lærer i skolen

Et stort flertall er fornøyd etter spesialistutdanning

Departementet evaluerer piloten med lærerspesialister.

Kunnskapsminister Guri Melby er fornøyd med mange av svarene som kommer fram når ordningen med lærerspesialister evalueres.
Kunnskapsminister Guri Melby er fornøyd med mange av svarene som kommer fram når ordningen med lærerspesialister evalueres.
Publisert
Fakta

Nifu-rapport

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Tre av fire lærere som har tatt spesialistutdanning sier de er blitt mer motiverte for å jobbe som lærarspesialist. Fire av fem lærere som har tatt utdanningen sier de reflekterer mer over egen undervisning. Tre av fem seier utdanningen har styrket undervisningen.

Det viser en ny evaluering fra Nifu om lærerspesialistutdanningene, som er toårige vidareutdanningstilbod til lærere, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Fakta

Lærerspesialister

  • Regjeringa startet satsingen på lærerspesialister i 2015.
  • Ordningen gir dyktige lærere en faglig karrierevei der de kan utvikle seg faglig, og jobbe som pådrivere på egen skole for å løfte kvaliteten på undervisningen i faget sitt.
  • I dag jobbar om lag 1200 lærerspesialister i skolen, og regjeringen vil øke til 3000 lærerspesialister innen utgangen av 2022.
  • Lærarspesialistutdanningene er toårige videreutdanningstilbud for de som ønsker å bli lærerspesialist, eller som allerede jobber som lærarspesialist.
  • Om lag 690 har søkt om å få ta utdanningen fra høsten 2021, ein vekst fra 2020.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

— Skal vi holde på gode lærere i klasserommet, er det viktig at de kan få nye utfordringer og faglig utvikling. Derfor er eg glad for at stadig flere vil bli lærerspesialist. Det er flott at spesialistutdanningen bidrar til bedre undervisning og læring i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), i pressemeldingen.

Betre til å undervise, meir motiverte

Over 1000 lærere deltok i NIFU-evalueringa hausten 2020. Dei fleste var nøgde med lærarspesialistutdanninga:

  • Fire av fem opplever at utdanninga har gitt eit godt utgangspunkt for refleksjon over eigen praksis
  • Tre av fire meiner utdanninga har gjort dei meir motiverte for jobben som lærarspesialist
  • Tre av fem meiner dei har blitt betre til å undervise elevane etter utdanninga

– Rapporten viser at lærerspesialistutdanningene er populære, og at de gir et godt grunnlag for de som vil jobbe som lærerspesialist. Rollen er forstatt ny i skolen, derfor er det ekstra viktig at lærerne får trygghet og kompetanse gjennom utdanningen, sier høyere utdannings- og forskingsminister Henrik Asheim (H), i samme pressemelding.

Også forbedringspotensial

Departementet trekker fram i pressemeldingen at rapporten fra Nifu også viser at ordningen kan bli bedre på flere områder. Nifu finner at flere savner mer konkrete verktøy for endringsprosesser, og andre etterlyser mer konkret innhold når det gjelder hvordan man skal hjelpe og rettlede kolleger.

Noen av de som er spurt svarer også at de opplever rollen deres som lærerspesialist kan være uklar, og tittelen spesialist blir møtt med skepsis på lærerværelset.

— Lærerspesialistordningen er fortsatt en pilot. Derfor er det viktig at vi får en evaluering som viser de utfordringene vi må ta tak i videre. Samtidig vet vi fra andre evalueringer at mange lærere og rektorer er positive til ordningen, sier kunnskapsminister Melby.

Powered by Labrador CMS