Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet synes ikke Nokuts spørreundersøkelse er tilsynsorganet verdig. Her er hun sammen med NTNU-rektor Anne Borg (t.v.), som kommer svært godt ut av undersøkelsen. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet synes ikke Nokuts spørreundersøkelse er tilsynsorganet verdig. Her er hun sammen med NTNU-rektor Anne Borg (t.v.), som kommer svært godt ut av undersøkelsen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Husebekk kritiserer undersøkelse om hva folk flest tror om kvalitet

Kvalitet. Nokuts spørreundersøkelse om hva folk flest tror om kvaliteten på universiteter og høgskoler får kritikk. — Useriøst, mener UiT-rektor Anne Husebekk.

Publisert

Nokut (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har spurt folk flest hvilken utdanningsinstitusjon de mener har høyest kvalitet. NTNU ligger suverent på topp med 46 prosent som mener at universitetet har spesielt høy kvalitet, mens nesten ingen mener det samme om UiT Norges arktiske universitet (1 prosent) eller Handelshøyskolen BI (3 prosent).

Spørreundersøkelse er gjort av Kantar blant et landsrepresentativt utvalg på rett over 1000 personer.

Fakta

Nokuts soørreundersøkelse

Kantar har laget spørreundersøkelsen «Utdanningskvalitetsbarometeret 2019» for Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Hensikten er å måle omdømme og befolkningens tillit til norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjenning av utenlandsk kompetanse kartlegges.

Undersøkelsen er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg av respondenter over 18 år trukket fra GallupPanelet i november/desember 2019.

Det ble foretatt 1053 intervjuer.

Kilde: Nokut/Kantar

Vil ta det opp i UHR-styret

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norge arktiske universitet mener undersøkelsen er useriøs og har bedt om at den blir tatt opp på styremøtet i Universitets- og høgskolerådet (UHR) neste fredag.

Den tilsynsmyndigheten som skal se til kvalitet i utdanningene og institusjonene - er det verdig for dem å gå ut og spørre 1000 mennesker, altså hvermannsen i Norge?

Anne Husebekk

På styremøte på UiT 5.februar stilte hun spørsmål med om en slik spørreundersøkelse er det statlige kvalitetstilsynet Nokut verdig.

— Så spør vi oss selv, den tilsynsmyndigheten som skal se til kvalitet i utdanningene og institusjonene - er det verdig for dem å gå ut og spørre 1000 mennesker, altså hvermannsen i Norge? Det er for meg helt uforståelig, sa en tydelig oppbragt Anne Husebekk på styremøtet.

Også professor Dag Morten Dalen ved handelshøyskolen BI kritiserer undersøkelsen i et innlegg i Khrono, Hva Skjedde nå, Nokut?

Der skriver han at en slik rangering er lite informativ og ikke kan brukes konstruktivt av institusjonene i arbeidet med forbedring.

Mørland: En del av samfiunnsoppdraget

Nokut-direktør Terje Mørland avslår å snakke med Khrono, men viser til et innlegg i Khrono der han imøtegår kritikken fra Dalen.

I innlegget viser han til at en del av Nokuts samfunnsoppdrag er å bidra til at folk kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning.

«Derfor er det nyttig for oss å få en indikasjon på dette med jevne mellomrom. Ikke minst fordi det som oftest trekkes fram fra Nokuts aktivitet i mediene, er funn av sviktende kvalitet», skriver han.

Frykter for omdømmet

Til Khrono sier Husebekk at hun ikke kan forholde seg til hva 1000 tilfeldige mennesker mener om kvaliteten på hennes universitet.

— Vi jobber masse med kvalitet, både kvaliteten i utdanningene, gjennomstrømming i utdanningene, kvaliteten på forskningen vår, å hente inn eksterne midler og mye mer. Vi har et kvalitetssystem og alle studieprogrammene våre gjennomgås jevnlig. Kvalitet tenker vi på hele tiden. Så går Nokut ut og spør 1000 mennesker om kvaliteten vår - det synes jeg er useriøst, sier hun.

Husebekk påpeker også at Nokuts undersøkelse ble offentliggjort i det kommende studenter er i ferd med å vurdere hvor de skal søke opptak, noe som kan slå uheldig ut.

Vi har heller har aldri gitt uttrykk for at svarene sier noe om den faktiske kvaliteten ved utdanningsinstitusjonene, men påpekt at det gir et innblikk i hva mannen og dama i gata tenker om dette.

Terje Mørland

— Da er omdømmet vårt med et pennestrøk kanskje ikke så bra som det burde være, sa hun på styremøtet.

Dag Morten Dalen tror ikke en slik undersøkelse er vil bidra til økt kvalitet hos de som scorer lavt, eksempelvis BI og OsloMet.

«Det jeg er helt sikker på, er at begge jobber mye med forbedringer som vil gjøre dem mer synlig, men jeg tror ikke en slik undersøkelse har noen som helst informasjonsverdi for dette arbeidet», skriver han i innlegget i Khrono.

«Mannen og dama i gata»

Nokut-direktør Terje Mørland påpeker at undersøkelsen ikke sier noe om den faktiske kvaliteten ved universiteter og høgskoler.

«Undersøkelsen er ikke utformet for å rangere norske utdanningsinstitusjoner, og har heller ikke blitt brukt som det av Nokut», skriver han.

Han sier i innlegget at han er enig med Dag Morten Dalen i at en slik rangering er lite informativ og ikke kan brukes konstruktivt av institusjonene i arbeidet med forbedring.

«Derfor har vi heller har aldri gitt uttrykk for at svarene sier noe om den faktiske kvaliteten ved utdanningsinstitusjonene, men påpekt at det gir et innblikk i hva mannen og dama i gata tenker om dette», skriver han.

Mørland skriver videre at Nokut mener det er interessant at nesten halvparten nevner NTNU først når de skal nevne hvilken institusjon de forbinder med god kvalitet.

«Det er veldig høyt selv når vi tar institusjonens størrelse i betraktning. Derfor valgte vi å nevne det, selv om det ikke sier noe om hvordan Nokut vurderer kvaliteten ved NTNU», skriver han i innlegget.

Powered by Labrador CMS