Koronakrisen utsetter oppsigelser ved Nord

Publisert

Nord universitet skal si opp minst ti faste ansatte som ledd i en omfattende kuttplan for å redusere 30 årsverk ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur (FLU).

Dagen før koronaviruset stengte Norge i midten av mars, varslet ledelsen samtaler med de ledelsen vurderte som overtallige.

Men nå har koronasituasjonen satt nedbemanningen på vent, skriver Avisa Nordland.

Rektor Hanne Solheim Hansen mener det er uheldig at nedbemanningen nå blir utsatt.
Rektor Hanne Solheim Hansen mener det er uheldig at nedbemanningen nå blir utsatt.

Årsaken er at omlegging til nettbasert undervisning krever ekstra innsats, og at man ikke kan ha fysiske møter, går det frem av styrepapirene til møtet onsdag.

— Ansatte som blir berørt av omstillingen, har rett til bistand fra tillitsvalgte eller annen tillitsperson, og det vil også være aktuelt med bistand fra sentrale tillitsvalgte utenfor vår region. I dagens situasjon ville det ikke vært mulig for disse å bistå våre ansatte slik de vanligvis gjør, skriver rektor Hanne Solheim Hansen i styrepapirene, som konkluderer med at gjennomføringen av en krevende oppsigelsesprosess ikke har vært forsvarlig i tiden som har gått.

Rektor skriver at utsettelsen er uheldig både økonomisk for fakultetet, men også for de ansatte som må leve lenger med usikkerheten knyttet til nedbemanningen.

(Ragnhild Vartdal / Khrono)

Powered by Labrador CMS