Styret ved Norges arktiske universitet har høstens første møte onsdag 11. september. Foto: David Jensen/UiT
Styret ved Norges arktiske universitet har høstens første møte onsdag 11. september. Foto: David Jensen/UiT

Direktørlønn og fusjonsgevinster i UiT-styret

Styremøte. Nye krav til undervisning, hvordan måle gevinster av fusjoner og lønnstillegg til direktøren er temaer på høstens første styremøte. Følg møtet direkte her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Møtet kan følge direkte fra klokken 9 nederst i denne saken.)

Styret ved UiT Norges arktiske universitet møtes 11. september. Du kan følge styremøtet direkte nederst i denne saken.

En av sakene er nye måltall for gevinster av fusjonene universitetet har vært gjennom, noe styret har vært sterkt kritisk til.

Lønnstillegg til direktøren

En annen sak er lønnen til universitetsdirektør Jørgen Fossland. Han ble ansatt 1. juni 2018 med en lønn på 1,2 millioner kroner. Fossland er en av cirka 300 toppledere som er tilknyttet Statens lederlønnssystem, og i dette systemet skal det gjøres en årlig vurdering av stillings- og resultatkrav, samt lønn.

Rektor Anne Husebekk mener at Fossland har løst sine oppgaver på en svært god måte, går det fram av sakspapirene, og hun vil redegjøre nærmere for dette under møtet.

Hennes forslag er at UiT ber Kunnskapsdepartementet gi Fossland et lønnstillegg på 50.000 kroner med virkning fra 1. oktober 2019, slik at lønnen hans kommer opp i 1, 25 millioner.

Vil beholde instituttene

En annen sak handler om instituttstrukturen ved UiT.

I juni 2017 vedtok styret ved UiT å redusere antall fakulteter fra åtte til seks. Et av fakultetene ble splittet opp og miljøene fordelt på to andre fakulteter, og fra 1. januar i år ble Fakultet for kunstfag slått sammen med Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

Nå er turen kommet til instituttene. Fire av fakultetene fikk i oppgave å gå gjennom instituttstrukturen sin, og på bakgrunn av svarene foreslår universitetsdirektør Jørgen Fossland å beholde dagens struktur.

I stedet vil han ha en diskusjon blant annet om hvordan utvikle og drive studieprogrammer på tvers av enheter, blant annet økonomiske insentiver og ordninger for planlegging og registrering av ressursbruk.

Nye krav til undervisning

Fra og med i høst må man kunne dokumentere utdanningsfaglig kompetanse for å få en undervisnings- og forskerstilling ved universiteter og høgskoler. Det gjelder også UiT, som skal vedta endringer i personalreglementet for å ta høyde for dette kravet, som er fastsatt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse skal gjelde for alle typer faglige stillinger ved UiT, foreslår universitetsdirektøren, etter at saken har vært på høring på universitetet. Dermed foreslår han at søkere må ha utdanningsfaglig kompetanse for å få stillinger som førsteamanuensis, professor, dosent, førstelektor, universitetslektor og høgskolelærer ved UiT.

Les også: Nye krav skal gi bedre undervisning

Dagsorden:

 • Fastsetting av ny organisasjons- og styringsmodell Avdeling for IT
 • Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning - Høringsinnspill fra UiT Norges arktiske universitet
 • Revisjon av måltall for gevinstrealisering
 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet
 • Fastsetting av nye krav til utdanningsfaglig kompetanse
 • Føringer for arbeid med bærekraft og miljøledelse
 • Gjennomgang av instituttstruktur ved UiT
 • Endringer i myndighetsstrukturen for ansettelse i tekniske og administrative stillinger
 • Tildeling av prisar for 2019 (unntatt offentlighet)
 • Vurdering av virksomhetsoverdragelse (unntatt offentlighet)

Orienteringssaker

 • Årsrapport 2018 Studentombudet
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.19 - 02.09.19
 • Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene
 • Årsrapport for Universitetets klagenemnd
 • Rektors muntlige orientering

Du kan også følge første del av styremøtet her fra kl 9-12 og

andre del fra 13-15.30 her.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS