Debatt

Hedgefond, skatteparadis og økonomi

Professor Noralv Veggeland forklarer hedgefond - apropos ukens debatt om og rundt påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen.

Brått ble Nicolai Tangen kjent for hele Norge. Noralv Veggeland skriver her om hedgefond og det å være eier og forvalter av slike.
Brått ble Nicolai Tangen kjent for hele Norge. Noralv Veggeland skriver her om hedgefond og det å være eier og forvalter av slike.
Publisert Oppdatert

Nicolai Tangen er kristiansander opprinnelig og født i 1966. Han er mangemilliardær og bodd i London i mer enn 20 år. Han omtales likevel som «en norsk hedgefondforvalter».

I 2005 etablerte Nicolai Tangen investeringsfondet AKO Capital. Hans fond er plassert i skatteparadiset Cayman-øyene. Det var penger å tjene på det. EU har fordømt nettopp dette skatteparadiset som illegitimt sted å oppbevare penger.

Tangen gjennomførte Forsvarets russiskkurs og studerte deretter ved London School of Economics og Wharton School ved University of Pennsylvania. Han er tett integrert i den liberale anglosaksiske kapitalismen med stort nettverk. Han kan markedsøkonomiens grunnprinsipper som en lærd mann. Ingen betviler hans kompetanse i så henseende. Han er også opptatt av livslanglæring, utdanning og kunst.

I 2015 ga AKO Kunststiftelse, som Tangen opprettet, Sørlandets kunstmuseum (SKMU) disposisjonsrett til Tangen-samlingen, en kunstsamling på 1500 verk. Samlingen er planlagt utstilt i Kunstsiloen i Kristiansand, som skal bli et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo. Tangen definerte gunstige egne betingelse for en offentlig plassering av sin private kunst.

Men hva betyr hedgefond og det å være eier og forvalter av slike?

For det første er det vanskelig for kontrollinstanser å avsløre uregelmessigheter og skatteunndragelser. Forvalterne av hedgefond har svært fritt spillerom.

For det andre må aksjefond ha nesten hele kapitalen plassert i registrerte aksjer til enhver tid, mens hedgefond kan derimot kjøpe og selge aksjeopsjoner, valuta, låne penger eller sitte i kontanter.

Videre er det spesielle med hedgefond, er at fondets utvikling er mer eller mindre uavhengig av aksjemarkedets utvikling. Det gjør hemmeliggjørelse for offentligheten lettere, og gjør hedgefond til et meget attraktivt supplement i en smart finansportefølje. Hedgefond er ikke egnet for småsparere - noe som gjenspeiles i svært høye minsteinnskudd. Smarte hedgefond er ingen ensartet plasseringsform. Denne typen fond kan variere fra det mest spekulative og illegitime, til et verktøy for ganske enkelt å sikre avkastningen. Noen universiteter for eksempel bruker den enkle avkastningssiden. Det har framkommet at Tangens hedgefond tilhører den smarte spekulative siden.

Det er ikke lov å selge norskregistrerte hedgefond. Men nordmenn kan kjøpe utenlandsregistrerte hedgefond over alt i verden.

I mars 2020 ble Tangen altså ansatt som administrerende direktør i Norges Bank Investment Management med ansvar for Pensjonsfondets mange investeringer i utlandet. Men forut for det arrangerte Tangen det nå berømte luksus-seminaret til USA for toppfolk med makt, og som kostet han kr 160 000 per person. Det var nettverksbygging, en «smøretur» og en forutseende handling med sikte på den kommende ledige sjefsstillingen i Norges Bank med ansvar for Pensjonsfondet.

Ansettelsen er nå under etterforskning som følges opp av Norges Banks representantskap. Etter at dette luksusseminaret ble offentlig kjent har flere myndighetspersoner fått kalde føtter og vil la institusjonene deres tilbakebetale turen - med skattebetalernes penger. Men som sjefredaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv skriver: «De som deltok på Nicolai Tangens råflotte seminar får stå for det eller beklage, i alle fall ikke sende regningen til skattebetalerne for å pynte seg med etisk bevissthet».

Powered by Labrador CMS