Deltakerne i årets forskergrandprix. Stoltenbergregjeringen foreslår økte bevilgninger til unge forskertalenter og flere stipendiatstillinger. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA
Deltakerne i årets forskergrandprix. Stoltenbergregjeringen foreslår økte bevilgninger til unge forskertalenter og flere stipendiatstillinger. Foto: Benjamin A. Ward/HiOA

Mer til unge forskere

Økte bevilgninger til forskertalenter og stipendiatstillinger er noe av satsingen i den rødgrønne regjeringas siste statsbudsjett.

Publisert Oppdatert

Den rødgrønne regjeringen legger opp til fornyet satsing på unge forskere gjennom økte bevilgninger til forskertalenter og stipendiatstillinger.

Høyre og Fremskrittspartiet har nå rundt tre uker på seg til å justere det framlagte budsjettet fra de rødgrønne. Deres alternative budsjettforslag for 2014 kommer i måneskiftet oktober/november. Først da vil realitetene for 2014-budsjettet bli synliggjort.

Håper på økt løft

Forskerforbundet skriver i en pressemelding at de syns det er positivt at regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskerforbundet er også positiv til regjeringen sin satsing til talentfulle unge forskere gjennom ordningen «Fri Prosjektstøtte» og 60 nye stipendiatstillinger.

Regjeringen har tidligere varslet en stortingsmelding om utdanningskvalitet og de foreslår nå en forskningsbasert evaluering av kvaliteten i høyere utdanning. Forskerforbundet vil minne om at hver 4. studieplass på universitetene og høyskolene ikke er fullfinansiert.

— Forskerforbundet vil derfor oppfordre flertallet på Stortinget til å gjøre noe med dette for å bedre studiekvaliteten så raskt som mulig, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, i pressemeldingen.

Samtidig er Forskerforbundet positiv til at regjeringen vil innføre 11 måneders studiefinansiering.

Høye forventninger til Solbergregjeringen

Både samarbeidserklæringen og den nye regjeringsplattformen gir store forventninger om en sterkere satsing på kunnskap.

— Forskerforbundet har store forventninger til at Solbergregjeringen vil holde sine valgløfter, og at de vil prioritere et krafttak for kunnskap.

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen så tydelig slår fast at de mener det skal utarbeides en langtidsplan for forsking og høyere utdanning.

— Forskerforbundet vil oppfordre Solbergregjeringen til å videreføre arbeidet med en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier Aaslestad. 

Midlertidigheten må reduseres

Solbergregjering har lovet å redusere den offentlige midlertidigheten. Forskerforbundet er glad for disse signalene.

— Forskerforbundet regner derfor med at den nye regjeringen vil videreføre tiltakene i forskningsmeldingen om at de universitetene og høgskolene som ikke redusere midlertidigheten kan bli møtt med økonomiske sanksjoner, sier Petter Aaslestad.

Her er korte utdrag fra regjeringens statsbudsjettdokumenter på noen forskningsområder:

Stipendiatstillinger

Regjeringen foreslår 20,8 millioner kroner til 60 nye stipendiatstillinger innenfor matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag og profesjonsfag. Satsingen skal bidra til å dekke framtidige kunnskaps- og kompetansebehov, skriver departementet i en pressemelding.

Forskertalenter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forskningsrådets åpne arena for grunnleggende forskning (fri prosjektstøtte) med 50 millioner kroner øremerket unge forskertalenter. Bevilgningen utløser også midler fra universitetene som gjennom Fellesløftet 2 har forpliktet seg til å bidra med 150 millioner kroner over tre år, mot at regjeringen bidrar med samme beløp.

Regjeringen vil også styrke Det Norske Videnskaps-Akademi, blant annet for å støtte etableringen av Ungt Akademi, et akademi for yngre fremragende forskere. Formålet er å bidra til tverrfaglig utveksling og gi unge forskere en stemme i offentligheten.

Forskning - næringsrettet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til næringsrettet forskning under Nærings- og handelsdepartementet med 38,1 millioner kroner til 1 452 millioner kroner.

Forskning – EUs rammeprogrammer

Gjennom deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning, konkurrerer norske forskere på verdens største internasjonale forskningsarena. EUs syvende rammeprogram avsluttes i 2013. Neste program, Horisont 2020, starter opp i januar 2014. Regjeringen vil at Norge skal delta fullt ut i Horisont 2020, forutsatt at Stortinget samtykker.

STIM-EU er en ordning som skal øke forskningsinstituttenes deltagelse i EUs syvende. rammeprogram. Forskningsrådet skal i 2014 bruke 35 millioner kroner på STIM-EU og på å etablere mekanismer for økt deltagelse fra forskningsinstituttene i Horisont 2020.

Forskning - helseforetakene

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til forskning i de regionale helseforetakene.

Kilde: Regjeringens statsbudsjettside

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS