Dårlig politisk gangsyn å dra til Brasil nå

Publisert - Sist oppdatert
— Det er blitt radikalt endrede forutsetninger for et utdannings- og forskningssamarbeid mellom Brasil og Norge, sier forsker Einar Braathen, og mener at kunnskapsminister Isaksen og de 60 andre deltakerne på reise til Brasil denne uka burde holdt seg hjemme. 

— Det er blitt radikalt endrede forutsetninger for et utdannings- og forskningssamarbeid mellom Brasil og Norge, sier forsker Einar Braathen, og mener at kunnskapsminister Isaksen og de 60 andre deltakerne på reise til Brasil denne uka burde holdt seg hjemme. 

Tidspunktet for akademia-toppenes reise til Brasil er veldig rart og vitner om dårlig politisk gangsyn, mener Brasil-forsker ved NIBR/HiOA, Einar Braathen. NIBR ble også spurt til råds om faglig program til turen, men ikke hørt.

Forsker 1 på by- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Einar Braathen, er enig i kritikken som mangeårig leder i Regnskogfondet og Brasil-ekspert Lars Løvold kom med av det faglige programmet til akademiatoppenes tur til Brasil, tidligere denne uka.

En delegasjon på rundt 60 deltakere har vært på besøk i Brasil denne uka som en del av den delegasjon med kunnskapsminister Torbjørn Røes Isaksen, som et ledd i den såkalte Panoramastrategien.

Se deltakerlista her. 

Rektorene ved landets største universiteter er med: Gunnar Bovim fra NTNU, Ole Petter Ottersen fra Universitetet i Oslo, Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen og Mari Sundli Tveit fra NMBU i Ås.

Det samme er direktøren i Forskningsrådet, Arvid Hallén, direktøren i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), Terje Mørland, leder i Norsk studentorganisasjon, Marianne Andenæs og en rekke dekaner, prorektorer og forskere fra ulike høgskoler, universiteter og institutter. 

Turen burde vært avlyst, eller i det minste utsatt.

Einar Braathen
Forsker 1, NIBR - Høgskolen i Oslo og Akershus

NIBR ble spurt om råd fra prorektor Nina Waaler før sommerferien, men ingen av rådene eller innspillene våre ble tatt til følge.

Einar Braathen
Brasil-forsker, NIBR/HiOA

Les også: Kritiserer topptur til Brasil for å være snever og lite ambisiøs

Løvold kritiserte det topptunge reisefølget til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å ha lagt opp til et akademisk snevert og lite ambisiøst program. 

«Dårlig politisk gangsyn» 

I tillegg til den faglige kritikken, mener også Brasil-forsker Einar Braathen (bildet) ved NIBR og HiOA at det er grunnlag for politisk kritikk av reisen: 

— Tidspunktet for reisen til Brasil er veldig rart og vitner om dårlig politisk gangsyn, sier Braathen.

— Turen burde vært avlyst, eller i det minste utsatt, sier NIBR-forskeren og sikter blant annet til at den demokratisk valgte presidenten i Brasil, Dilma Rousseff, nettopp er blitt presset ut av et nytt og korrupt regime.

Rike, hvite menn på ytre høyre

— Det nye regimet, som utelukkende består av rike, hvite menn som allierer seg med ytre høyre, har kuttet drastisk i budsjettene. De som har måttet tåle de største kuttene, er forsknings- og utdanningssektoren. Mine forskerkolleger i Brasil har nå bare omlag 30 prosent av de ressursene de tidligere hadde å arbeide for, sier Braathen, som selv har forsket på Brasil siden 2003. 

Braathen viser også til at programmet Ciências sem Fronteiras («Vitenskap uten Grenser») er vedtatt å bli avviklet. 

— Et slikt program hadde jo vært et kjempebidrag inn i et samarbeid, sier han.

Anerkjennelse av nytt regime

— Men Isaksen og den brasilianske kunnskapsministeren (bildet under) har nettopp signert en ny avtale om samarbeid om forskning og utdanning, ifølge twittermeldinger fra deltakerne på turen? 

— At det kommer en delegasjon fra Norge på 62 personer, og med kunnskapsministeren i spissen, er en viktig politisk anerkjennelse av det nye regimet i Brasil, og den nye regjeringen i landet bruker det for hva det er verd. Men det er blitt radikalt endrede forutsetninger for et utdannings- og forskningssamarbeid mellom Brasil og Norge, mener Braathen. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa dette om det nye regimet i Brasil tidligere denne uka:  

— Nå visste vi ikke det da reisen ble planlagt, men det er også en ny regjering, og det er viktig å knytte kontakter til de som nå har ansvaret for å følge opp MoUene (Memorandum of Understanding red.mrk.).

