fem år etter fusjon

Fortsatt misnøye med NTNU-fusjonen blant ansatte i Trondheim

Ansatte som kom fra Høgskolen i Sør-Trøndelag sier at de føler seg mindre verdt som NTNU-ansatte.

Ronny Kjelsberg (nummer to fra høyre) i Nokut-debatt. Kjelsberg har hele tiden vært en av kritikerne av stor-NTNU, og er fremdeles kritisk - fem år etter fusjonen.
Ronny Kjelsberg (nummer to fra høyre) i Nokut-debatt. Kjelsberg har hele tiden vært en av kritikerne av stor-NTNU, og er fremdeles kritisk - fem år etter fusjonen.
Publisert

Denne artikkelen er mer enn et år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en artikkelserie om NTNU-fusjonen har Universitetsavisa blant annet sett på forholdet mellom «gamle» NTNU-ere i Trondheim og NTNU-ansatte som kom fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det var skepsis til fusjon før den ble gjennomført, og det er fremdeles misnøye nå - fem år etter.

Ann-Katrin Stensdotter er fysioterapeut og tillitsvalgt i Forskerforbundet. Hun kom fra Avdeling for helse- og sosialfag ved gamle HiST. Nå er avdelingen en del av Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

– Det som har skjedd en virksomhetsoverdragelse, dette er ingen fusjon. Vi var ikke likeverdige partnere. Fakultet for medisin og helsevitenskap er større enn hele HiST var, sier Stensdotter til Universitetsavisa.

Føler seg mindre verdt

Stensdotter sier hun og andre synes organisasjonen nå er for stor, og at planer som kommer fra toppen blir vanskelig å gjennomføre i praksis.

Hun peker også på fordeling av forskningstid. Dette var en av sakene som var mye debattert før fusjonen. Ansatte som kom fra HiST fikk ikke nødvendigvis like mye forskningstid som NTNU-ansatte. De ansatte tok med seg egen forskningstid inn i fusjonen.

— En del gamle HiST-folk sier de føler seg mindre verdt når de ikke får til å bidra så mye på forskningssiden som de føler forventes – de er først og fremst undervisere. Det er også mange uten førstekompetanse, lektorer i 100 prosentsstillinger. De som bare underviser opplever at de ikke blir satt pris på, og at de har mindre verdi i den nye organisasjonen. Mange av dem sier at de ikke føler seg hjemme her, sier Stensdotter.

Ronny Kjelsberg var hovedtillitsvalgt for NTL ved HiST før fusjonen og han gikk deretter inn som styremedlem i NTL ved NTNU.

Kjelsberg har hele veien uttrykt bekymring for fusjonen. Nå forteller han til Universitetsavisa at det fortsatt er misnøye over fusjonen blant de som kom fra HiST.

– Ansatte ved HiST og ved gamle NTNU kan på en måte enes ved kaffemaskina om sin misnøye med fusjonen. Alle er enige om at dette ikke var en ideell løsning. Og en felles fiende er viktig for fellesskapet. Det hadde vært verre for oss fra HiST om dette var noe vi hadde gått inn for, og at det bare var NTNU-erne som var misfornøyde med situasjonen, sier Kjelsberg, til Universitetsavisa.

Har trukket fram misnøye tidligere

26. juni 2018 skrev Kjelsberg innlegg i Khrono sammen med Arve Hjelseth med tittelen: Sprikende omdømme hos NTNU.

Her omtaler de undersøkelsen som viser at mange nye NTNU-ere er fornøyd med fusjonen, men det gjelder ikke ansatte som kom fra HiST.

I innlegget skriver de to blant annet:

«Ansatte ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) er generelt også misfornøyde, mens tilstanden er noe bedre ved tidligere Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund (muligens fordi de er geografisk skjermet fra en del av de effektene ved fusjonen som har splittet og ødelagt gamle fagmiljø ved HiST). Men også i Ålesund og Gjøvik er det enighet om at ansattes innflytelse er svekket.»

«Ansatte ved tidligere HiST opplever derimot å bli assimilert av NTNU og at deres identitet er i ferd med å bli utvisket. Flertallet av de ansatte ved gamle NTNU er negative til fusjonen. Spørreundersøkelsen viser at de mener fusjonen har bidratt til å svekke merkenavnet NTNU og NTNUs akademiske status», heter det i rapporten fra undersøkelsen.

— Jeg tror vi må erkjenne at vi undervurderte utfordringene det ville bli for de tidligere ansatte ved nettopp Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), sa daværende rektor Gunnar Bovim.

— Vi var veldig opptatt av at Gjøvik og Ålesund ikke skulle føle seg som ubetydelige satelitter, og det har vi åpenbart lykkes med, men vi overså nok litt utfordringer for ansatte ved HiST som med ett ble «svelget» av NTNU, og mistet mye av sin identitet og følte seg usynliggjort og fremmedgjort under nye NTNU-paraplyen. NIFU-rapporten sier mye fornuftig om dette som vi skal trekke lærdom av, og noen av feilene kan definitivt fortsatt rettes opp i.

Rammer utdanningen

Kjelsberg trekker i intervjuet med Universitetsavisa fram at fusjonen har gått ut over helhetsblikket for utdanningen.

Han trekker også fram forskjellsbehandlingen av gamle NTNUere og HiST -ansatte når det gjelder tildeling av forskningstid.

Han nevner at det er NTNUs organisering i forskningsdisipliner som har gått ut over utdanningskvaliteten totalt sett, og at kvaliteten man hadde bygd opp ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er i ferd med å forsvinne.

— Men de fulle konsekvensene av dette ser man nok ikke før om noen år, sier Kjelsberg til UA.

Misnøye også i Ålesund

NTNU fusjonerte som kjent også med høgskolene i Ålesund og Gjøvik. Også i Ålesund er det misnøye. Linda Katrin Myren Vada er tillitsvalgt for de administrativt ansatte. Hun sier til Universitetsavisa at administrativt ansatte får flere oppgaver og blir mindre spesialiserte enn de hadde og var ved den gamle høgskolen, og at også vitenskapelig ansatte må gjøre flere administrative oppgaver. I tillegg sier Vada at ansatte opplever at en del administrative system er mer tungvindt å bruke enn de Høgskolen i Ålesund benyttet.

— Vi var en liten høyskole, og alle visste hvem som kunne ordne opp i hva. Nå er det blitt slik at hvis noe er litt utenfor boksen, vet ikke NTNU hvem som skal ta tak i det. Da opplever vi ofte at prosessen stopper opp, sier Vada til Universitetsavisa.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund, bekrefter at overgangen til NTNU har vært krevende for administrasjonen.

– I fusjonen ble det avklart at viserektor ikke skulle ha lokal arbeidsgiverrolle. De som kom fra fellesadministrasjonen ved Høgskolen i Ålesund ble plassert i ulike avdelinger i NTNU-systemet, noen av dem i stillinger på siden av det de hadde jobbet med før. Dette har vært krevende endringsprosesser for mange, sier Fet.

Powered by Labrador CMS