Demokrati og et klassisk tilfelle av racketeering

Ingeniørstudent Christina Ellingsen mener at Oslo Tekniker Samfund ikke har tatt sitt ansvar for å vedlikeholde studentenes demokrati alvorlig.

Publisert Oppdatert

Oslo Tekniker Samfund er en studentorganisasjon som ifølge egne vedtekter «har som oppgave å fremme kontakten mellom studenter, næringsliv, universiteter og høgskoler, samt skape relasjoner og et godt miljø gjennom sportslige, kulturelle og sosiale tilbud.»

Alle studenter ved ingeniørfag er automatisk medlem av organisasjonen, som i tillegg til å tilrettelegge for et godt sosialt miljø, også har ansvar som bindeledd mellom medlemmer og Studentenes fakultetsråd. Ikke minst innebærer dette ansvaret å videreformidle informasjon og saker som blir diskutert i Studentenes fakultetsråd til sine medlemmer.

Kroa er en studentforening som arrangerer quizkvelder og inviterer til fest. Ifølge egne vedtekter har Kroa som formål å «samle alle studenter på avdelingen til sosialt samvær”. Med dette menes nyttårsball, kro-kvelder og andre fester og tilsetninger i Oslo Tekniker Samfunds (OTS) regi.

Mandag i forrige uke lanserte OTS kampanjen «redd Kroa». Men dette innlegget skal ikke egentlig handle om Kroa eller hvorvidt den fortjener eller ikke fortjener å eksistere. Selvfølgelig skal en forening som inviterer til fest eksistere.

Dette innlegget handler om OTS, og hvilke konsekvenser det får nå en forening med ansvar for å videreformidle relevant informasjon til 1800 studenter ikke gjør jobben sin.

Hvordan demokratiet til 1800 studenter skal bevares i løpet av månedlige halvtimer er ikke et mysterium; det går rett og slett ikke an.

Christina Ellingsen

I løpet av skoleåret har jeg hatt flere verv i Studentenes fakultetsråd. I tillegg har jeg vært pådriver for et makerspace på TKD. Makerspacer, åpne verksted og tverrfaglige prosjektrom, har i økende grad blitt satsningsområder ved utdanningsinstitusjoner, og er en bevegelse basert på å demokratisere kunnskap og teknologi.

Det har vært spennende å se hvor mainstream disse verkstedene har blitt i løpet av min tid som ingeniørstudent, og det er utrolig spennende å tilhøre et fakultet der potensialet av et slikt verksted blir tatt alvorlig.

Siden Fakultetet for teknologi kunst og design (TKD) tar et makerspace på alvor, har temaet makerspace vært oppe til diskusjon ved hvert eneste fakultetsråd dette studieåret. Som konsekvens har også makerspace vært diskutert ved hvert eneste studentenes fakultetsrådsmøte, hvor OTS har møteplikt og et tilhørende ansvar i å formidle dette temaet videre.

Den siste uken har avslørt at OTS ikke har tatt dette ansvaret alvorlig, ikke bare ovenfor temaet makerspace, men ovenfor selve rollen de spiller for å vedlikeholde demokratiet ved TKD.

For med kampanjen «redd Kroa» mobiliserte OTS ingeniørstudenter ved å si at kroa skal legges ned til fordel for et makerspace, noe som de påstår ikke har blitt diskutert med dem på en demokratisk måte.

Kampanjen «redd Kroa» fikk dermed en funksjon i å markere hvor viktig en sosial arena er for studentene (som om sosiale arenaer i seg selv er under trussel). Men mer urovekkende fikk denne kampanjen en funksjon i å redde demokratiet.

Det var dermed ikke overraskende at møtelokalet var fullt av ingeniørstudenter da Studentenes fakultetsråd holdt allmøte og valg torsdag 11. mai. Heller ikke overraskende var det at flertallet stemte inn den kandidaten som snakket høyest om kroa og demokrati.

Nyvalgt leder, Joël Gianni, hadde brukt forelesningen et par timer før til å oppfordre alle til å komme til allmøtet og stemme på ham, ikke minst fordi han skulle la studentenes stemme bli hørt i denne kroa vs. makerspace-saken (som han kaller det).

Resultatet var et oppmøte på rundt 40 byggingeniørstudenter som kom, stemte inn Gianni, spiste opp pizzaen, og gikk.

På allmøtet torsdag var det flaut å være ingeniørstudent. Da det skulle stemmes inn andre viktige verv og stillinger, deriblant studentrepresentanter til fakultetsrådet, FoU- og studieutvalget, hadde de fleste, tilsynelatende engasjerte, ingeniørene gått.

Da det skulle velges studentrepresentanter til arbeidsgruppen for befaring av første etasjen i TKD, som et av leddene i TKDs satsing på makerspace, hadde de fleste engasjerte ingeniørstudentene gått.

Igjen satt man med et absurd scenario hvor ingeniørstudenter ved HiOA hadde deltatt i en fiktiv kampanje, kro vs. makerspace, hvor det å beskytte krokvelder betydde å beskytte demokratiet.

Nyvalgt leder påpekte at det hadde vært lurt å bestille mer pizza, før han sa at man ikke burde invitere til allmøte basert på pizza, før han i samme setning også sa at han hadde lovet alle pizza og igjen; det burde ha vært mer pizza (jeg kunne ikke ha funnet dette opp).

Det er besynderlig at et tema som har vært oppe ved hvert møte i Studentenes fakultetsråd, hvor OTS har både møteplikt og et ansvar i å videreformidle informasjon til sine medlemmer, blir tolket av de samme medlemmene som «noe de ikke har hørt om før».

Det er besynderlig av flere grunner, ikke minst fordi OTS har hatt ansvaret i å fremme makerspace ved HiOA tidligere. Makerspacebevegelsen ved HiOA ble pioneert av undergruppen OTS Beta Labs, og burde dermed ha god innsikt i hva et makerspace innebærer. En sammenligning av OTS Beta Labs og Kroas vedtekter vil også avdekke hvilken forening som er nærmest OTS egne vedtekter.

At OTS mobiliserer en kampanje der makerspace og kroa settes opp mot hverandre, blir i lys av disse vedtekene da enda mer absurd. Kroas vedtekter er enkle, og det er å invitere til fest. Vedtektene for OTS Beta Labs, som for øvrig har gått i oppløsning under OTS, er som følger:

  • 20.1 OTS Beta Labs samler studenter til arrangementer med introduksjon og gjennomføring av teknologiprosjekter. Undergruppen skal legge til rette for at studenter kan gi liv til og gjennomføre gode idèer, samt fremme et sosialt miljø for innovasjon.
  • 20.2 OTS Beta Labs skal sørge for å gi studentene best mulig ressursgrunnlag ved å knytte bånd med utdanningsinstitusjonen, næringslivet, studenter seg i mellom og andre relevante samarbeidspartnere.

Dette innlegget skulle ikke handle om kro eller makerspace, men om konsekvensene når en studentorganisasjon med ansvar for å formidle viktig informasjon til 1800 ingeniørstudenter ikke gjør jobben sin. Mandag forrige uke startet med redd kroa-kampanjen. Kampanjen er ikke bare misvisende. Kampanjen gjør det implisitt at det eksisterer en trussel på demokratiet som følge av kommunikasjonssvikt. Hvorfor har de ikke hørt eller blitt spurt om temaet, spørres det.

Torsdag var det allmøte og valg. Lederkandidaten Joël Giannis tale bar preg av å skulle fikse en demokratisk svikt. Med seg hadde han cirka 40 byggingeniører som dermed stemte han inn, før de som nevnt spiste opp pizzaen og stakk.

Allmøtet torsdag var som nevnt absurd. Ikke bare var nyvalgt leders noe ambivalente forhold til pizza absurd; eller ingeniørstudentenes ambivalente forhold til demokrati absurd - de forlot møtet en masse etter første valg; den største absurditeten var å finne i det at et teknikersamfunn ukritisk deltok i en kamp der demokratisering av teknologi og kunnskap ble satt opp mot quizkvelder og medbrakt alkohol. Og at quizkvelden tilsynelatende er det ingeniørstudentene aller helst vil ha.

Hvordan kan en så overveldende mangel på kritisk tenkning i det hele tatt eksistere i høyere utdanning, og ikke minst på et tema som er så relevant for ingeniørstudenter?

Joël Gianni har selv gitt innsikt i hvordan dette kan gå an, uten at det har vært tegn på bevissthet om betydningen av det. Det ble nemlig uttrykt overraskelse over lengden på Studentenes fakultetsråd sine møter, som raskt stekker seg mot 2 timer.

OTS, sa han, har som regel bare satt av 30 minutter til sine studentrådsmøter. I løpet av denne tiden skal da 1800 studenter bli informert om fremgang i viktige saker, få sine saker opp til diskusjon, det skal være tid til å diskutere referater fra Studentenes fakultetsråd, og det skal være tid til å ta opp saker til eventuelt.

Møtene ved Studentenes fakultetsråd har, under sittende leder Egle Juodziukynaite, båret preg av engasjerte diskusjoner som behandler tema og saker med den oppmerksomheten de fortjener. Tema som har blitt tatt opp har blitt videreført til studentrådene, og videre derfra til de respektive klassene.

Gjennom studentrådene for estetiske fag og produktdesign har studentenes stemme blitt notert, og tatt tilbake til studentenes fakultetsråd.

Denne demokratiske prosessen har åpenbart ikke skjedd ved studentråd holdt av OTS, med den konsekvens at «redd kroa» raskt ble tolket som «redd demokratiet» - et demokrati som OTS selv har hatt ansvar for å vedlikeholde.

Ikke bare var allmøtet absurd, men det var også en demonstrasjon av en kjent, udemokratisk oppførsel. På engelsk kalles det racketeering. Racketeering kjennetegnes ved at en organisasjon selv skaper et problem for så å komme med løsningen.

I dette tilfellet har OTS feilet i å videreføre viktige tema, og har feilet å gi studenter en plattform hvor studentenes stemme blir hørt. Dette er problemstillingen. Løsningen har gått ut på å mobilisere OTS-medlemmer til å rette skylden på Studentenes fakultetsråd, og har resultert i at den kandidaten som lovte å gjenopprette demokratiet ble stemt inn.

At Joël ble overrasket over tiden SFR bruker på hvert møte er urovekkende av flere grunner. Ikke minst avslører overraskelsen en alvorlig svikt i hvordan OTS vedlikeholder et studentdemokrati.

Hvordan demokratiet til 1800 studenter skal bevares i løpet av månedlige halvtimer er ikke et mysterium; det går rett og slett ikke an. Joels overraskelse er også urovekkende fordi det snart er han som skal lede møtene for Studentenes fakultetsråd, med all den saksbehandlingen det innebærer når et fakultet har 3000 studenter.

Da tror jeg helt ærlig at hvilken rolle pizza spiller blir det det siste leder har tid til å tenke over.

Les også: Møter protester mot endringer på student-kro

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS