Vi vet ikke nok om frafall og studentenes helse

Publisert - Sist oppdatert
Studenter som deltar i fadderuka dropper i mindre grad ut av høyere utdanning, skriver Mats Johansen Beldo.

Studenter som deltar i fadderuka dropper i mindre grad ut av høyere utdanning, skriver Mats Johansen Beldo.

Vi vet at studenter sliter mer sammenliknet med andre i deres aldersgruppe, men vi vet ikke hvorfor, hva eller hvordan. Studenthelse er et nytt begrep vi vet lite om, skriver Mats Johansen Beldo.

En dansk undersøkelse slår fast at inkludering er en viktig medisin mot frafall fra studier. Det er et betimelig forskningsfunn rett før fadderukene er i gang i det ganske land, men det reelle bildet er komplisert.

Les også: De som dropper alkohol, dropper også lettere ut

Studenter som deltar i fadderuka dropper i mindre grad ut av høyere utdanning. Det er kanskje ikke så rart. Mange sliter psykisk; én av ti har ingen eller bare én venn (SHoT, 2014). Nesten hver femte student er ensom (Sentio/NSO).

Studiebarometeret viser at studentene ønsker bedre faglig oppfølging, mens SHoT-undersøkelsen viser at de trenger et sted å gå for hjelp når ting ikke er helt som det skal.

Vi vet at studenter sliter mer sammenliknet med andre i deres aldersgruppe, men vi vet ikke hvorfor, hva eller hvordan. Studenthelse er et nytt begrep vi vet lite om. For å kunne danne et mer sammensatt bilde av studenters komplekse problemer, behøver vi mer kunnskap og forskning.

Vi vet at studenter sliter mer sammenliknet med andre i deres aldersgruppe, men vi vet ikke hvorfor, hva eller hvordan.

Mats Johansen Beldo
Leder, Norsk studentorganisasjon

Vi vet heller ikke nok om hva som får studentene til å falle fra sine studier. Det er vanskelig å kartlegge, men år etter år meldes det fra om manglende inkludering. Klarer vi å ta imot studentene på en god faglig og sosial måte er mye gjort. Vi må bli mer inkludert på våre studier, og alle skal ha noen å snakke med. Det skal være et studentombud tilknyttet alle studiesteder i Norge.

Derfor er det essensielt at universiteter og høgskoler legger til rette for å møte oss, studentene, på best mulig måte. Både stat, kommune, studiested og samskipnad må følge opp kvalitetsmeldingen ved ivareta studentene på best mulig måte. Og ikke minst, medstudenter må ta ansvar for hverandre.

Innlegget er først publisert i Dagbladet.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Åpent brev. Dersom ikke dagens mangel på digital design-kompetanse tas tak i umiddelbart kan dette gå riktig galt for Norges ambisjoner, skriver førsteamanuensis Einar Martinussen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Forskning. Dagens kunnskapssamfunn har gjort forskning til vekstnæring; forskningsbasert kunnskap etterspørres for å løse problemer innenfor mange sektorer. Men etterspørselen etter forskning har også endret samfunnets krav og forventninger til forskningen, skriver OsloMet-dekan Ann-Helén Bay.

Kommersialisering. Vi kjenner oss ikke igjen i påstander og argumenter som Andreas Gravdahl, fremfører, skriver Beathe Øgård i SAIH.