FORSKNING

Rapport om uønsket valgpåvirkning blir ikke publisert – Gjelsvik får kritikk

Kommunal- og distriktsdepartementet publiserer ikke en rapport om mulig uønsket valgpåvirkning på sine egne hjemmesider. Det møter kritikk fra forskere fra flere hold.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsker ikke å publisere en rapport. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsker ikke å publisere en rapport. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert søndag med flere kommentarer til saken via sosiale medier.)

«Akademisk ytringsfrihet er under press, og ikke bare i land vi ikke liker å sammenligne oss med», skriver direktør i Nobelstiftelsen og tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg med ansvar for EØS-saker, Vidar Helgesen (H) i melding på Twitter søndag.

Kommentaren henviser til statsråd Gjelsviks håndtering av forskningsrapporten han ikke ønsker å publisere på departementets sider. En rapport departementet selv har bestilt.

— Næring til konspirasjonsterorier

Rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skisserer blant annet et scenario der en utenlandsk aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet, for eksempel gjennom utmelding fra EØS-avtalen, skriver Nationen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener funnene kan gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkt. Dermed velger departementet hans, som har ansvar for gjennomføring av valg, ikke å publisere rapporten på sine nettsider, skrev avisa fredag.

FFI-rapporten, med tittel Scenarioer for uønsket valgpåvirkning i forbindelse med norske valg, er signert Lea Bjørgul, Eskil Grendahl Sivertsen og Stig Rune Sellevåg.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik.

Forskerne har svært liten forståelse for dette argumentet.

– At en statsråd ikke vil publisere en uavhengig forskningsrapport fordi han ikke liker innholdet, bryter med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet, sier Eskil Sivertsen fra FFI.

Han kaller beslutningen «ironisk».

– Det er en viss ironi i at en statsråd tilbakeholder en offentlig og uavhengig forskningsrapport fordi han er bekymret for å gi næring til konspirasjonsteorier, når fellesnevneren i de fleste av disse er oppfatningen av at myndigheter og politikere tilbakeholder informasjon.

Flere reaksjoner

I løpet av søndag reagerte flere på saken i sosiale medier.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, tvitret og spurte om statsråd Sigbjørn Gjelsvik forstår verdien av uavhengig forskning? «Skulle @FFI_research søkt om tillatelse for eksempelbruk? Det ville svekket tillit til både forskningen og politikken» skrev Hagen.

Anine Kierulf under framlegging av rapporten om ytringsfrihet i akademia.
Anine Kierulf under framlegging av rapporten om ytringsfrihet i akademia.

Også Anine Kierulf, jurist og førsteamanuensis som ledet utvalget som utredet akademisk frihet meldte seg på i debatten.

«En slik tilnærming til forskning, fra en sittende statsråd, er egnet til den tillitsundergraving av vitenskap som @Regjeringens nye langtidsplan advarer mot» skriver Kierulf på Twitter og viser i en lengre debattråd til både ordlyden i langstidplanen og sitt egets utvalgs rapport.

Også Thomas Hegghammer, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tvitrer dette om Sigbjørn Gjelsviks avgjørelse: «I alle dager. Denne typen politisk sensur hører helt andre steder hjemme. Totalt uakseptabelt».

Endring: Saken er oppdatert søndag 23.10.2022 kl 13.34 med lenke til rapporten og navnet på forskerne.
Den er videre oppdatert kl. 15.01 med kommentarer via sosiale medier fra Margareth Hagen, Anine Kierulf, Vidar Helgsen og Thomas Hegghammer. Red.Khrono

Powered by Labrador CMS