revidert nasjonalbudsjett

Flertall for revidert budsjett

Fremskrittspartiets første reaksjon på revidert nasjonalbudsjett og forslagene til kunnskapsektoren er positive. Dermed kan flertall for denne delen av budsjettet være sikret.

Roy Steffensen (FrP), leder i Utdanningskomiteen 2017-2021. Bildene er tatt på kontoret hans på Stortinget.
Roy Steffensen (FrP), leder i Utdanningskomiteen 2017-2021. Bildene er tatt på kontoret hans på Stortinget.
Publisert

(Saken blir oppdatert.)

Roy Steffensen (Frp) er leder av Utdanningskomiteen på Stortinget, og utdanningspolitisk talsperson for partiet. I sin første kommentar til forslaget, der han presiserer at han bare har fått sett raskt over forslagene, sier han at Frp i hovedsak er fornøyd med utdanningssatsingen i revidert.

Han trekker fram at det kommer 4000 nye studieplasser og 1000 nye fagskoleplasser. I tillegg kommer 250 nye rekrutteringsstillinger.

— Jeg er særlig fornøyd med at det er lagt klare føringer på de nye studieplassene, der medisin, sykepleie, lærerutdanning og realfag-/teknologiutdanninger prioriteres. Om vi skal peke på noe er det at vi ønsker en enda mer offensiv satsing på fagskoler, skriver Steffensen til Khrono i en e-post.

— Godt grunnlag for enighet

Han legger til:

— Jeg vil trekke fram at det kommer 170 millioner til en «Tiltaksplan for sårbare barn og unge». Dette er en gruppe som har hatt det ekstra vanskelig under koronatiden, og de kan nå få nødvendig oppfølging. Tilskuddet skal bidra til nye eller utvidete tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen, skriver Steffensen.

Han forteller også at de har merket seg at det er et betydelig kutt i bevilgningene til studentboliger, men at de ser at dette kan det være gode grunner til. Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 271 millioner kroner i 2020, og Frp er foreløpig tilfreds med departementets forklaring på bakgrunnen for dette.

— Dette er et godt grunnlag for å kunne bli enige om revidert nasjonalbudsjett på vårt fagfelt, poengterer Steffensen.

Det er allerede kjent at i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag tirsdag 12. mai kom det en tiltakspakke for kunnskapsektoren prissatt til ca 500 millioner kroner.

OsloMet: Forventer mange studieplasser

Rektor på OsloMet, Curt Rice, sier til Khrono at han er godt fornøyd med satsingen på utdanning som regjeringen kommer med i forslag til revidert nasjonalbudsjett.

— Disse plassene er jo ikke fordelt på institusjonene ennå, men i forhold til den profilen departementet har lagt opp til med tanke på utdanningsområder forventer jeg at OsloMet får en god del av disse studieplassene, sier Rice.

Hvis det kom forslag om at man ville finansiere en ny campus Romerike, ville jeg ikke takket nei.

Curt Rice, rektor ved OsloMet

Curt Rice trekker fram flere satsingsområder som regjeringen bør tenke på, også opp mot tiltakspakken som kommer i månedsskifte mai/juni.

— Den turbodigitaliseringen vi har vært igjennom skaper også nye forventninger blant studenter og ansatte. Dette igjen krever en infrastruktur som koster penger. Jeg håper det kan bli lagt til rette for midler vi kan søke på for å bygge de forbedringer som trengs, sier Rice.

I tillegg er han bekymret for at regjeringen ikke vil få det den forventer seg ut av studieplasser til sykepleie.

— En viktig flaskehals for å få utdannet flere sykepleiere handler om praksis. Systemet er fragmentert, og det er ikke godt nok samarbeid mellom institusjonene, flere departementer som er involvert og helsesektoren, sier Rice.

Han legger til at koronatiden har vist at man klarer å ha større fleksibilitet også for praksis, og han håper man kan ta med seg lærdom herfra for å utvikle praksisordningen for sykepleiestudenter.

— Noe annet du syns de bør tenke på nå?

— Det er vanlig at man fokuserer på byggeprosjekter i slike situasjoner. Hvis det kom forslag om at man ville finansiere en ny campus Romerike, ville jeg ikke takket nei, avslutter Rice.

Curt Rice sier han ikke vil takke nei til penger til å bygge ny campus Romerike.
Curt Rice sier han ikke vil takke nei til penger til å bygge ny campus Romerike.

Som forventet på de fleste punkter

Det var kjent at det kommer 4000 nye studieplasser, 1000 nye studieplasser til fagskoler og 250 stipendiatstillinger.

Til Aftenposten i forrige uke sa Asheim at regjeringen vil komme tilbake til andre og omfattende tiltak for studiesektoren i en tiltakspakke som kommer i mai eller juni. Han understreket da at utdanning vil være en viktig del av tiltakene for å gjenreise norsk økonomi etter koronakrisen.

Til Dagbladet mandag varslet også statsministeren at de oppretter et nytt superutvalg som skal komme med råd for gjenreisning de neste fem årene. Et utvalg i tillegg til Holden-utvalget som skal gi råd her og nå.

I Stavanger håper de på støtte i tiltakspakken

Universitetet i Stavanger (UiS) har søkt om seks millioner kroner til det planlagte formidlingsbygget ved Arkeologisk museum (AM), for å utløse aktivitet under koronakrisen.

Les også: Stavanger: Det er vår tur nå

Her får de støtte av Akademikerne som også mener det er en god ide å gi støtte både til oppgradering av gamle bygg, men også støtte til nødvendige nybygg i sektoren.

Akademikerne trekker fram at flere bygg som er under prosjektering bør vurderes framskyndet.

De viser til samlet campus ved NTNU i Trondheim, nytt bygg for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Tromsø museum ved UiT Norges arktiske universitet og Ocean Space Laboratories, Sintef/NTNU, samt Arkeologisk museum i Stavanger (UiS).

Powered by Labrador CMS