Kortnytt

HINN snur om eksamen

Publisert

Høgskolen i Innlandet snur og legger nå som hovedregel om fra skriftelige skoleeksamener til hjemmeeksamener som følge av utviklingen i koronasmitte.

— Koronasmitten øker i byer i Innlandet, og vi må forberede oss på at utviklingen kan fortsette. Erfaring har vist at smittesituasjonen i vår region ligger noen uker etter utviklingen i Oslo, sier rektor Kathrine Skretting i en melding på høgskolens nettsider.

Da Khrono for noen dager siden gjorde en kartlegging av hvordan det ville bli med eksamen ved de ulike høgskolene og universitetene, opplyste høgskolen at de ville ha en blanding av hjemme- og skoleeksamener.

De varslet allerede da at det kunne skje endringer, og det er det som nå skjer, til tross for at fagmiljøene hadde frist 1. oktober med å melde inn eksamensform.

— Studenter kan også bli sittende i karantene og ikke få møtt til eksamen. Vi reduserer risiko ved å endre eksamensform slik at studenter unngår å bli forsinket i studiene, sier prorektor for utdanning, Stine Grønvold.

Høgskoleledelsen gir likevel fakultetene dispensasjon fra hovedregelen, dersom de mener at alternative eksamensformer ikke er faglig forsvarlig.

I tillegg oppfordrer ledelsen ansatte om å velge å ha digitale møter der det er mulig og at ansatte som bor i såkalte «røde soner» har hjemmekontor, så langt det er praktisk mulig.

(Ragnhild Vartdal / Khrono)

Powered by Labrador CMS