Vil ha mer aktiv handling mot «røvertidsskrift»

Forsker Erik Thorstensen oppfordrer til en mer aktiv holdning fra Norsk senter for forskningsdata mot omtalte «forskningspirater» eller såkalte «røvertidsskrift».

Publisert   Sist oppdatert

«– Vi går ikke manuelt gjennom hele lista, det blir som å lete etter en nål i en høystakk. Vi er avhengig av at forskere sender inn bekymringsmelding om et spesifikt tidsskrift», forteller Norsk senter for forskningsdata (NSD) til Klassekampen den 27. mai. Jeg slo opp det spesifikke tidsskriftet som ble diskutert i Klassekampen, «Mankind Quarterly», på NSD sin oversikt over tidsskrift som gir uttelling i det såkalte tellekantsystemet for forskning (skjermdump under). 

Der ligger Mankind Quarterly som et poenggivende tidsskrift, selv om det er «beskyldt for vitenskapelig rasisme», uten noen advarsler eller andre indikasjoner på at det er noe galt ved det.

For min del dreier ikke saken seg om Mankind Quarterly er slemt eller snilt, men om praksisen ved det også NSD kaller «røvertidsskrift». Fra dette oppslaget og tidligere mailutveksling med NSD, så kommer det frem at NSD har en praksis der de kjenner til antatte «røvertidsskrift» uten å informere forskersamfunnet om det på annen måte enn å frata tidsskriftet poenggivende status etter full komitébehandling.

Petter Bae Brandtzæg, Torkel Brekke og Lars Wenaas etterlyser i et innlegg i VG 13.mai - også publisert i Khronoen løsning på denne formen for «fake science». Jeg mener at NSD delvis svikter i å være en del av denne løsningen. NSD beskriver selv hvordan forskere blir kontaktet direkte per epost av røvertidsskriftene som ofte utgir seg for å være open access, å ha lest forskerens arbeider og å berømme vedkommende for å være en internasjonal ekspert.

Så, enkelt og greit: NSD, sett opp et system med røde flagg eller advarsler når det er skjellig grunn til å mistenke
røverier!

Erik Thorstensen
Forsker II på Arbeidsforsknings-instituttet (Afi), stipendiat ved Senter for Profesjonsstudier, HiOA

Når NSD kjenner til identiteten til røvertidsskrift og utgiverne deres, bør NSD aktivt informere forskermiljøet gjennom nettopp nettsidene for tellende tidsskrift for publiseringspoeng.

Slik det er nå,NSD først fatte et vedtak, og da det kan ta flere måneder før et tidsskrift ikke lenger er poenggivende. Så, enkelt og greit: NSD, sett opp et system med røde flagg eller advarsler når det er skjellig grunn til å mistenke røverier!

Dere har en plikt til å informere forskerne om kvaliteten ved tidsskriftene (liksom forskerne har en plikt til å informere seg selv og dere). Den plikten svikter dere når dere avventer til formell behandling i NSD-komiteene med å dele kunnskapen dere har.