Direktør for infrastruktur og digitalisering ved OsloMet, Asbjørn Seim, vil nå gå i dialog med gårdeier Hemfosa om muligheten for at OsloMet blir på Kjeller i stedet for å flytte til Lillestrøm. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Direktør for infrastruktur og digitalisering ved OsloMet, Asbjørn Seim, vil nå gå i dialog med gårdeier Hemfosa om muligheten for at OsloMet blir på Kjeller i stedet for å flytte til Lillestrøm. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

OsloMet går i dialog med Hemfosa om å bli på Kjeller

Campus på Romerike. OsloMet vil nå gå i dialog med gårdeier Hemfosa om å bli på Kjeller. Det skjer etter at universitetsstyret behandlet saken tirsdag.

Publisert Oppdatert
Fakta

Campus Kjeller

I 2017 var det registrert totalt 3 292 studenter på Kjeller, iberegnet etter- og videreutdanninger (Kilde: DBH)

Det er ca. 260 tilsatte med Kjeller som primærarbeidsplass.

Campus Kjeller ligger 2,7 km fra Lillestrøm stasjon.

Arealet er på 27.153 kvardratmeter, inkludert parkering.

Areal per student, fratrukket parkering, er på 7,7 kvm.

OsloMet studiested Kjeller tilbyr bachelorstudier innen bl.a. produktdesign, psykologi med vekt på atferdsanalyse, sykepleie og vernepleie.

I tillegg tilbys det i dag yrkesfaglærer innen flere retninger, herunder bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk/medieproduksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag m.fl.

Enkelte av yrkesfaglærerstudiene tilbys også som nettbaserte studier.

OsloMet studiested Kjeller tilbyr masterstudier innen empowerment og helsefremmende arbeid, jordmorfag, produktdesign og yrkespedagogikk.

Det tilbys også toårige studier for trafikklærerutdanning, etter-og videreutdanning, samt en rekke kurs med og uten studiepoeng ved studiested Kjeller.

Kilde: OsloMet - Campus Romerike, Utredning av nullalternativet, Statsbygg april 2018

Det svenske eiendomsselskapet Hemfosa, som er gårdeier på OsloMets campus på Kjeller, har tilbudt en langt lavere husleie hvis universitetet fortsetter å ha sin campus der, i stedet for å flytte til Lillestrøm.

Universitetsstyret diskuterte saken tirsdag og ba administrasjonen ved OsloMet å avklare om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med Hemfosa.

Stort husleiekutt

Hemfosa kom tidligere i april med en henvendelse om langt lavere framtidig leie på Kjeller.

Administrerende direktør i Hemfosa, Simon Ottersland, opplyste til Khrono tidligere i april at de har levert et nytt tilbud, og at OsloMet med det nye tilbudet, kan spare 670 millioner kroner over 20 år.

Nå må vi først få avklart hva vi kan få til på Kjeller. Det blir to ulike situasjoner, og vi har valgt å utsette arbeidet med faglig innhold til vi har fått en avklaring,

Asbjørn Seim

— OsloMet er en av våre absolutt største leietakere. Vi er ikke utelukkende opptatt av å beholde OsloMet på Kjeller, men opptatt av å være en god og langsiktig gårdeier for OsloMet - der OsloMet, ut fra en totalvurdering, mener det er best å drive sin virksomhet, sa Ottersland.

— Jeg vil si at prosessen som kjørt av OsloMet har resultert i at vi virkelig har spisset pennen, sa han.

«Et nytt premiss»

Direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet, Asbjørn Seim, kaller henvendelsen fra Hemfosa for et nytt premiss i saken.

— Når det kommer nye økonomiske premisser på bordet, må dette inn i styrets behandling av saken. Det blir en avveining av ulike hensyn, universitetets økonomi og fordelene ved en eventuell flytting, sier han.

På OsloMets ansattesider sier han at det er viktig å ta hensyn til universitetets økonomi, og det er ikke forsvarlig å la være å vurdere henvendelsen fra Hemfosa.

Seim opplyser at de vil gå i en dialog som så vil avklare om det er grunnlag for å gå i forhandlinger med Hemfosa eller ikke. Dette skjer som følge av diskusjonen i styret tirsdag.

Konkurranse utsatt

Dette betyr at den planlagte konkurransen om et nytt bygg i Lillestrøm blir utsatt. Ifølge tidsplanen skulle konkurransen vært kunngjort på kunngjøringsdatabasene DOFFIN og TED i mai/juni.

— Vi avventer derfor den planlagte konkurransen om Campus Lillestrøm til etter at dialogen med Hemfosa er avklart. Dette betyr ikke at vi har gått bort fra denne konkurransen, men at vi avventer denne til vi vet om det er grunnlag for forhandlinger med Hemfosa eller ikke, sier Seim.

Betyr utsettelsen av konkurransen at det blir vanskelig å få ferdig en eventuell campus på Lillestrøm til 2023?

— Det er det litt tidlig å si noe om. Det er lenge til 2023, men det er klart - i byggesaker er ikke fem-seks år så lang tid, sier han.

2023 er året nåværende leiekontrakt på Kjeller utløper.

Seim opplyser videre at administrasjonen håper å komme tilbake til styret med en beslutningssak på møtet 13. juni.

Faglig innhold også utsatt

Seim sier også at arbeidet med å finne ut hva som skal være det framtidige innholdet på en eventuell campus på Lillestrøm blir utsatt.

— Nå må vi først få avklart hva vi kan få til på Kjeller. Det blir to ulike situasjoner, og vi har valgt å utsette arbeidet med faglig innhold til vi har fått en avklaring, sier han.

Stor forskjell i leie

Ifølge en utredning fra Statsbygg kan ny husleie i dagens lokaler på Kjeller bli på 1300 kroner per kvadratmeter, det vil si 15 millioner mindre i husleie per år enn dagens husleie, forutsatt at arealet er det samme. I tillegg må det brukes 50 millioner på å oppgradere Kjeller, ifølge dette alternativet.

Husleien på Lillestrøm blir til sammenligning på 2755 kroner per kvadratmeter, ifølge et snitt av leieprisene som seks tilbydere har presentert.

Se utredningen her

Statsbyggs utredning konkluderermed at universitetsstyret på OsloMet må vurdere om muligheten for å redusere leiekostnader på en mindre sentral beliggenhet (Kjeller) opphever gevinstene ved å flytte til en mer sentral plassering i Lillestrøm sentrum.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS