Her er et team med sykepleier-, anestesi- og legestudenter i gang med å undersøke en «pasient» på simuleringskurset. Foto. Helene M. Storebø Opheim
Her er et team med sykepleier-, anestesi- og legestudenter i gang med å undersøke en «pasient» på simuleringskurset. Foto. Helene M. Storebø Opheim

Feirer 10-årsjubileum for samarbeidskurs

Helse. Fredag feirer OsloMet at de er inne i sitt tiende år med simuleringskurset «Student-BEST» på sykepleier- og legeutdanningen. I starten var kurset frivillig – nå er det obligatorisk.

Publisert   Sist oppdatert

— Prosjektet «Student-BEST» har vært vellykket helt fra starten av, og er selvsagt noe vi tenker å fortsette med i fremtiden, sier lektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Oslo Met, Helene M. Storebø Opheim, til Khrono.

Fakta

Student-BEST

Student-BEST (Bedre og Systematisk Traumebehandling) er et kurs hvor studentene trener på å arbeide i team i og utenfor akuttmottak på simulering og ferdighetsenheten ved OsloMet campus Pilestredet.

Fokus for kurset er ledelse, samhandling og kommunikasjon.

Studentene møter akuttmedisinske scenarioer som krever at de tar i bruk teamets samlede kunnskaper og ferdigheter fra kliniske fag, hvor man vektlegger briefing, simulering og debriefing.

Fasilitatorgruppen består av lærere fra fagmiljøene fra Universitetet i Oslo og fra OsloMet.

Dette er veldig god trening for studentene. Det å jobbe i team er tross alt veldig sentralt i våre yrker
Helene M. Storebø Opheim
Lektor, OsloMet

Fredag formiddag blir det markering på OsloMet med jubileumskake og det hele. Anledningen er at det tverrfaglige simuleringskurset, som i år involverer rundt 470 sykepleierstudenter og rundt 130 legestudenter, er inne i sitt tiende år.

Det hele startet med et frivillig samarbeidskurs mellom en liten gruppe anestesistudenter og noen få legestudenter for ti år siden.

— Etter hvert har prosjektet vokst seg større, og i 2014 mente vi at samarbeidet var såpass nyttig og lærerikt at det burde bli obligatorisk for både sykepleierstudenter og legestudenter, forteller Storebø Opheim.

Hver og en student på de ulike utdanningene bruker én dag på kurset. I løpet av denne dagen jobber de i team på fire eller fem sykepleierstudenter, en anestesistudent og en eller to leger. Teamet simulerer tre pasientsituasjoner i et akuttmottak og én situasjon der de finner en pasient for eksempel i naturen.

— Dette er veldig god trening for studentene. Det å jobbe i team er tross alt veldig sentralt i våre yrker, poengterer Storebø Opheim.