergens Tidende etterlyser han når UiB har tenkt å betale sin andel.

— UiB-pengene skal bare betale for driftskostnadene på senteret. Kineserne er ansvarlige for sin egen del av driftskostnadene, og på toppen av dette for all kostbar infrastruktur og investering i maskiner. Bygningene er allerede på plass, men UiB har ikke betalt ennå, med mindre jeg tar feil, sier Chourrout til Khrono.

Ifølge avtalen som ble underskrevet av Dag Rune Olsen skulle senteret ha opptil ti forskningsgrupper der UiB og OUC skulle finansiere 20-30 forskere og forskningsmedarbeidere og inntil 70 studenter.

Fem millioner

I fjor dukket det opp en faktura fra det kinesiske universitetet hos UiB på fem millioner kroner. Denne er ikke betalt, går det frem av BT-artikkelen.

— Det ville være synd om UiB ikke lever opp til sine forpliktelser her. Kineserne har allerede brukt mye ressurser på senteret. Forskere ved Sars Fang Center har gjentatte ganger spurt “Hvor er de norske pengene?” og “Hvorfor skal jeg publisere arbeidet mitt med en felles OUC-UiB-adresse hvis UiB ikke har noe økonomisk bidrag?”, forteller Chorrout.

Hans oppfatning er at UiB har økonomiske forpliktelser tilsvarende 60 millioner kroner frem til 2024.

«Bare Uib-ansatte»

Et viktig spørsmål ved UiB er hvilke forpliktelser som følger av avtalen som Dag Rune Olsen undertegnet. I et styremøte den 28.mai i fjor ble det stilt et direkte spørsmål om hva UiB skulle betale, og om det skulle overføres penger til kineserne i samarbeidet.

«Hvilken motivasjon har UIB for å sende penger til Kina for å drive forskning der», spurte styremedlem Petter Bjørstad.

— Det er våre stipendiater, vi betaler stipendiater hos oss. Det er ikke å sende penger til Kina på den måten, som det virker som du kanskje tenker, svarte viserektor Annelin Eriksen i møtet.

Ikke i avtalen

Videoen fra møtet viser at rektor Dag Rune Olsen så tok ordet og snakket om at «Universitetet i Trondheim» har forsøkt på en finansiell transaksjon med en kinesisk samarbeidspartner. «Det viste seg ikke å være så vellykket. Så det vi gjør handler om å betale for våre egne som legger arbeidet sitt der», sa Olsen i møtet.

Daniel Chorrout hevder at dette ikke er tråd med det som ligger i avtalen om samarbeidet.

— UiBs forpliktelse til å betale med kontante penger betyr at dette vil tjene til å ansette ganske mange mennesker på stedet, ikke bare en håndfull UiB-ansatte som ville jobbe her og der. Denne forpliktelsen er imidlertid på en eller annen måte motstridende til uttalelsen fra rektor og viserektor Eriksen til UiB-styret, sier Chorrout.

Han frykter at prosjektet enten vil avbrytes eller bli redusert sammenlignet med veldig innledende avtaler. Chorrout er blitt informert av rektor Margareth Hagen om at UiB jobber med et annet fagmiljø på matematisk naturvitenskapelig fakultet, som skal bli part i samarbeidet med det kinesiske universitetet, og ikke Sars-senteret slik det opprinnelig var lagt til rette for.

Har beklaget til Kina

Rektor Margareth Hagen ved UiB sier at samarbeid med Kina er en prioritert oppgave.

— Marin forskning er et satsingsområde. Og Sars-Fang-senteret knytter seg godt opp til samarbeidsstrategien vi har for Kina, sier Hagen.

Hun forklarer at UiB-ledelsen nå restrukturerer avtalen som ble gjort i 2018.

— Jeg har informert rektor ved OUC om at vi jobber med denne restruktureringen og beklaget forsinkelsen i arbeidet. Jeg har også informert tidligere direktør i Sars-senteret om at vi ser på endringer, sier Margareth Hagen.

— Hva skjer videre med prosjektet?

— Når vi har det vitenskapelige grunnlaget på plass utarbeides det en formell ramme med nytt styre og budsjett før vi er klare til å inngå en formalisert avtale, sier Hagen.

— Hvor lang tid kan det ta?

— Det er vanskelig å stipulere, og jeg sitter ikke med detaljene her, sier UiB-rektoren.

—Ligger det forpliktelser i det som er underskrevet som tilsier at UiB allerede skulle ha betalt inn midler i samarbeidet?

— Det vil jeg ikke kommentere nå.

— I styremøte i mai i fjor ble det stilt spørsmål om det finansielle, og svarene fra rektor Dag Rune Olsen og viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen var at UiB bare skulle betale for eget personell i prosjektet. Er dette riktig?

— Jeg husker det møtet og den saken. Jeg synes det gikk for raskt, og diskusjonen ble avsluttet for tidlig. Her skulle det vært utdypet mer, og jeg regner med jeg får anledning til å redegjøre for styret om hva som ligger i dette, sier Margareth Hagen.

Powered by Labrador CMS