Rektor Dag Rune Olsen under åpningen av Media City Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Rektor Dag Rune Olsen under åpningen av Media City Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Digital formidling må kvalitetssikres

Digitalisering. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, mener akademia er den aktøren som kan levere kvalitetssikret, digital eksamensforberedelse, til forskjell fra for eksempel You Tube.

Publisert

Eksamenstiden er her. Pensum er stort og kanskje litt tørt, og til tross for å ha fulgt forelesningsrekken så var det ingen stor pedagogisk opplevelse. Det finnes riktignok et mye mer lettvint og tilgjengelig alternativ. Internett er løsningen, for på YouTube finner man en rekke videoer med faglig innhold. Da var eksamen reddet!

Eller er den egentlig det? Jeg setter studentenes eksamenshverdag på spissen, men for mange er det nok ikke så langt fra realiteten, uavhengig av hvilke fag man studerer. På YouTube finner vi formidlende video av det som ser ut som en god kvalitet rettet mot mange av universitetets fag. Her kan det nok være at gode grafiske virkemidler og flinke formidlere kan gi en misoppfatning av profesjonalitet. Det er jo ingen garanti for at informasjonen ikke er lest rett av en wikipedia-artikkel eller ut i fra en utdatert fagbok.

Digitalisering er et av vår sektors
viktigste utviklingsområder, og
prosessen tydeliggjør enorme
forskjeller mellom generasjonene.
Dag Rune Olsen
Rektor, UiB

Eksempelvis kan det for en fersk historiestudent kanskje virke som det er mye å hente fra snutter med «ti fakta om Alexander den Store», eller fra videoserier som presenterer det de kaller for «episke historiske øyeblikk». Problemet er at disse ofte ikke er preget av vitenskapelig kvalitet. De mangler reflekterende drøfting og et skille mellom faktiske historiske forhold og det som klassifiseres som myter eller legender.

Hva kan vi i vår sektor gjøre med dette? Vi kan naturligvis lene oss litt tilbake og fortelle at studenter må lese pensum og følge forelesninger slik de alltid har gjort, eller så kan vi innta en mer offensiv posisjon. YouTube representerer tilgjengelighet, gjennom å være et sosialt mediesamfunn med et mangfoldig innhold. Det vi kan se er et stadig økende antall videoer som skal være faglig informative. Dette kan stort sett sies å være positivt, for det gir mange gode alternativer til formidling som er lett tilgjengelig for nesten hele befolkningen. Men det er ingen garanti for godt innhold. Det universitets- og høgskolesektoren kan skilte med er et alternativ med kvalitet!

Digitalisering er et av vår sektors viktigste utviklingsområder, og prosessen tydeliggjør enorme forskjeller mellom generasjonene. Ved universitetet synes dette kanskje best mellom studenter og undervisere. Pensum og forelesninger vil naturligvis forbli de mest sentrale verktøyene for faglig formidling, men det betyr ikke at vi ikke skal være fremoverlente for å minske generasjonsgapet. For oss er det et poeng at studentene selv må klare å skille ut god og dårlig informasjon om de benytter supplement utover pensum. Slike egenskaper kan vi også bygge opp under ved å skape faglig forankrede digitaliserte alternativ, som defineres av kvalitet.

Regjeringens digitaliseringsstrategi har dette som en del av målsetningen for utdanning. «Nye og varierte undervisnings- og læringsformer tas i bruk i ordinære campusbaserte studietilbud ved å kombinere analoge og digitale medier (blended learning)».

Ved Universitetet i Bergen lages det allerede en god del digitale undervisningsvideoer, men omfanget av disse varierer i stor grad fra fag til fag. Dragefjellet lærings- og formidlingssenter ved det juridiske fakultet har vært et foregangstiltak på området. Her utvikles nettopp podcaster, reportasjer, faglige diskusjoner og undervisning i videoformat som er tilgjengelig for våre studenter. Dette er også noe som vil bli enda mer tilgjengelig med DigUiB-programmet vårt, som allerede er i sving på Media City Bergen. Til tross for dette er det fremdeles en lang vei å gå, og jeg tror det er et behov for en holdningsendring og en velvilje til å utforske nye medier hos godt etablerte forelesere og undervisere.

Til slutt skal det sies at jeg naturligvis ikke mener eller tror vi skal ta opp kampen mot YouTube når det gjelder tilgjengelighet og omfang av videomateriale. Det er riktignok mange dyktige formidlere å finne på nettstedet, men for nye studenter er det ikke nødvendigvis intuitivt hvem som er gode eller dårlige. Derfor kan akademiske undervisere ved universitetet gi et kvalitetsstempel gjennom en økt grad av digitalisert undervisningsmateriell i form av for eksempel videoer.