Ytringsfrihet

Fritt Ords pris til Jan Grue

Akademikeren og forfatteren får prisen for sitt «sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge».

Forfatter og professor Jan Grue.
Forfatter og professor Jan Grue.
Publisert Oppdatert

Akademiker og forfatter Jan Grue ble i dag tildelt Fritt ords pris, sammen med forfatterne Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen.

Grue er professor ved Institutt for spesialpedgogikk ved Universitetet i Oslo, der han forsker på kropp og kroppsforståelse, sykdom, funksjonshemming og normalitet. Han har en doktorgrad i lingvistikk fra UiO.

I tillegg skriver grue skjønnlitteratur og faglitteratur. I 2018 utkom «Jeg lever et liv som ligner deres», en selvbiografisk bok om å vokse opp med og leve funksjonshemming. Han fikk Kritikerprisen og ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris for boka.

Glad og beæret

På egen Facebook-konto skriver Jan Grue i dag at han er glad og beæret over å motta Fritt Ords pris. Han skriver at han vil få fram at funksjonshemmede er en stor og mangfoldig gruppe.

— Det er den eneste minoriteten du kan bli en del av uventet og over natten, enten det skyldes sykdom eller skade, og det er den eneste minoriteten du kan være ganske sikker på at en av dine nærmeste vil tilhøre i løpet av livet. Jeg tolker dette som en pris som løfter frem et stort samfunnsfelt som lenge har vært underkjent, men som blir stadig mer betydningsfullt. Det er også en pris som anerkjenner menneskelig sårbarhet og solidaritet, skriver Grue.

En fin dag: Jeg er utrolig glad og beæret over å være mottaker av Fritt Ords Pris for 2021, sammen med Olaug Nilssen og...

Publisert av Jan Grue Torsdag 8. april 2021

— Gir språk til mennesker som ofte ikke finner sitt eget

– Mangfoldsdebatten i norsk offentlighet rommer sjelden personer med nedsatt funksjonsevne. Grue, Hatterud og Nilssen kommer hver på sin måte med skarpe, kunnskapsrike og debattskapende bidrag gjennom bøker og avisartikler som når svært mange, sier Grete Brochmann, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord, i en pressemelding.

– De tre forfatterne gir språk til mennesker som ofte ikke finner sitt eget og som ikke blir sett, sier Brochmann.

I begrunnelsen fra Fritt Ord, heter det at mennesker med nedsatt funksjonsevne ofte blir utelatt i diskusjoner om menneskerettigheter, ytringsfrihet og ytringskultur:

«En sentral grunn til at vi beskytter ytringsfriheten, er at flest mulig ulike stemmer skal kunne brytes mot hverandre. Personer med nedsatt funksjonsevne, som er en svært sammensatt og omfattende gruppe, sliter spesielt hardt med å nå fram i offentligheten. Mediene er lite interessert, og deres synspunkter og erfaringer blir ikke inkludert. Gruppen blir sjelden representert i offentlige utredninger, ei heller i den nå aktuelle Ytringsfrihetskommisjonen», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Powered by Labrador CMS