Jørgen Fossland, universitetsdirektør på UiT Norges arktiske universitet, sier ledelsen har fått en avklaring man greit kan følge opp. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Jørgen Fossland, universitetsdirektør på UiT Norges arktiske universitet, sier ledelsen har fått en avklaring man greit kan følge opp. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Endte med demokratisk kompromiss

Demokrati. Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok et kompromiss i saken om ledelsen av institutter og styrer. Både ledelsen og fagforeningene mener vedtaket er til å leve med.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved UiT Norges arktiske universitet har de hatt en lengre utredning og debatt om ledelsen på det som kalles nivå 3 på universitetet. Det vil si på institutt og senternivå.

Fakta

Styreutredning ved UiT

Universitetsdirektøren oppnevnte en arbeidsgruppe i august 2018, som fikk i oppdrag å vurdere og gi tilrådinger til hvordan institutter og sentre kan ivareta hensyn til styring, ledelse og medvirkning på mer gjennomgående måter ved UiT.

De leverte sin rapport 6. november 2018.

Den har vært på intern høring ved UiT, med svarfrist 31. desember 2018.

Universitetsstyret har sin første debatt i saken 7. februar, og gjorde vedtak på sitt møte 13. mars.

Det etableres utvidet ledergruppene men instituttene kan selv velge om de vil ha styrer eller råd veds iden av,

Kilde: Universitetsdirektøren, UiT Norges arktiske universitet

Styret hadde sin første debatt om saken på sitt møte 7. februar, og gjorde endelig vedtak på styremøtet onsdag 13. mars.

Les også:

Denne saken har vekket uvanlig stort engasjement i universitetssamfunnet.

Marit Martinsen Dahle

— Styret var delt

Universitetsdirektør Jørgen Fossland sier til Khrono i etterkant av møtet at styredebatten bar preg av at styret var delt i synet på hvilke løsninger som burde velges.

— Men vi har fått en avklaring som vi greit vil kunne følge opp fra ledelsens side, sier Fossland i en rask kommentar i etterkant av møtet.

Marit Martinsen Dahle er hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) på UiT.

— Denne saken har vekket uvanlig stort engasjement i universitetssamfunnet. I universitetsstyrets diskusjon ble fagforeningenes argumenter for medbestemmelse tillagt stor vekt, sier Dahlie til khrono.

Marit Martinsen Dahle, hovedtillitsvalgt i NTL ved UiT. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Marit Martinsen Dahle, hovedtillitsvalgt i NTL ved UiT. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hun legger til:

— Vi er veldig fornøyd med at universitetsstyret lyttet til våre argumenter og for at det fortsatt skal være god medvirkning og medbestemmelse på alle nivåer i vår organisasjon.

Vedtaket

Dette vedtok styret ved UiT enstemmig:

  1. Det etableres styrer eller råd ved enheter på nivå 3 i UiTs organisasjon.
  2. Universitetsledelsen gis fullmakt til å fastsette nærmere rammer for etablering av instituttråd og instituttstyrer.
  3. Fakultetsstyrene gis fullmakt til å fastsette hvilke av de alternativene ordningene som skal gjelde for sine underliggende enheter.
  4. Universitetsstyret forventer at det arbeides aktivt med å oppnå gode praksiser for ledelse og medvirkning på nivå 3.
  5. Styret bes om å bli orientert om hvilke ordninger som innføres i de ulike delene av organisasjonen.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS