Nye styrer

Foreslår 100 navn på nye eksterne styremedlemmer

Tidligere politikere, næringslivstopper og akademikere foreslås som eksterne styremedlemmer ved 10 universiteter og høgskoler fra 1. august.

Camilla Stoltenberg foreslås som nytt eksternt styremedlem ved Universitetet i Oslo.
Camilla Stoltenberg foreslås som nytt eksternt styremedlem ved Universitetet i Oslo.
Publisert Oppdatert

10 universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra 1. august 2021 og alle har fått beskjed av Kunnskapsdepartementet om å levere inn forslag på 10 navn på eksterne styremedlemmer.

På listene finner vi tidligere politikere, nordiske akademikere og en rekke næringslivsledere. Blant navnene er direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, som Universitetet i Oslo har på sin liste, UiT-rektor Anne Husebekk som Høgskolen i Østfold ønsker seg og tidligere leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad, som Nord universitet gjerne vil ha i sitt styre.

Fire er ønsket i to styrer

Noen er ønsket i to styrer, det gjelder tidligere nestleder i SV og nåværende Norad-direktør, Bård Vegar Solhjell, står på listen både til NTNU og NMBU. Berit Kjeldstad, tidligere prorektor ved NTNU, går også igjen to steder, både for en ny periode i styret ved Høgskolen i Østfold, og også som styremedlem ved UiT.

Det samme gjelder professor Maria Strømme ved Uppsala universitet. Hun foreslås for en ny periode i styret ved NTNU og også som nytt eksternt medlem av styret ved Universitetet i Oslo.

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet og nåværende ordfører i Tana, Helga Pedersen, er et annet av navnene på NTNUs liste.

En rekke næringslivsledere står på listene, blant dem Obos-direktør Daniel K. Siraj (NTNU), administrerende direktør i DNV GL, Remi Eriksen (NTNU), investor og grunnlegger og eier av Umoe-gruppen, Jens Ulltveit Moe (NMBU), tidligere konsernsjef i Gyldendal, Geir Mork (Universitetet i Bergen) og tidligere konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt (NMBU).

Bård Vegar Solhjell står på listene til både NTNU og NMBU.
Bård Vegar Solhjell står på listene til både NTNU og NMBU.

Etterlyste mangfold sist

Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner de eksterne styremedlemmene og bestemmer hvem som skal være styreleder hos de som har modellen med ansatt rektor og ekstern styreleder.

I 2019 var det ni universiteter og høgskoler som skulle ha nye styrer, og også da fikk alle beskjed om å sende inn forslag på eksterne styremedlemmer. Kunnskapsdepartementet var imidlertid ikke fornøyd med listene og etterlyste mer mangfold og ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om forslag til kandidater til navn.

Fakta

Nye styrer i 2021

Ved disse universitetene og høgskolene går styreperioden ut 31. juli 2021:

 • UiT Norges arktiske universitet endrer ledelsesmodell og skal ha nytt styre og for første gang ekstern styreleder. Rektor Anne Husebekk er styreleder i dag.
 • Nord universitet skal nytt styre, og ny ekstern styreleder skal oppnevnes. I dag er Vigdis Moe Skarstein styreleder.
 • NTNU skal ha nytt styre og ny ekstern styreleder skal oppnevnes. Anne Borg tok over som rektor for Gunnar Bovim midt i perioden og ble ansatt for fem år. Styreleder Nils Kristian Nakstad tok over for Svein Richard Brandtzæg , også midt i perioden.
 • Høgskolen i Østfold endrer ledelsesmodell og skal ha ekstern styreleder. I dag er rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen styreleder.
 • Norges handelshøgskole (NHH) skal ha nytt styre. Dagens eksterne styreleder er Aase Aamdal Lundgaard.
 • NMBU. Har bestemt seg for å ha ansatt rektor. I dag er Siri Hatlen styreleder, hun sier hun ikke stiller til flere perioder.
 • Norges idrettshøgskole. Styret har bestemt at man skal fortsatt ha valgt rektor. Foreløpig ingen motkandidater til sittende rektor Lars Tore Ronglan, som også er styreleder.
 • Universitetet i Oslo. Her skal det velges rektor som også blir styreleder.
 • Universitetet i Bergen skal også velge rektor som også blir styreleder.
 • Norges musikkhøgskole skal også velge rektor som også blir styreleder.

Dette resulterte i at det kom inn fem varamedlemmer og et fast medlem med innvandrerbakgrunn inn i styrene.

Mangfold ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har 12 navn på sin liste, blant dem direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg. UiO har tatt Kunnskapsdepartementets tidligere krav om mangfold på alvor og har flere med innvandrerbakgrunn på sin liste. Tre av dagens eksterne styremedlemmer foreslås for en ny periode: Kristin Hollung, Qaisar Farooq Akram og Einar Hagem.

 • Lisa Ann Cooper, gründer av Catalyst. Internasjonal bakgrunn, flere år i Norge.
 • Kristin Hollung, forskningssjef Avdeling Mat og Helse i Nofima, sitter i UiO-styret nå
 • Kristin Lian, administrerende direktør hos Elvia
 • Fakrah Salimi, daglig leder Mira-ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Camilla Stoltenberg, lege og direktør i Folkehelseinstituttet, styremedlem med medisinsk fakultet, UiO
 • Maria Strömme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet
 • Qaisar Farooq Akram, direktør for forskningsavdelingen i Norges Bank, sitter i UiO-styret nå
 • Einar Hagem, arkitekt Lund Hagem Arkitekter, sitter i UiO-styret nå
 • Erik Osmundsen, konsernsjef Norsk Gjenvinning
 • Bo Rothstein, statsviter, professor ved Gøteborg universitet
 • Birger Steen, tidligere bl.a adm.dir for Microsoft i Russland og Norge
 • Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Her er NTNUs forslag

NTNU foreslår at alle dagens eksterne unntatt styreleder Nils Kristian Nakstad fortsetter i sine verv. Det gjelder professor Maria Strømme ved Uppsala, direktør ved Norsk folkemuseum Nina Refseth og bærekraftsdirektør i Equinor, Bjørn Otto Sverdrup.

Maria Strømme foreslås for en ny periode i styret ved NTNU og er også ønsket ved Universitetet i Oslo.
Maria Strømme foreslås for en ny periode i styret ved NTNU og er også ønsket ved Universitetet i Oslo.
 • Administrerende direktør Remi Eriksen i DNV GL.
 • Tidligere direktør i Ulstein-gruppen, Gunnvor Ulstein
 • Adm.dir. Helse Nord RHF, Cecilie Daae
 • Konsernsjef i Obos, Daniel K. Siraj
 • Ordfører i Tana, Helga Pedersen, tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, og fiskeriminister.
 • Direktør i Norad, Bård Vegar Solhjell. Tidligere nestleder i SV og kunnskapsminister og miljøvernminister.
 • Adm dir.Inge Røinaas Gran i Sintef Energi
 • Bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup i Equinor
 • Nina Refseth, direktør Norsk folkemuseum
 • Professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet, Maria Strømme

Dette er de 10 navnene UiT foreslår:

UiT er den eneste av de som skal ha ekstern styreleder som forteller hvem som er ønsket i den rollen. Christian Chramer, regiondirektør i NHO og varamedlem i universitetsstyret de siste fire årene, er ønsket som styreleder.

– Christian Chramer har et brennende hjerte for universitetet og for landsdelen, han har et godt nettverk i hovedstaden og vil utvilsomt kunne bli en god styreleder, sier rektor Anne Husebekk.

Ellers foreslås Anders Malmberg for en ny periode, og det samme gjelder Stig Arild Slørdahl, adm.dir Helse Midt-Norge.

 • Christian Chramer, regiondirektør NHO
 • Anders Malmberg, professor Uppsala universitet
 • Stig Arild Slørdahl, adm.dir Helse Midt-Norge
 • Maria Utsi, teaterviter, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge
 • Merete Nygaard Kristiansen, adm. dir. i Akvaplan-niva
 • Anu Fredrikson, direktør i Arctic Frontiers
 • Berit Johanne Kjelstad, NTNU
 • Hans Olav Karde, sosialøkonom, tidligere direktør i Sparebank1-Nord-Norge
 • Liv Monica Stubholt, advokat
 • Kjerstin Askholt, politimester i Agder

Ex-statsråd og investor hos NMBU

Ved NMBU har ekstern styreleder Siri Hatlen frasagt seg en ny periode. Dagens eksterne styremedlemmer Petter Arnesen, Per Holten-Andersen og vara Hanne Refsholt står på listen.

Andre navn er investor Jens Ulltveit-Moe, Bård Vegard Solhjell og Silvija Seres. Dette er forslagene:

Riksarkivar Inga Bolstad.
Riksarkivar Inga Bolstad.
 • Petter Arnesen, lang ledererfaring innen akvakultur.
 • Riksarkivar Inga Bolstad
 • Kathrine Rickardsson Christensen, leder av Københavns bærekraftssenter
 • Jonas Einarsson, leder Radiumhospitalets forskningssenter. Styreerfaring fra Norges veterinærhøgskole.
 • Sigrid Gåseidnes, leder av analyseavdelingen Innovasjon Norge.
 • Ylva Hillbur, prorektor ved Sveriges lantbruksuniversitet
 • Per Holten-Andersen, rektorerfaring fra flere universitet i Danmark
 • Arne Krokan, professor ved NTNU, forsker på digital transformasjon.
 • Hanne Refsholt, tidligere konsernsjef i Tine.
 • Silvija Seres, erfaring fra forskning i Oxford, og it-utvikling i USA.
 • Bård Vegar Solhjell, tung politisk erfaring som statsråd, nå direktør for Norad.
 • Jens Ulltveit-Moe, investor, grunnlegger og eier av Umoe-gruppen

Husebekk ønsket i Østfold

Høgskolen i Østfold skal endrer ledelsesmodell fra 1. august og skal ha ansatt rektor og ekstern styreleder. HiØ har alle fire av dagens eksterne styremedlemmer på sin liste: Berit Kjeldstad, Kari Strande, Björn Brorström og Ole Gunnar Søgnen. I tillegg er avtroppende rektor ved UiT, Anne Husebekk, en av dem som er ønsket i styret.

 • Line Henriette Holten Hjemdal, generalsekretær Tekna
 • Anne Husebekk, avtroppende rektor UiT
 • Berit Kjelstad, tidligere prorektor NTNU
 • Bushra Ishaq, lege og forfatter
 • Kari Strande, HR direktør Borregaard AS
 • Björn Brorström, tidli rektor högskolan i Borås
 • Martin Hellström, rektor högskolan Väst
 • Roald Gulbrandsen, avdelingsdirektør NHO
 • Tomas Norlander, forskningsdirektør Institutt for Energiteknikk
 • Ole Gunnar Søgnen, tidligere rektor Høgskulen i Bergen
Avtroppende rektor ved UiT, Anne Husebekk.
Avtroppende rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Stor utskiftning hos Nord

Ved Nord universitet er Anders Söderholm den eneste av dagens eksterne styremedlemmer på listen. Dermed ligger det an til stor utskifting i styret og dagens styreleder Vigdis Moe Skarstein skal heller ikke være med videre.

Blant navnene Nord foreslår er tidligere landbruksminister Lars Peder Brekk. Tidligere leder av forskerforbundet, Petter Aaslestad og avtroppende generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet, Alf Rasmussen, foreslås også.

Tidligere leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad
Tidligere leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad
 • Anders Söderholm, generaldirektør, Universitetskanslerämbetet (UKA)
 • Grete Ellingsen, rådgiver, Vesteraalen Innovasjon
 • Kirsten Suhr Bundgaard, direktør, professionshøjskolen VIA
 • Aili Keskitalo, sametingspresident
 • Petter Aaslestad , professor i litteraturvitenskap, NTNU og tidligere leder i Forskerforbundet sentralt
 • Alf Rasmussen, generalsekretær, Universitets- og høgskolerådet
 • Hans Jakob Hegge, direktør for sikkerhet og bærekraft, Equinor
 • Camilla Trud Nereid, instituttleder, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene og tidligere sentral Sp-politiker
 • Tanja Storsul, direktør, Institutt for samfunnsforskning

UiB vil ha kontinuitet

Ved Universitetet i Bergen foreslås tre av dagens eksterne styremedlemmer for en ny periode, i tillegg til at en vara foreslås som styremedlem. I tillegg står tidligere konsernsjef i Gyldendal, Geir Mork, på listen og akademikere fra København og Uppsala.

 • Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere, medlem av universitetsstyret i Bergen i perioden 2017-2021.
 • Bjørn Østbø, selvstendig næringsdrivende, medlem av universitetsstyret i Bergen i perioden 2017-2021.
 • Marianne Møgster, Senior Vice President of Finance i DOF Subsea, medlem av universitetsstyret i Bergen i perioden 2017-2021.
 • Marit Warncke, f. 1958. Administrerende direktør i Bergens Næringsråd, varamedlem til universitetsstyret i Bergen 2017-2021.
 • Geir Mork, konsulent, tidligere konsernsjef i Gyldendal
 • Mette Hartlev, professor, Det juridiske fakultet ved Københavns Universitet.
 • Kirsten Busch Nielsen, dekan ved Humanistiske fakultet, Københavns Universitetet.
 • Shirin Albäck Öberg, professor ved Statsvetenskapliga institutionen, ved Uppsala Universitet.
 • Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør opplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune.
 • Vincent Mrimba, direktør Kulturetaten, Bergen kommune.
 • Kjell J. Sunnevåg, direktør eksterne relasjoner, Konkurransetilsynet.

Unio-leder ønsket til idrettshøgskolen

Ragnhild lied, leder i Unio står på listen til idrettshøgskolen, blant annet sammen med nåværende og tidligere eksterne styremedlemmer.

Unio-leder Ragnhild Lied.
Unio-leder Ragnhild Lied.
 • Marcela Montserrat Fonseca Bustos, universitetslektor ved OsloMet, styremedlem NIH 2016-20.
 • Kathrine Cappelen., førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, styremedlem NIH 2016-20.
 • Ragnhild Lied, leder i Unio
 • Guro Røen, generalsekretær Norges Studentidrettsforbund
 • Astrid Strandbu, leder i Tromsø IL og styremedlem i Norges Idrettsforbund.
 • Øyvind Sandbakk, professor NTNU og styremedlem NIH 2016-20.
 • Per Nilsson, rektor Gymnastikhögskolan i Stockholm (GIH). Tidligere styremedlem NIH (til 2016).
 • Martin Sæbu. Kommunedirektør Nord-Aurdal.
 • Lars Uhlin, kommunikasjonssjef Lunds Universitet.
 • Niels R. Kiær. Jurist, Rime advokater. Tidligere styremedlem NIH (til 2014).

NHHs liste unntatt offentlighet

Norges handelshøyskole skal også ha nytt styre, men har unntatt listen over foreslåtte eksterne styremedlemmer fra offentlighet.

Norges musikkhøgskole skal også ha nytt styre, men det har ikke lyktes Khrono å få noe svar derfra.

I 2017 fikk Khrono avslag på innsyn i listene over de foreslåtte styrekandidatene som da var sendt Kunnskapsdepartementet, men i 2019 ga departementet beskjed om at det nå var opp til institusjonene å avgjøre offentlighet i disse sakene.

(Saken er oppdatert fredag 19/2 kl 12.45. Det sto opprinnelig at Helga Pedersen er foreslått som styremedlem ved Nord universitet. Det stemmer ikke. Hun er kun foreslått ved NTNU. Aili Keskitalo, nåværende sametingspresident, er foreslått som styremedlem ved Nord universitet.)

Powered by Labrador CMS