Marianne Synnes vil na entreprenørskap fram i nye lærerplaner for grunnskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Marianne Synnes vil na entreprenørskap fram i nye lærerplaner for grunnskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Synnes (H): Entreprenørskap og innovasjon må prioriteres i skolen

Lærerplaner. Marianne Synnes (H) skriver at når den nye lærerplanen skal snekres ferdig må innovasjon og entreprenørskap være viktige brikker.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fagfornyelsen i grunnskolen er i full gang. Hva som skal være det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene, er besluttet. Nå gjenstår arbeidet med de nye læreplanene, som skal være ferdige høsten 2020.

Målet er mer dybdelæring. Læreplanene skal slankes for å skape plass til helhet og sammenheng, og elevene skal lære dypt og varig gjennom kroppslig erfaring. Som ved andre fornyelser og reformer, er ønskene for hva som skal være med videre, mye større enn rammen som er satt.

Jeg vil likevel fremheve innovasjon og entreprenørskap som en viktig brikke i læringspuslespillet. Vi er avhengige av at noen av oss har kreativitet, evner og pågangsmot til å møte fremtidens utfordringer. De nye læreplanene bør derfor legge til rette for kreativitet, innovasjon og entreprenørskap.

Undersøkelser har vist at elever og studenter som har med seg erfaring fra elev-/studentbedrift, lettere starter egen bedrift senere i livet. Spørsmålet er derfor ikke om det er riktig å stimulere barn og unge til innovativ tenkning, men heller hvor tidlig vi bør starte.

Regjeringen har som mål at vårt utdanningssystem skal bli best i verden innenfor entreprenørskap. Begrepet pedagogisk entreprenørskap brukes i dag om en arbeidsmetode som vektlegger aktiv og reflekterende læring.

Fagfornyelsen er en unik mulighet til å forankre entreprenørskap som en læringsmetode.

Marianne Synnes

Entreprenørskap defineres som en dynamisk og sosial prosess, der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter og gjør noe med disse ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. Hensikten er ikke at elevene skal lære hvordan man starter en bedrift, men heller hvordan de kan stimuleres til skapende og kreative livsholdninger.

Mange skoler har god erfaring med å ta i bruk pedagogisk entreprenørskap. Men like ofte betraktes det som bare nok en satsing som kommer på toppen av alt annet en lærer skal drive med. Pedagogisk entreprenørskap bør heller ses på som en metode å oppnå kompetansemålene i læreplanen, der eleven inviteres til å ta en aktiv del i sin egen læreprosess.

Fagfornyelsen er en unik mulighet til å forankre entreprenørskap som en læringsmetode. Men å få det til i praksis fordrer at morgendagens lærere også har et forhold til entreprenørskap. Internasjonale policydokumenter har i flere år gitt lærerutdanningen en fremtredende rolle og betydning i å utdanne fremtidige lærere med entreprenøriell kunnskap, ferdigheter og holdninger. Dessverre gjenspeiles det i liten grad i lærerutdanningens praksis.

La oss begynne med å gi innovasjon og entreprenørskap den rollen det bør ha i skolens læreplaner, og sørge for at vi utdanner lærere som kan stimulere elever til å bli skapende og kreative.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS