søkjarliste

Desse 15 har søkt stilling som museumsdirektør i Bergen

15 søkjarar ønskjer å leia Universitetsmuseet i Bergen.

Det som i Bergen vart kalla
Det som i Bergen vart kalla "dyremuseet" opna igjen i 2019. No får Universitetsmuseet ny direktør.
Publisert Oppdatert

Etter ni år som direktør gir Henrik von Achen seg som direktør for Universitetsmuseet i Bergen.

Det har meldt seg 15 søkjarar til stillinga, og ein av dei er ein museumsdirektør. Jorunn Sem Fure er i dag direktør ved Telemark Museum. Ho har doktorgrad i historie frå nettopp Universitetet i Bergen.

Gareth Williams har også museumsbakgrunn, som kurator ved British Museum.

Museumsdirektør i Telemark, Jorunn Sem Fure, har søkt stillinga som museumsdirektør i Bergen.
Museumsdirektør i Telemark, Jorunn Sem Fure, har søkt stillinga som museumsdirektør i Bergen.

Fire av søkjarane er allereie tilsette ved Universitetet i Bergen: Professor Jan Heiret ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap og professorane Kari Hjelle, Nils Anfinset og førsteamanuensis Heidi Lie Andersen. Dei tre siste ved museet.

Berekraft og tverrfaglegheit

— Eg har ein visjon om at universitetsmuseet skal inspirera både internt og eksternt til kunnskap om natur og kultur, og setja relevante samfunnstema på dagsorden i ein berekraftig kontekt, skriv Andersen i ein sms til Khrono.

— Eg kjenner museet, me har vore gjennom ein lang periode med omorganisering, der eg har teke del i prosessane. No ønskjer eg å få på plass ein framtidsretta organisasjon som tek vare på og nyttar potensialet i både forsking, samlingsforvalting og formidling, og ikkje minst når det gjeld tverrvitskapelg samhandling ved UiB, skriv Hjelle i ein epost.

Professor Jan Heiret ønskjer å verta direktør.
Professor Jan Heiret ønskjer å verta direktør.

Ho peikar på at universitetmuseet er ein spanande institusjon. Museet er delt i to avdelingar; Naturhistorisk og Kulturhistorisk. Den naturhistoriske delen gjekk gjennom ei stor oppgradering, der museet vart heilt tømt, og kunne opna på nytt hausten 2019. UiB ønskjer seg også pengar til å kunne gjera noko med bygget frå 1927. Universitetsmuseet rommar også Muséhagen og botanisk hage.

Miniatyrsamfunn

— Museet er eit heilt universitetssamfunn i miniatyr der det går føre seg veldig mykje spanande og fleirfagleg forsking, skriv Jan Heiret i ein sms til Khrono.

— Museet har som ambisjon å verta ein formidlingsarena for heile breidda av UiB si faglege verksemd. Stillinga som direktør er difor ei krevjande utfordring som eg gjerne vil ta.

Også Anfinset ønskjer å vidareføra dei prosessane som er i gang. Han skriv i ein epost at det er viktig for han at museet skal verta ein attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartnar for UiB, nasjonalt og internasjonalt, både fagspesifikt og tverrfagleg.

(Saka er oppdatert med kommentarar frå Nils Anfinset 8.april kl 20.40)

Direktør for Universitetsmuseet

Martin Krogh (41)Koordinator/prosjektstøttar
Rachel Yuan Nong Mikkelsen (38)Forskar ved Uppsala universitet
Hayriye Øzcan (27)Kundehandsamar hos Forex Bank
Reza Habibi (39)Ph.d.-stipendiat
Kenneth Neverdal (27)
Hamid Masud (35)Comsats University, Islamabad
Bjarte Alræk (41)Avdelingsdirektør i Husbanken
Jorunn Fure (54)Direktør
Shabnam Balouch (33)Project Manager
Jan Heiret (58)Instituttleiar/professor
Heidi Lie Andersen (47)Førsteamanuensis Botanikk
Francesco Menotti (56)n/a
Nils Anfinset (53)Professor
Kari Hjelle (62)Professor
Gareth Williams (51)Museumkurator
Powered by Labrador CMS