Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet har hatt mange utenlandsreiser siste år . Foto: David Jensen/UiT
Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet har hatt mange utenlandsreiser siste år . Foto: David Jensen/UiT

Husebekk får kritikk for reiser og kredittkortbruk

Reiser og kort. Rektor ved UiT Norges arktiske universitet har brukt over én million kroner på jobbreiser siste to år. Riksrevisjonen reagerer for 3. år på rad på kredittkortbruken ved universitetet.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert 30.12. med kommentarer fra universitetsdirektør Jørgen Fossland).

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, har de to siste årene trukket universitetets kredittkort for over én million kroner, skriver Nordlys tredje juledag.

Riksrevisjonen har også tre år på rad påpekt at de ikke er fornøyde med rektorens bruk av universitetets kredittkort.

I november 2018 skrev Khrono at Husebekk, sammen med UiB-rektor Dag Rune Olsen, var den rektoren som hadde brukt mest penger på reiser i 2018. Nå, litt over et år senere, er Husebekks reiseregninger igjen i fokus, og ifølge Nordlys har UiT-rektoren brukt over én million kroner på jobbreiser de siste to årene.

Hovedsakelig flybilletter

Betalingene er hovedsakelig for flybilletter, hotellovernattinger og taxiturer, skriver Nordlys. Avisen retter også fokus mot at hotellene Husebekk har bodd på har vært av den luksuriøse sorten. Som Husebekk uttalte til Khrono i fjor, ble spesielt turen til Alaska og Kina ganske kostbar. Husebekk sa følgende til Khrono i fjor:

— Turen til Kina og Alaska ble veldig, veldig kostbar, og den har jeg måttet sette meg ned og vurdere om virkelig var verdt pengene.

I forbindelse med at rektorens reiseregninger igjen har blitt gjenstand for oppmerksomhet, uttaler Husebekk til Nordlys at det at hun for eksempel reiser mye på business class har med at hun må være uthvilt å gjøre.

— Det har ingenting med vin, mat eller noe sånt å gjøre, men om det som er nødvendig for å fungere når man kommer fram, sier Husebekk.

Hun påpeker også at reiseregningene hun har opparbeidet primært er flybilletter og hotell. Det er lite bevertning, noe utskriftene også viser.

Størst klimafotavtrykk og utelandsreiser

Khronos oversikt fra oktober i år viser at Anne Husebekk har suverent størst klimafotavtrykk i år. Les mer om det, og se oversikt over de andre rektorenes avtrykk her.

I fjor hadde hun eit utslipp på om lag 18 tonn, altså 14 tonn lavere enn det hun mest trolig vil kvittere ut i år. Hu har økt utslippene sine fra jobbrelaterte flyreiser med nær 80 prosent fra i fjor.

Det er et omfattende reiseprogram kloden rundt som i år fører til det heftige karbonhoppet. Tromsø, Tokyo, Halifax, Reykjavik, Yerevan – dette er bare et knippe av byer i land mer eller mindre langt borte der Husebekk sjekker inn i 2019.

Rektor har levert inn ordinære reiseregninger med dokumentasjon for alle sine reiser. Dette er oversendt Riksrevisjonen og har ikke resultert i noen anmerkninger derfra.

Jørgen Fossland

Ofte må hun innom Oslo for å komme seg ut. Men to tredjedeler stammer fra utanlandsreisene.

Riksrevisjonen reagerer på kredittkortbruk

Noe annet som fremkommer i Nordlys' artikkel tredje juledag er at Riksrevisjonen ikke er fornøyd med praksisen rundt rektor Husebekks bruk av kredittkort, selv om denne praksisen er godkjent av UiT.

Kritikken er ikke ny. Både i 2016 og 2017 fikk UiT kritikk for de samme forholdene. Både omfanget av og dokumentasjonen etter bruk av virksomhetens kredittkort var for dårlig, konkluderte Riksrevisjonen den gangen.

«For Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er det avdekket brudd på administrative bestemmelser i Statens personalhåndbok kapittel 10.11. Representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. og Finansdepartementets rundskriv R-105/2015 Bruk av betalingskort i statlige virksomheter ved anskaffelse av varer og tjenester. Dette gjelder krav til dokumentasjon og overholdelse av statens satser for beregning av bevertningsutgifter, og kravene til dokumentasjon ved bruk av firmakort med bedriftsansvar», heter det i rapporten fra Riksrevisjonen i oktober 2019 (s.113).

Kritikk på lederplass i Nordlys

Avisen Nordlys refset i går UiT på lederplass, for sein opprydding i kredittkortsaken. Avisens lederskribent mener det er urovekkende at det har tatt tre år å rydde opp i en problematisk praksis.

Ifølge avisen har Riksrevisjonen selv gjennomgått 182 transaksjoner gjort med virksomhetskort i perioden januar til september i fjor. De 18 største fakturaene ble ettergått. I ni av dem fant ikke Riksrevisjonen noen form for underbilag eller spesifiseringer. UiT har brutt både interne retningslinjer ved UiT og Finansdepartementet sine bestemmelser om økonomistyring i staten, ifølge Riksrevisjonen.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland sier til Nordlys at man i 2019 har skjerpet praksisen ved bruk av virksomhetskort. Fra 1. juli er det kun rektor Anne Husebekk som har virksomhetskort som kan benyttes på tjenestereiser. Resten av ledelsen har levert inn sine kort.

«Det var ikke for tidlig. Det er kritikkverdig at det tok såpass lang tid å rydde opp», skriver Nordlys på lederplass.

Fossland avviser uregelmessigheter

Mandag 6.juledag skriver UiT-direktør Jørgen Fossland i en epost til Khrono - og Nordlys - at det etterlatte inntrykket av at Husebekk ikke har lagt fram nødvendig dokumentasjon for sine reiser, og at det er avdekket uregelmessigheter knyttet til hennes reisevirksomhet, ikke stemmer.

Han understreker følgende:

— Rektor har levert inn ordinære reiseregninger med dokumentasjon for alle sine reiser. Dette er oversendt Riksrevisjonen og har ikke resultert i noen anmerkninger derfra. Riksrevisjonens tilbakemeldinger til UiT er heller ikke på noe punkt knyttet til mislighold av midler, eller overskridelser av statens satser for reiser (det være seg for Husebekk eller for andre), skriver Fossland, og han legger til:

— Rektor ved UiT er institusjonens ansikt utad. Fordi hun leder et internasjonalt universitet lokalisert i Nord-Norge medfører det mange tjenestereiser. Anne Husebekk foretar ingen reiser uten at det foreligger invitasjoner, avtaler eller innkallinger. I hvert tilfelle vurderes reisens verdi for UiT og våre fagmiljø. Antallet invitasjoner rektor får i løpet av et år er langt høyere enn det antallet reiser hun gjennomfører. Det årlige reiseprogrammet kan derfor alltid gjøres til gjenstand for diskusjon – gjerne også i avisspaltene. Ingen bør imidlertid sitte igjen med et inntrykk av at det her er snakk om udokumentert eller ureglementert bruk av statens midler, avslutter universitetsdirektør Fossland.

(Saken er oppdatert mandag 30.desember kl 14.03 med kommentarer og presiseringer fra direktør Jørgen Fossland)