forskning

Gjelsvik publiserer FFI-rapport likevel

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik snur og vil likevel publisere en forskningsrapport om mulig uønsket valgpåvirkning.

Ette sterk kritikk snudde kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik mandag kveld og publiserte den omstridte FFI-rapporten på departementets sider likevel.
Ette sterk kritikk snudde kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik mandag kveld og publiserte den omstridte FFI-rapporten på departementets sider likevel.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert med svar fra statssekretær Oddmund Hoel i Kunnskapsdepartementet.)

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) publiserer likevel en rapport om fremmed valgpåvirkning etter at han fikk kritikk for å ikke ville legge den ut på Kommunaldepartementets hjemmesider.

Gjelsvik mente at et scenario om norsk utmeldelse av EU/EØS kunne nøre opp under konspirasjonsteorier.

Den omtalte rapporten var allerede publisert av forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt på deres egne sider. Nå legger også Gjelsvik ut rapporten på regjeringens nettside, skriver Nationen.

Rapporten kan leses her.

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skisserer blant annet et scenario der en utenlandsk aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet, for eksempel gjennom utmelding fra EØS-avtalen.

I helga ble det kjent at kommunalministeren ikke ville publisere rapporten fordi han mente den stemplet EU-motstand som uønsket valgpåvirkning.

Etter å ha fått sterk kritikk fra opposisjonen på Stortinget, og en rekke akademikere, forskerer og flere universitetsledere, snudde han mandag ettermiddag.

En som kom med sterk kritikk av Gjelsvik var øverste leder i Forsvarets forskningsinstitutt, Kenneth Ruud.

— Dette bekrefter konspirasjoner om at staten holder tilbake informasjon, sier Ruud til Khrono.

Departementet har ment at «scenariene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som i verste fall kan spore av debatten», skriver Nationen.

Departementet skriver i en pressemelding mandag at man var bekymret for at folk kan tro dette er faktiske sårbarheter i valggjennomføringen i Norge.

«Har ikke krevd hemmelighold»

I en nyhetssak på regjeringen.no står det at departementet fikk rapporten 18. august og nå har gitt en tilbakemelding til forskerne.

Tilbakemeldingen gikk på at scenarioene i rapporten blander fiksjon og virkelighet på en måte som i verste fall kan spore av debatten, og departementet uttrykte bekymring for at folk kan tro at dette er faktiske sårbarheter i valggjennomføringen i Norge.

Departementet skriver videre at det aldri har krevd at rapporten ikke skulle publiseres, og har både skriftlig og muntlig sagt til FFI at de står fritt til å offentliggjøre rapporten på sine nettsider selv om den ikke ble lagt ut på regjeringen.no. Alle som har bedt om innsyn i rapporten, har også fått det, heter det.

Kommunal- og distriktsdepartementet utlyste et oppdrag om uønsket valgpåvirkning før stortingsvalget i 2021. FFI fikk oppdraget, og har levert to rapporter til departementet. Den første så på om det har vært forsøk på påvirkning fra utenlandske aktører, mens den andre rapporten inneholder et sett med scenarier om hvordan valgpåvirkning kan skje.

Uheldig av departementet

Administrerende direktør Kenneth Ruud i Forsvarets forskningsinstitutt mener uheldig at et departement nektet å publisere en forskningsrapport de har bestilt.

— Vi står faglig helt inne for rapporten som er levert. I vår avtale med Kommunal- og distriktsdepartementet står det at rapporten skal være offentlig publisert. Vi har den på våre nettsider, men det er temmelig uvanlig at en offentlig oppdragsgiver ikke publiserer en slik rapport hos seg selv, sier Ruud.

— Dette bekrefter konspirasjoner om at staten holder tilbake informasjon, sier Ruud.

Kenneth Ruud er administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt
Kenneth Ruud er administrerende direktør i Forsvarets forskningsinstitutt

Merkelig beslutning

Selv er Ruud vitenskapsmann og professor i kjemi. Han kom til FFI fra jobben som prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet. Han karakteriserer beslutningen som merkelig.

— Men det er selvfølgelig statsrådens rett, sier Ruud.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet kastet seg inn i debatten på partikollega Gjelsviks side. Dette kom frem i en lang kommentar på Khronos Facebook-profil:

«Eit viktig punkt i langtidsplanen for forsking og høgare utdanning er å halde oppe den breie tilliten til forsking som me er velsigna med her i landet. FFI-rapporten om uønskt påverknad på norske val bidreg berre måteleg til det, og reaksjonen frå kommunal- og distriktsministeren var på sin plass», skriver statssekretæren.

Khrono sendte mandag kveld spørsmål til statssekretær Hoel om han også gjør som Gjelsvik og snur i saken, eller om han eventuelt har andre kommentarer til saken.

Hoel har så langt ikke svart på Khronos spørsmål.

Ikke forstått innhold

FFI-sjefen stusset over svaret som først kom fra regjeringspolitikerne.

— Det er begrunnelsen til statsråden for ikke å publisere rapporten på departementets sider som blir problemet. Fra mitt ståsted virker det ikke som de har forstått rapportens innhold. Vi har satt søkelys på sårbarheten ved uheldig påvirkning av valg i Norge, og vist noen scenarier der slike situasjoner er beskrevet. Dette for å medvirke til at vi som samfunn kan motstå slik mekanismer i fremtiden, sier Ruud.

Næring til konspirasjon

Kenneth Ruud mener hele beslutningen om ikke å publisere rapporten hos departementet blir et paradoks.

— Dette vil kunne underbygge oppfatninger i konspirasjonsteoretiske miljøer om at det kan finnes krefter i staten som tilbakeholder informasjon. Det er nettopp det som nå skjer. Og av den grunn ville det vært naturlig å publisere rapporten også på departementets hjemmesider, sier Kenneth Ruud.

Han er opptatt av å få frem at FFI står for det faglige i rapporten og at instituttets integritet er høy.

Ikke politisk uttalelse

— Vi ble valgt på grunnlag av et anbud og vurdert som den beste både ut fra kompetanse og integritet. Det er et godt prinsipp at oppdragsgiver da offentliggjør resultatene, uavhengig av hva man mener om rapporten, sier Ruud.

Han forstår heller ikke at rapporten bare måtelig bidrar til å bygge tillit til forskning.

— Scenariene vi har valgt i prosjektet er eksempler, de er ikke ment som noen politisk uttalelse, men er ment å illustrere hvordan slike påvirkningsoperasjoner kan utspille seg. Jeg opplever statsrådens reaksjon som uheldig, sier Kenneth Ruud.

— Rapporter skal være offentlige

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel står ved det han mener er svakheter ved rapporten. I en tekstmelding til Khrono skriver han:

«Rapportar skal vere offentlege, og KDD tek seg av spørsmålet om kor mange fleire gonger rapporten skal publiserast. Synspunkta mine på rapporten står elles FFI og andre i debatten heilt fritt til å ta til seg eller ikkje.»

Endringslogg: Saken er oppdatert kl. 08.27 med kommentar fra statssekretær Oddmund Hoel.

Powered by Labrador CMS