Debatt

Hvorfor ikke yte finansiell nødhjelp til studenter som betaler skatt til Norge?

Et land i en økonomisk krise burde ikke ønske at skattebetalende innbyggere som bidrar til kvaliteten til utdanningen, forlater landet, skriver Amine Fquihi i International Students' Union.

amine fquihi, ISU National President
amine fquihi, ISU National President
Publisert

ISU Norway har 28 avdelinger fordelt på 19 institusjoner rundt omkring i Norge. Disse representerer dusinvis av nasjonaliteter fra hele verden. Basert på svar fra en undersøkelse om økonomien til internasjonales studenter i Norge etter Covid-19-pandemien, er det tydelig at internasjonale studenter har blitt hardt rammet av virkningen av Covid-19 i samfunnet.

Hele 77 prosent av de internasjonale studentene jobbet (sammenlignet med 70 prosent norske studenter som jobber deltid), og 64 prosent av disse har mistet sin deltidsjobb.

59 prosent er i faresonen for å ikke kunne betale husleien sin. Videre var 80 prosent avhengig av lønnen for å kunne møte kravet om det beløpet som er krevd for å kunne fornye sitt studentvisum. Uten disse ekstra midlene, vil mange av studentene ikke kunne kvalifisere til å få fornyet sitt studentvisum.

Da statsråd Henrik Asheim uttalte seg om studentvisum i Norge i sitt intervju i Khrono, sa han én ting som ikke stemmer: De som er utenfor EØS de skal også kunne ha med seg nok penger for å forsørge seg selv uavhengig om de har fått en jobb i Norge eller ikke».

Ifølge UDI’s nettside står det at når du fornyer ditt studentvisum, så må du «ha nok penger til å leve for. Dette vil si minst 121.220 kroner i året. Denne summen kan være studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis du allerede har et tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra jobben regnes med».

Dette betyr at en internasjonal student skal meget vel kunne være avhengig av sin jobb for å kunne fornye sitt studentvisum, og ha spart opp penger fra dette i forkant av sin fornyelse.

For sitt studentvisum, må internasjonale studenter bevise hvert år at de har samme summen som norske studenter mottar fra Lånekassen i form av stipend og lån. Myndighetene tydeliggjør at de ikke tror at 121.220 kroner er nok for studentene å dekke utgiftene med det tapet de har hatt fra deltidsjobbene i denne krisen. Det skulle ikke komme som en overraskelse at internasjonale studenter også har blitt hardt rammet finansielt av tap av arbeid, på samme måte som andre studenter i Norge.

Mennesker som jobber i Norge burde bli behandlet likt gjennom denne krisen. Personer som velger å studere i Norge, internasjonale eller ikke, er mellom 19-50 år gamle, noen har barn, lån, og andre behov som er vanskelig å ivareta på grunn av denne krisen.

Selv om 73 prosent sier at de planlegger å bli værende med studiene resten av dette året og neste år, er det ikke til å komme bort ifra at det er en fare for at disse studentene vil måtte avvikle studiene og forlate landet til de har tjent opp nok penger til å fornye sitt studentvisum.

Krisen er en global situasjon, og mange av hjemlandene har med stor sannsynlighet også iverksatt karantenetiltak. Videre vil et tap av masterstudier resultere i et gjengs tap over det hele, når det gjelder kvaliteten på forskning som blir produsert i Norge.

Et land som er midt i en økonomisk krise burde ikke ønske at produktive, skattebetalende innbyggere, som alle bidrar til kvaliteten til utdanningssystemet i Norge, forlater landet på dette tidspunktet.

Det er universelt forstått at internasjonalisering hever kvaliteten på høyere utdanning. Å ha internasjonale studenter som kan studere fritatt for semesteravgift i Norge, er et bidrag til bærekraft. Vi er rimelig sikre på at myndighetene ikke ønsker at studentene blir kastet på gata fordi de ikke kan betale husleien.

Norge er kjent for sin støtte til nødhjelp. Ifølge NORAD, i 2018 ga Norske myndigheter 34,6 milliarder kr til internasjonal nødhjelp. Hvis dette landet kan være så generøs med nødhjelp til utlandet, hvorfor ikke yte finansiell nødhjelp til studenter som hjelper til med å betale skatt til Norge? Internasjonale studenter forventer at Norske myndigheter viser samme omsorg for studenter som er blitt permitterte eller sagt opp på grunn av krisen som de viser landene de kommer fra.

The International Students Union of Norway oppfordrer Norske myndigheter til å ikke lukke øynene for den økonomiske situasjonen som mange av de som bor i Norge sliter med. Mange internasjonale studenter er avhengige av en inntekt å leve av og sparepengene de har, for å ha nok penger til å møte kravene til fornyelse av studentvisum.

Vi har behov for at myndighetene gir avkall på beløpet for studentvisum og semesteravgift.

Powered by Labrador CMS