korona

Her er brevet til sektoren

Sent tirsdag kveld fikk universiteter og høgskoler brev om rammene for sitt arbeid med strammere koronatiltak.

Universiteter og høgskoler må klage en plan B, understreker Kunnskapsdepartementet i brev i etterkant av de nye nasjonale koronatiltakene.
Universiteter og høgskoler må klage en plan B, understreker Kunnskapsdepartementet i brev i etterkant av de nye nasjonale koronatiltakene.
Publisert Oppdatert

Sent tirsdag kveld sendte Kunnskapsdepartementet og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe brev til universiteter og høgskoler med nye retningslinjer for håndtering av koronasituasjonen sett i lys av de nye tiltak fra regjeringen.

Departementet trekker fram at regjeringen anbefaler at det ved universiteter, høgskoler og fagskoler så raskt som mulig innføres mer undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning for å redusere risiko for smitte.

Skal ikke betale for hotell

Det er fastsatt regler om karantenehotell for personer som kommer til Norge fra gitte land, og disse reglene gjelder også studenter, men jamfør koronaforskriften skal studenter ikke betale egenandel for opphold på karantenehotell.

Departementet har registrert ønsker om at norske studenter som skal til utlandet til våren skal prioriteres for tredje dose vaksine mot koronavirus.

— Vi viser til at helsemyndighetene avgjør vaksinestrategien, og at det vil trolig være krav om at tredje dose settes seks måneder etter andre dose. For øvrig følger vi med på diskusjonen i EU om varighet på vaksinepass og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for studenter, skriver departementet i brevet.

Eksamen med godt smittevern

Departementet og regjeringen understreker viktigheten av at institusjonene gjennomfører eksamensavviklingen, i tråd med kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

I brevet heter det institusjonene må legge til rette for godt smittevern, både med tanke på avstand og bruk av munnbind ved obligatorisk undervisning, lab-arbeid og eksamen. Der dette ikke er mulig ber departementet universiteter og høgskoler se på digitale løsninger.

Kunnskapsdepartementet viser til at de nye smitteverntiltakene gir institusjonene noe handlingsrom til å gjøre egne vurderinger av gjennomføring av undervisning, eksamen, ferdighetstrening og andre aktiviteter i tråd med krav til forsvarlig smittevern.

Departementet minner om at institusjonene og samskipnadene best mulig må ta vare på studentene og de understreker betydningen av å gi studentene tydelig og god informasjon, også om hvilke ordninger de har for studenter som er syke eller i isolasjon.

— Ikke begrense mer enn nødvendig

Departementet og regjeringen understreker at smitteverntiltakene ikke betyr at institusjonene skal begrense tilgangen til campus mer enn nødvendig.

— Mange studenter og ansatte er helt avhengige av tilgang til campus for å fortsette arbeidet og studiene. Som arbeidsgivere, har institusjonene ansvar for å ivareta de ansatte på best mulig måte og redusere de negative konsekvensene av tiltakene, understrekes det i brevet.

Må ha en plan B

Samtidig som departementet understreker at universiteter og høgskoler ikke må ta for hardt i, i etterkant av de nye tiltakene fra regjeringen, ber de også sektoren være forberedt på at smittevernråd og -regler kan bli endret og planlegge for det.

Powered by Labrador CMS