styremøte

«E-postsaken» uavklart i OsloMet-styret

Spørsmålet fra styrerepresentant Einar Braathen om hvordan rektor Curt Rice har fått tilgang til en av hans e-poster ble ikke avklart på styremøtet tirsdag.

Styremedlem Einar Braathen ved OsloMet, her sammen med Hege Maria Bergersen, krever svar på hvordan hans e-post-korrespondanse med redaktør Tove Lie kom rektor Curt Rice i hende.
Styremedlem Einar Braathen ved OsloMet, her sammen med Hege Maria Bergersen, krever svar på hvordan hans e-post-korrespondanse med redaktør Tove Lie kom rektor Curt Rice i hende.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert).

Styreleder Trine Syvertsen hevet OsloMets styremøte tirsdag før hun ga styremedlem Einar Braathen ordet i den såkalte «e-postsaken» som dukket opp på første del av universitetets styremøtet dagen før.

Etter styremøtets slutt fortalte Braathen kort om at han nå hadde orientert alle medlemmene i OsloMets styre om at han ønsket svar på hvordan rektor hadde fått tilgang til en e-post som Khronos redaktør Tove Lie hadde sendt Braathen noen dager før styremøtet.

Hva skjer videre med denne saken nå?

— Saken er todelt. Når det gjelder epost-saken, håper jeg på rektors samarbeid for å vite hvordan han har fått vite hva som sto i e-posten, hvis ikke vil jeg forfølge saken på andre måter. At rektor kontakter og irettesetter enkeltpersoner som kan være kilde til brysomme initiativ fra styremedlemmer, forventer jeg blir diskutert allerede på neste styremøte, sier Braathen til Khrono tirsdag kveld.

E-post på avveie

I den omstridte e-posten svarer khronoredaktøren på flere spørsmål fra Braathen om historien rundt OsloMets finansiering av avisen og avtalen som er inngått med andre institusjoner om samarbeid om Khrono.

Bakgrunnen for spørsmålene var at OsloMet i sitt budsjettforslag ikke hadde lagt inn pris- og lønnsjustering på sitt bidrag til Khrono i 2021.

Under et døgn etter at hun hadde sendt e-posten til Braathen ble redaktøren oppringt av rektor Rice som stilte flere spørsmål rundt innholdet i e-posten. I en melding til redaktøren etter samtalen, skrev han at det var«ting i den mailen som er unødvendig og ikke-kollegial, ikke for å snakke om usant».

Fikk ikke svar på styremøtet

På styremøtet mandag stilte Braathen spørsmål til Rice om framgangsmåten:

— Er det akseptabelt at rektor kontakter og irettesetter enkeltpersoner som har blitt kontaktet av styremedlemmer – attpåtil når enkeltpersonen i dette tilfellet er redaktøren for en uavhengig nettavis som rapporterer til eget styre og ikke til OsloMets rektor?

Også Hege Bergersen sa at hun synes det var urovekkende at rektor har fått tilgang til e-posten der Braathen fikk svar på spørsmål om Khrono.

— Vi må kunne ta kontakt med ansatte når vi trenger å få belyst en sak. Det er veldig viktig at vi har et tillitsbasert forhold og jeg forventer et svar fra Rice, sa hun.

Men Rice svarte ikke på disse spørsmålene direkte.

— Her antydes det at jeg driver og straffer folk som tar kontakt. Det er usant, uten grunnlag og veldig kjipt, sa Rice i styremøtet mandag.

Han sa også at dersom det var en konkret mail som man mener styret skulle diskutere så måtte den legges fram.

Glad for at styret oppjusterte

Khronos redaktør Tove Lie, ønsker ikke å spekulere i hvorfor eller hvordan Curt Rice kjenner innholdet i e-posten hun sendte Braathen.

— Jeg syntes henvendelsene både på telefon og melding fra rektor var ubehagelige og uprofesjonelle. Men det står absolutt ikke noe hemmelig i svarene mine til Braathen, sier redaktør Tove Lie.

Hun og Khronos styreleder var i møte med OsloMet-direktør Asbjørn Seim allerede i oktober hvor blant annet manglende lønns- og prisjustering på universitetets bidrag til Khrono var tema.

— Den gang svarte Seim at han mente dette måtte være en glipp. Det var det åpenbart ikke. Men nå er jeg svært glad for at 10 av styrets 11 medlemmer stemte for Einar Braathens forslag om å pris- og lønnsjustere summen til Khrono, sier redaktøren.

Skal evaluere styret

Styreleder Trine Syvertsen ønsket ikke etter styrets slutt tirsdag å kommentere e-post-saken, men hun gjorde det klart i styremøtet mandag at slike utspill og saker var vanskelig å håndtere i åpne styremøter.

— Jeg kan ikke kommentere det som skjer etter at møtet er hevet, sier hun til Khrono etter møtet.

Det har vært to halve dager med turbulent styremøte med mye kritikk ved OsloMet. Etter det Khrono kjenner til skal styret i sitt første møte i januar evaluere hvordan styret skal jobbe bedre sammen.

Rice: Ikke hensikten å irettesette

Rektor Curt Rice svarte ikke på Khronos henvendelse tirsdag kveld.

På sin Facebook-profil forteller han at han ble orientert kort og muntlig om en e-post fra redaktør i Khrono Tove Lie til styremedlem på OsloMet, Einar Braathen. Denne eposten hadde Braathen videresendt til andre styremedlemmer.

«Jeg fikk høre at e-posten blant annet inneholdt personkarakteristikker av meg som jeg opplevde som ugreie da jeg fikk dem gjenfortalt», skriver han.

Rice understreker at hensikten med å kontakte Lie angående denne eposten «ikke var å sette henne i en ubehagelig situasjon, ei heller å irettesette noen som er i kontakt med styret. Det ville jeg aldri gjøre», skriver han.

(Saken er oppdatert onsdag kl 15.30 med kommentarer fra Facebook-profilen til Curt Rice.)

Powered by Labrador CMS