Det nye styret ved OsloMet hadde seminar på Soria Moria på Voksenkollen i Oslo torsdag og skal ha sitt første styremøte fredag 6. september. Foto: Benjamin Ward/OsloMet
Det nye styret ved OsloMet hadde seminar på Soria Moria på Voksenkollen i Oslo torsdag og skal ha sitt første styremøte fredag 6. september. Foto: Benjamin Ward/OsloMet

Første møte i nytt OsloMet-styre

Styremøte. Et helt nytt OsloMet-styre møtes på Soria Moria fredag; av de faste i styret er det bare styreleder Trine Syvertsen som er igjen fra forrige periode. Følg møtet direkte her.

Publisert Oppdatert

(Møtet følger du direkte nederst i saken fra klokken 9.00 fredag.)

På bordet under det aller første møtet for det nye OsloMet-styret ligger et forslag om å legge ned bachelorstudiet i samfunnsernæring som er en særegen utdanning for OsloMet.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Årsaken til at rektor Curt Rice ønsker å legge ned utdanningen er blant annet lav rekruttering og relativt høyt frafall, samt en økonomisk analyse som konkluderer med at det ikke er økonomisk bærekraftig å opprettholde studietilbudet.

I tillegg går det fram av sakspapirene at de uteksaminerte kandidatene gjennom flere år har meldt om utfordringer med å få relevant arbeid etter endt utdanning, noe som også gjør det vanskelig å dokumentere at studiet møter samfunnets behov, heter det.

Søkelys på sosialfag

På dagsorden står også en gjennomgang av sosialfagutdanningene på OsloMet. I universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er sosialfagutdanningene trukket fram som prioritert satsningsområde, sammen med lærer-og sykepleierutdanningen.

Kvaliteten på lærer- og sykepleierutdanningene var tema på flere styremøter i forrige styreperiode, og nå er det sosialfagenes tur til å fortelle hvordan de jobber med å øke kvaliteten.

I likhet med alle universitetene og høgskolene skal også OsloMet komme med innspill til stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Fristen for å komme med innspill er 15. september, og OsloMet-styret skal diskutere hva som er de største utfordringene for bedre arbeidslivsrelevans ved OsloMet og hvilke innspill som skal gis til stortingsmeldingen.

Her er dagsorden for styremøtet:

Vedtakssaker:

 • Konstituering av styret og godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Styrets forretningsorden
 • Styrets møteplan 2020
 • Satsing på sosialfagutdanningene, innledning ved Dekan Ann-Helén Bay ved Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Revisjon av valgreglement for OsloMet
 • Nedlegging av bachelorstudiet og oppheving av bachelorgraden i samfunnsernæring
 • Oppnevning av medlemmer til klagenmnda ved OsloMet

Diskusjonssaker

 • OsloMets innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Meldingssaker

Referatsaker: a) Protokoll fra styremøte 12.juni b) Møtebok fra IDF-møte og referat fra møte Orienteringssaker: c) Rektors orienteringer d) Muntlig presentasjon av virksomhetsstyringssystemet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS