Jørgen Klein er prosjektleder for universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Jørgen Klein er prosjektleder for universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Innlandet sender utkast til universitetssøknad 15.mai

Universitet. Høgskolen i Innlandet er på vei mot å bli Norges 11. universitet. 15. mai sender høgskolen fra seg første utkast til universitetssøknad.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Innlandet på vei mot universitet

Styret ved Høgskolen i Innlandet har vedtatt følgende framdriftsplan for universitetssøknaden:

15. mai 2018: Utkast til søknad sendes NOKUT

August 2018: Tilbakemelding fra NOKUT på utkastet

Oktober 2018: Første behandling av utkastet i høgskolestyret

November 2018: Endelig behandling av søknaden i høgskolestyret

Desember 2018: Universitetssøknaden sendes til NOKUT

Hittil i år har Norge fått to nye universiteter; OsloMet 12. januar og Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai.

Neste som står for tur er Høgskolen i Innlandet (HINN). Her skal første utkast til universitetssøknad sendes til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 15. mai. Det vedtok høgskolestyret på sitt møte 3. mai.

Må rekke overgangsordning

Målet er å sende den endelige universitetssøknaden innen desember 2018, slik at HINN kommer inn under overgangsordningen som som sier at disputaser som høgskolens egne ansatte avlegger på andre institusjoner kan telles med i søknaden.

I Studiekvalitetsforskriften som ble fastsatt i 2016 kom det nye og strengere krav for å bli universitet, men i et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet ble det gitt lettelser i doktorgradskravet ut 2018, i tillegg til at høgskoler som søker om å bli universitet ble lovet en smidig og effektiv prosess.

I dialog med NOKUT

Vi ligger relativt bra an mener vi, når vi sammen-ligner oss med OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Jørgen Klein

Prosjektleder Jørgen Klein ved Høgskolen i Innlandet understreker at det er et foreløpig utkast som skal sendes inn 15. mai.

— Vi skal vise hvordan vi så langt har løst oppgaven, og deretter skal NOKUT gi oss en uforpliktende tilbakemelding på arbeidet vi har gjort, sier han.

Klein sier at det er viktig for dem å være i dialog med NOKUT.

— Vi har hatt en god dialog så langt, og vi ser fram til å få en tilbakemelding, selv om denne er uforpliktende og ikke skal legge noen føringer for hva en sakkyndig komite skal mene når den skal vurdere søknaden vår, sier han.

Mener å ligger bra an

Hvordan ligger dere an i forhold til kravene for å bli Norges 11. universitet?

— Vi ligger relativt bra an mener vi, når vi sammenligner oss med OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har god hjelp i deres søknadsprosesser, selv om det er kommet en ny veileder etter at de leverte, sier han.

Et av kravene gjelder gjennomstrømming på doktorgradsprogrammene, der to programmer må ha uteksaminert minimum fem kandidater årlig i snitt siste tre år. Klein sier at de ser ut til å oppfylle kravene for to av programmene; profesjonsrettede lærerutdanningsfag og anvendt økologi.

Når det gjelder andel med førstekompetanse blant de faglig ansatte, er andelen på HINN nå på 57 prosent, det vil si omtrent på nivå med Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge, mens OsloMet ligger på 64 prosent. For HINNs del har det vært en svak økning siden 2014.

I publiseringspoeng per faglige årsverk ligger HiNN på nivå med Universitetet i Sørøst-Norge. Nord universitet ligger godt under, mens OsloMet ligger litt høyere enn HiNN.

Fyldig søknad

Den foreløpige universitetssøknaden er nå på 250-260 sider, opplyser Klein.

— Det begynner å ligne en søknad, og den skal være fyldig nok nå til at NOKUT kan gi en god tilbakemelding, sier han.

HINN venter å få tilbakemeldingen fra NOKUT i august. Deretter skal høgskolestyret behandle første utkast til endelig søknad i oktober og så vedta endelig søknad i november, før den sendes inn.

Deretter skal NOKUT oppnevne en sakkyndig komite som skal vurdere universitetssøknaden.

I OsloMets tilfelle gikk det litt under 11 måneder fra søknaden ble sendt inn til universitetsvedtaket kom i statsråd, mens for Universitetet i Sørøst-Norge tok det 14 måneder.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS