Rektor ved høgskolen i Telemark, Kristian Bogen, ser gjerne at fusjonen med Buskerud og Vestfold medfører universitetsstatus fra dag 1.
Rektor ved høgskolen i Telemark, Kristian Bogen, ser gjerne at fusjonen med Buskerud og Vestfold medfører universitetsstatus fra dag 1.

Profesjonsuniversitet fra 2016? Kanskje.

Norge kan få sitt første profesjonsuniversitet allerede fra 1. januar 2016, hvis Høgskolen i Vestfold og Buskerud og i Telemark får det som de vil. NOKUT tror ikke det er mulig.

Publisert Oppdatert

Rektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark håper at de to høgskolene kan bli et universitet allerede fra 1. januar, som er det planlagte tidspunktet for fusjon.

— Det ville vært en stor fordel om vi kunne blitt universitet fra dag én. Vi jobber politisk kontinuerlig nå for å få dette til, opp mot stortingsbehandlingen av strukturmeldingen 11. juni, sier Bogen.

— Ledelsen ved de to høyskolene arbeider langs flere spor for å realisere universitetsstatus raskest mulig. Som del av dette arbeidet, har vi også dialog med de andre partiene på Stortinget for å legge frem egne synspunkter i denne saken og lytte til partienes ståsteder både i forhold til meldingen og syn på universitets-akkreditering, sier rektor Petter Aasen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold på de to høgskolenes felles nettside om fusjonen.

NOKUT avviser

Seksjonssjef Bjørn Ragnar Stensby i NOKUT ser vanskelig for seg at dette er en mulig løsning.

— Det er vanskelig å se for seg at dette skal være mulig innenfor en ordinær akkrediteringsprosess. Det må foreligge en NOKUT-akkreditering før de kan søke om å bli universitet, sier han.

NOKUTs normale akkrediteringsprosess er omfattende, og består blant annet en omfattende søknad, etterfulgt av opprettelse  av sakkyndig komité som vurderer søknaden og drar på institusjonsbesøk.

Forbereder fusjon

Høgskolene er i full gang med å forberede fusjonen, som skal gjennomføres fra nyttår. Høgskolen i Telemark hadde styremøte torsdag 7. mai og Høgskolen i Buskerud og Vestfold dagen etter. Der ble mye av tiden brukt til å diskutere og forberede fusjonsvedtakene, som skal gjøres på begge høgskoler 4. juni.

Kristian Bogen sier at det er flere argumenter for at den fusjonerte institusjonen bør bli universitet allerede fra første dag.

— Vi argumenterer blant annet med at det bør være likebehandling nå som det ligger an til at åtte av de ti høgskolene som er i spill vil bli universiteter gjennom fusjoner. Vi er bekymret for at vi vil miste fart og kraft i vår fusjon hvis ikke også vi får lov til å bli universitet, og at vi vil tape i konkurransen om studenter, fagfolk og ressurser. Vi er redd det kan bety at vår region vil tape på det, sier han.

Han peker også på at det vil bli tid- og ressurskrevende å gå veien via høgskole for den fusjonerte institusjonen.

— Vi har en regjering som taler varmt for avbyråkratisering, og i stedet for å bruke tid og ressurser på å gå via høgskole, trenger vi å bruke alle våre ressurser effektivt  på fusjonen, sier han.

— Vi har ikke tenkt å prøve å gå kjøkkenveien til universitet, men vi synes det ville være urimelig om de som «alle» mener er kvalifisert til å bli universitet ikke får bli det, mens andre får lov, sier Bogen.

Er kvalifisert

Bogen viser til uttalelsene statssekretær Bjørn Haugstad har kommet med til Khrono om at høgskolene er kvalifiserte til å bli universitet.

— Et sammenslått Buskerud/Vestfold og Telemark kommer til å bli universitet. De tilfredsstiller kravene, sa Haugstad. 

Les også: HiOA blir ikke først ut som nytt universitet på Østlandet

Buskerud/Vestfold og Telemark ser nå for seg en løsning der regjeringen før sommeren gjør et vedtak om at de kan fusjonere og bli universitet, selv om de ikke har vært gjennom NOKUTs akkrediteringsprosess.

— Vi  håper på en løsning der regjeringen i stedet ber NOKUT etterkontrollere institusjonen innen en viss frist, sier Bogen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!