(Twitterbilde av statsråd Torbjørn Røe Isaksen og kunnskapsministeren i Brasil som signerer samarbeidsavtale. Foto: Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen). 

HiOAs Brasil-eksperter ble ikke hørt

Einar Braathen er en av flere Brasil-forskere som nå har tilhold ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

— HiOA har Nordens største konsentrasjon av samfunnsfaglige Brasil-forskere nå, sier Braathen og viser til hjemmesiden hioa.no der Brasil-ekspertene presenteres. 

— Men har Brasil-ekspertisen ved høgskolen blitt spurt til råds om denne toppturen til Brasil?

NIBR ble spurt om råd fra prorektor Nina Waaler før sommerferien, men ingen av rådene eller innspillene våre ble tatt til følge, sier Braathen. 

— Og vet du hvorfor? 

— Nei, men det er jo helt tydelig av programmet at Kunnskapsdepartementet har prioritert teknologi og det næringslivsrettede som tematikk for turen. Høgskolen i Østfold representerer et hederlig unntak, sier Braathen. Han legger til at han ikke vil kritisere prorektor ved HiOA, Nina Waaler, for håndteringen av innspillene fra høgskolens egne Brasil-eksperter.  

— Vi er jo ferske i høgskolesammenheng. NIBR (Norsk institutt for by og regionsforskning) ble juridisk innlemmet i HiOA fra årsskiftet og vi flyttet fysisk inn på høgskolen først nå, 1.september, så hun var ikke så godt kjent med oss ennå, sier han. 

— Hvilke forslag hadde dere til programmet? 

— Vi foreslo kontakt med fagmiljøer som er langt framme på felt vi selv er inne på i Brasil. Dette inkluderer: demokratireformer, byutvikling/byplanlegging, klimatilpasning, styring av oljesektoren, og overgang til nullutslippssamfunn.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Waaler sendte videre

Khrono har spurt prorektor for utdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus hva hun gjorde med innspillene  hun fikk fra HiOAs egne Brasil-eksperter (NIBR). På mail fra Brasil svarer hun: 

— Innspill og kommunikasjon i tilknytning til Brasil-turen har gått gjennom seniorrådgiver Anne Møgster ved HiOA. Sammen med Gunnar H. Gundersen deltok Møgster på et innspillsmøte i regi av Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU) og Forskningsrådet tidlig i prosessen. Det var da allerede kommet inn ulike innspill fra flere institusjoner. Internt på HiOA har vi hatt en god prosess med tanke på innspill. Våre innspill, blant annet fra NIBR, ble deretter videresendt til de ansvarlige planleggere for seminardelen (SIU og Forskningsrådet).  Den videre planleggingen av programmet, samt begrunnelse for endelig valg av tema kjenner jeg ikke til. 

— Er du fornøyd med det faglige opplegget på Brasil-turen så langt for HiOAs del? 

— Så langt har turen for vår del vært meget nyttig. Vi har fått konsolidert vårt samarbeid med UNESP (Universidade Estadual Paulista) og utvider nå avtalen. Samarbeidet har allerede resultert i flere sampubliseringer, en felles søknad til UTFORSK, og vi har igangsatt student- og lærerutveskling. Her er det potensiale for å inkludere flere fagmiljøer ved HiOA. Det var både inspirerende og hyggelig å møte studenter fra produktdesign som var strålende fornøyd med sitt opphold. Vi har dessuten hatt mange gode samtaler med både norske og brasilianske deltagere på turen som vil være viktig med tanke på det videre samarbeidet. 

— Brasil-forsker Braathen ved HiOA mener også at hele turen burde vært avlyst, eller i det minste utsatt, hva tenker du om dette nå etter at du som en del av Isaksens delegasjon har møtt de brasilianske myndighetene? 

— Dette er et spørsmålet som eventuelt må rettes til norske myndigheter. Våre brasilianske partnere er svært opptatt av internasjonalt samarbeid knyttet til både utdanning og forskning og å videreutvikle og styrke de relasjoner som er lagt, svarer Waaler.  

Brasil-eksperten Braathen synes det er trist at det akademiske programmet på turen ikke er mer variert. 

Brasil er ikke for nybegynnere

— Det må jo virkelig være en svakhet at alle universiteter og høgskoler som har kommet med innspill til turen har prioritert stort sett det samme, og så synes jeg man burde bruke sine forskere og brasilkompetente mennesker i slike sammenhenger, sier Braathen, og låner sitat fra den anerkjente brasilianske jazzmusikeren og bossanovakomponisten, Tom Jobim

— Brasil er ikke for nybegynnere. 

— Flere av deltakerne på turen er ikke helt «nybegynnere»lenger, det er under ett år siden den forrige turen til Brasil fant sted? 

— Men jeg tror dessverre ikke det har vært noen prosess i mellomtiden, sier Braathen, som ble spurt, og deltok, med utforming av deler av programmet da statssekretær Bjørn Haugstad og kronprins Haakon var på delegasjonsreise i november i fjor. Men Braathen deltok ikke selv på reisen. 

— På denne turen som nå pågår er det mer teknologer og økonomer som har fått gjennomslag og ikke samfunnsvitere  eller humanister, sier Einar Braathen som selv har forsket på byutvikling og fattigdom i Brasil, samt VM og OLs betydning for byutvikling og medborgerskap i landet, blant annet.

Isaksens vurderte å avlyse

(Foto: Nicklas Knudsen)

I et intervju med Universitetsavisa sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han vurderte å avlyse Brasil-turen på et tidspunkt:

 — Brasil har problemer for tida. De har avsatt presidenten og stilt henne for riksrett. De har Petrobrás-skandalen. Og de har en økonomi som sliter. Disse tingene har gjort at vi vurderte hvorvidt vi skulle avlyse besøket. Men både vår – og Utenriksdepartementets – vurdering var at det ikke var noen grunn til å avlyse besøket. Ett perspektiv er nettopp det at landet har politiske problemer kan være en grunn for oss til å søke nærmere kontakt på forsknings- og utdanningssida. Vi anlegger et langsiktig perspektiv. Dette er ikke noe vi gjør for å få gevinst i løpet av de nærmeste par årene. Det er en satsing for å bygge opp vårt forhold til Brasil på lang sikt, sier han.

Det formelle programmet for turen avsluttes i morgen, fredag. 

Fakta

HiOA-forskere med Brasil-kompetanse

Einar Braathen 
Forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA
Leder NFR-prosjektet «Insurgent Citizenship in Brazil: the role of mega sports events»
Prosjekt nettside:  http://www.nibrinternational.no/Brazilian_Urban_Politics/ 
Se kontaktinfo

Celina Myrann Sørbøe  
Doktorgradsstipendiat ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA 
Tilknyttet NFR-prosjektet «Insurgent Citizenship in Brazil: the role of mega sports events»
Kontakt:  [email protected]

Kjetil Klette Bøhler 
Forsker Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA
Se kontaktinfo

Simon Pahle  
Førsteamanuensis ved utviklingsstudier, HiOA
Se kontaktinfo 

Sveinung Legard 
Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI, HiOA
Doktorgradsstipendiat ved UiO
Kontakt:  [email protected]

Yuri Kasahara 
Forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA
Leder prosjekt om næringspolitikk i Brasil, "The Developmental State Reloaded"
Se kontaktinformasjon

Fabio Bento 
Postdoktor ved Institutt for adferdsvitenskap, HiOA
Se kontaktinformasjon

Kilde: hioa.no: HiOA har Brasil-ekspertene

 

Fakta

Offisielt program Brasil-tur

Torbjørn Røe Isaksens program under Brasil-turen. Mange av institusjonene besøker også mange egne prosjekter og andre steder/institusjoner i Brasil:

Se også: Deltakerlisten finner du her.

Mandag 19. september, Brasilia

 • Mottakelse/ buffetmiddag ved Norges ambassade

Tirsdag 20. september, Brasilia

 • Møte med Brasils utdanningsminister Filho.          
 • Møte med CAPES             
 • Møte med AQUACEN      
 • Lunsj med brasilianske myndigheter          
 • Møte med forskningsminister Kassab.          
 • Møte med ENAP v/ president Francisco Gateani   

Onsdag 21. september, Sao Paulo

 • Frokost med norske studenter     
 • Åpning av seminar Energy for the Future 
 • Møte med FAPESP           
 • Lunsj med brasilianske myndigheter         
 • Møte med FGV   
 • Møte med USP  
 • Møte med guvernøren i Sao Paulo            

Torsdag 22. september, Rio de Janeiro             

 • Frokostmøte med norske og brasilianske studenter           
 • Åpning av seminar. Sustainable Future     
 • Møte med ledelsen ved PUC        
 • Arbeidslunsj med delstatsmyndighetene i Rio        
 • Møte med ledelsen ved FINEP     
 • Møte med Kongsberg Maritime do Brasil
 • Mottakelse i generalkonsulens residens   

Fredag 23. september              

 • Åpning av seminar, Brazil and Norway: Foreign Policy, Global Governance and way forward for International Cooperation         

Utvalg. Helga Aune skal lede utvalget som skal gjennomgå regelverket for universiteter og høgskoler det neste halvannet året. Hun husker godt fakkeltoget mot Ryssdal-utvalget for 15 år siden, men vil ikke si hvor hun var den gangen.