lærerstudenter for de minste

Flere enn hver tredje strøk i matematikk

Nasjonal deleksamenen for lærerstudenter i matematikk ga snittkarakter E.

33 prosent av lærerstudentene for de minste skolebarna strøm på nasjonal deleksamen i matematikk i november, skriver NOKUT.
33 prosent av lærerstudentene for de minste skolebarna strøm på nasjonal deleksamen i matematikk i november, skriver NOKUT.
Publisert Oppdatert

I slutten av november avla 694 grunnskolelærerstudenter for trinn 1–7 og 5–10 hver sin nasjonale deleksamen i matematikk.

Fakta

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskole-lærerstudenter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nokut ansvar for tre ulike nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler.

En for studenter på sykepleie, en for studenter i revisjon og en for grunnskolelærerstudenter, både trinn 1-7 (GLU 1.-7.)og trinn 5-10 (GLU 5.-10.).

Etter omlegging av lærerutdanningen var det pause i et par år på testing av lærerstudenter. Dette startet opp igjen for studenter som startet på utdanningen i 2019, og senere.

Det er en vesentlig forskjell på trinn 1-7 og trinn 5-10. De studentene på trinn 5-10 som blir testet har valgt matematikk og ønsker å bli mattelærere. Studentene på trinn 1-7 inkluderer alle studentene, uansett fagpreferanse.

Resultater deleksamen matematikk høsten 2021

GLU 1-7

  • 495 som avla eksamen, 190 som strøk.

GLU 5-10

  • 199 som avla eksamen, 41 som strøk.

Resultater deleksamen matematikk våren 2021

GLU 1-7

  • 918 som avla eksamen - 23,2 prosent som strøk

GLU 5-10

  • 569 som avla eksamen - 16,5 prosent som strøk

Resultater deleksamen matematikk 2020:

GLU 1-7

  • Vår: 501 som avla eksamen – 13,4 prosent som strøk
  • Høst: 370 som avla eksamen – 31,9 prosent som strøk

GLU 5-10

  • Vår: 528 tok eksamen – 8,3 prosent som strøk
  • Høst: 289 som tok eksamen 22,1 prosent som strøk

Kilde: Nokut

Resultatene fra de to eksamenene viser at det totalt var kun 1 prosent (åtte studenter) som fikk toppkarakteren A, mens strykprosenten var 33 (231 studenter).

38 prosent stryk for trinn 1-7

Det er imidlertid stor forskjell på studentene på trinn1-7 og trinn 5-10. På Trinn 1-7 økte strykprosenten fra 32 høsten 2020, til 38 høsten 2021. For studentene på trinn 5-10 gikk strykprosenten litt ned fra 22 i november 2020, til ca 20 i november 2021.

Det heter det i en pressemelding fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

— Det er ikke bra at så mange lærerstudenter fortsatt stryker på nasjonal deleksamen i matematikk. Men det er positivt at strykprosenten går litt ned hos de som studerer til grunnskolelærer 5–10 trinn, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Dette er studentene som ønsker å bli mattelærere i ungdomsskolen. Her viser tallene at om lag 20 prosent strøk, mot 22 prosent i november 2020.

Snittkarakteren ligger fortsatt på E, som betyr at de kun tilfredsstiller minimumskravene for å bestå.

Markert forskjell mellom vår og høst

Nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter gjennomføres to ganger i året, i mai og november. Det er om lag 1600 studenter, fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder som gjennomfører eksamen hvert år.

Direktør i Nokut, Kristin Vinje.
Direktør i Nokut, Kristin Vinje.

Det er flere studieprogrammer på grunnskolelærertrinn 1–7 som avholder ordinær eksamen på våren enn på høsten. Resultatene er gjennomgående noe dårligere i høstsemesteret, men noe av dette kan forklares med at det er flere konte-eksamener som avholdes på høsten. Å sammenligne tallene for vår og sommer direkte kan derfor være noe misvisende, understreker Nokut.

Nokut-direktør Kristin Vinje skulle likevel gjerne ha sett bedre resultater for disse studentene.

— I november 2020 fikk 32 prosent av studentene i denne studentgruppen strykkarakter, men på eksamen nå i høst var strykprosenten oppe i 38 prosent. Vi skulle gjerne sett at utviklingen var bedre, men dessverre er det fortsatt mye som tyder på at mange studenter ikke har tilegnet seg den kunnskapen de trenger i dette matematikkfaget. Vi håper utdanningsinstitusjonene vil bruke disse resultatene i det videre utviklingsarbeidet sitt, sier Vinje.

Powered by Labrador CMS