Innleggsforfatter Carl Christian Grue Solberg med utenriksminister Ine Eriksen Søreide i utenriksdebatt. Foto: Høyre
Innleggsforfatter Carl Christian Grue Solberg med utenriksminister Ine Eriksen Søreide i utenriksdebatt. Foto: Høyre

Du som student har interesser å forsvare

Valg. Heie frem unge kandidater, og stem gjerne Høyre. For dersom du ikke forsvarer dine egne interesser, hvem skal da gjøre det, skriver leder av Høyres studentforening i Bergen.

Publisert

Studentpolitikken får dessverre lite oppmerksomhet i valgkampen. Det er imidlertid viktig å huske at lokalpolitikk er viktig også for studentene.

Så, kjære medstudent, det viktigste er å benytte seg av stemmeretten nå på mandag, om du ikke allerede har forhåndsstemt.

Carl Christian Grue Solberg

Tradisjonelt er det få annengangsvelgere som stemmer i Norge. Veldig mange av annengangsvelgerne er studenter. Derfor er det i innspurten av årets valgkamp verdt å minne om at du som student har helt klare interesser å forsvare.

Det er åpenbart at ting som er viktig for større grupper også er viktig for studenter. Kollektivtransport, den kommunale helsetjenesten og alt knyttet til organiseringen og finansieringen av de lokale frivillige organisasjonene er eksempler på slikt.

Dette i seg selv er et godt argument for å bruke stemmeretten på mandag, om du ikke har forhåndsstemt, men mange steder finnes det også helt egne studentpolitiske saker som skiller partiene.

I Bergen Høyres valgprogram er det et eget kapittel med studentpolitikk. Det i seg selv er for så vidt ikke så mye å skryte av, men det er et uttrykk for at Bergen Høyre ønsker å ta byens 30.000 studenter på alvor.

Høyre går i Bergen til valg på å bygge egne studentboliger tilpasset studenter med barn. Dette på bakgrunn i en erkjennelse om at det er utrolig viktig å ha en grunnleggende trygghet i tilværelsen for å kunne kombinere studier og familie. En sikker bosituasjon, tilpasset din egen livssituasjon, tror vi at vil bidra til dette.

For å sørge for at det bygges nok studentboliger for studenter både med og uten barn ønsker vi å gi studentboliger unntak fra krav om minimumsstørrelse for leiligheter. Dette vil føre til at det vil bli enklere å få satt i gang med etableringen av flere nye studentboliger, og dermed sikre studentene et rikere og bedre tilbud på bolig.

Vi er også opptatt av å ta grep for å sørge for at færre studenter blir syke. Alt for mange studenter sliter med ensomhet, angst og depresjon, og dette er ting politikerne lokalt kan forsøke å gjøre noe med.

I Bergen ønsker Høyre å legge til rette for at Studentklinkken, som etter planen skal i gang i løpet av inneværende år, sikres gode vilkår og hjelp fra kommunen slik at tilbudet kan etableres og videreutvikles. Dette vil sikre studenter bedre tilgang på et lavterskeltilbud som gir de som trenger det tilgang på rask hjelp, og vil være spesielt viktig for de studentene som sliter.

Vi foreslår også at kommunen skal ta langt større ansvar for studenters arbeidstrening, gjennom å foreta en satsning på praksisplasser og skriveplasser i kommunen og kommunale virksomheter.

Gjennom å sikre flere studenter bedre arbeidstrening som en del av studiene, vil vi forhåpentligvis bidra til at flere studenter kommer raskere ut i arbeid. Det er bra for den enkelte, og bra for samfunnet – men det krever en villet politikk. Det har vi studentene i Bergen Høyre fått gjennomslag for.

Som student har du også muligheten til å heie frem student-kandidater ved å sette et kryss ved de unge listekandidatenes navn. Du kan også gi egne personstemmer til kandidater på andre partier, såkalte «slengere». Ved å gjøre dette bidrar du til å øke representasjonen av unge kandidater i kommunestyrene, og det har jeg sterk tiltro til at vil bidra til å fremme god studentpolitikk i årene som kommer.

Så, kjære medstudent, det viktigste er å benytte seg av stemmeretten nå på mandag, om du ikke allerede har forhåndsstemt. Dette innlegget er ment å illustrere at mange lokallag i de politiske partiene har en egen studentpolitikk. Bergen Høyre er et eksempel på et slikt lokallag.

Oppsummert: Godt valg; stem, heie frem unge kandidater, og stem gjerne Høyre. For dersom du ikke forsvarer dine egne interesser, hvem skal da gjøre det?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS