Høgskolen i Innlandet - følg styremøtet direkte tirsdag 7. mai

Direkte. Høgskolen i Innlandet har styremøte tirsdag 7. mai. Møtet sendes direkte fra klokken 10.00.

Publisert Oppdatert

Denne uka er det fem styremøter på statlige høgskoler og universiteter. Tirsdag 7. mai har Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Oslo møter. Innlandet strømmer med bilder, Universitetet i Oslo, bare med lyd.

Onsdag 8. mai har OsloMet styremøtet som sendes direkte, mens på torsdag 9. mai har Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger sine møter. De strømmer begge sine styremøter.

Høgskolen i Innlandet (se stream øverst i denne saken)

Fakta

Timeplan for styremøtet og seminar Høgskolen i Innlandet 7-8. mai 2019

7. mai 10-14.45 Ordinært styremøte. Møtet strømmes.

 • Kl. 10.00 Innledning/rektor orienterer
 • Kl. 10.15 Behandling av ordinære styresaker, inkl. benstrekk
 • Kl. 12.00 Lunsj i møterommet
 • Kl. 12.40 Behandling av ordinære styresaker fortsetter, inkl. benstrekk
 • Kl. 14.55 Slutt ordinært styremøte / kaffepause før seminaret
 • Kl. 15.15 Styreseminar. Tema: Langtidsplan. Prorektor utdanning, prorektor samfunnskontakt og prorektor forskning innleder om status, mål framover og hva som bør prioriteres. Gruppediskusjon.

8. mai Kl. 8.30-11/12 Styreseminar

 • Kl. 8.30-9.45 Tema: Oppsummering av gårsdagens diskusjon om langtidsplan.
 • Kl. 10-10.50 Tema: Universitetsakkreditering – status og utfordringer. Viserektor innleder. Prosjektleder deltar.
 • KL. 10.50-11 Pause / slutt for de som ikke skal delta på formøtet.
 • Kl. 11-12 Formøte etatsstyringsmøte for delegasjonen som skal delta 27. mai
 • Se punkt 5.3 i Tildelingsbrevet. Strategisk viktige saker meldt inn til KD: Basisbevilgning, Behov for flere stipendiatstillinger, Infrastruktur for jordbruksutdanningen

Saksliste for styremøtet på høgskolen i Innlandet 7-8. mai 2019

Vedtakssaker

 • 19/19 Innkalling og agenda, styremøte og styreseminar 7.-8. mai 2019
 • 20/19 Fratredelse fra styreverv
 • 21/19 Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (Den norske filmskolen)

Diskusjonssaker

Les også: Strukturreformen: Skal finne ut om fusjonene har gitt gevinster

 • 2/19 Arbeidet med studiestedsutviklingsplan 2019 - 2040 for Høgskolen i Innlandet

Orienteringssaker

 • 6/19 Status for utredning av ph.d. innen helse- og sosialvitenskap
 • 7/19 Årsrapport 2018 - Centre for Excellence in Film and Interactive Media Arts, CEFIMA
 • 8/19 Åpningsbalanse for Høgskolen i Innlandet 01.01.2019
 • 9/19 Orientering om HINNs deltakelse i kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren
 • 10/19 Studieadministrativ organisering - orientering til høgskolestyret
 • 11/19 Strategi 2019-2024 Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Referatsaker

 • 15/19 Protokoll Høgskolestyret 12.03.2019
 • 16/19 Årsrapport 2018-2019 HINN - endelig versjon med alle vedlegg
 • 17/19 Endelig versjon etter styrbehandling Valgreglement Høgskolen i Innlandet.DOCX
 • 18/19 Utsettelse av implementeringstidspunkt
 • 19/19 Forslag om sakkyndige - Høgskolen i Innlandet - Akkreditering som universitet
 • 20/19 Spørsmål om redusere bruken av midlertidige stillinger i UH-sektoren - Kvalifikasjonsprinsippet og ekstern finansiering
 • 21/19 Delårsregnskap for 1. tertial 2019
 • 22/19 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2018
 • 23/19 Fullstendighetserklæring for årsregnskapet og årsrapporten 2018 - Høgskolen i Innlandet
 • 24/19 Tilbakemelding på invitasjon til etatsstyringsmøte 27. mai
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS