Khrono, NRK og VG brøt ikke god presseskikk

Publisert - Sist oppdatert

Pressens etikkutvalg var enstemmige i dag: Verken Khrono, VG eller NRK brøt god presseskikk i Langelandsaken.

(Saken er oppdatert med kommentar fra professor Nils Rune Langeland).

I dag har Pressens faglige utvalg (PFU) diskutert saken der Khrono, og deretter VG og NRK, offentliggjorde navnet på professor Nils Rune Langeland som hadde sendt grove meldinger til unge kvinner.

Les også: Langeland sendte grove meldinger til kvinner

Konklusjonen til Pressens faglige utvalg (PFU) er at ingen av de nevnte mediene brøt god presseskikk. Vedtaket var enstemmig.

— Jeg er ikke overrasket over konklusjonen, men er lettet over at saken nå er over. Det var en grundig og god debatt i PFU og våre prinsipielle argumenter for å identifisere Langeland ble hørt, og det er jeg glad for, sier redaktør Tove Lie som overhørte utvalgets diskusjon.

Det var en grundig og god debatt i PFU og våre prinsipielle argumenter for å identifisere Langeland ble hørt, og det er jeg glad for.

Tove Lie
Redaktør Khrono

Alle anstendige menneske skjønar at Khrono har brote og framleis bryt med både god presseskikk og ålmenne moralske normer.

Nils Rune Langeland
Professor, Universitetet i Stavanger

— Alle anstendige menneske skjønar at Khrono har brote og framleis bryt med både god presseskikk og ålmenne moralske normer, skriv professor Nils Rune Langeland til Khrono etter dagens avgjørelse i Pressens faglige utvalg.

Se også: Her er PFU sin uttalelse om Khrono

På vegne av Langeland

Det var i en kronikk i Aftenposten tirsdag 18. juli Anki Gerhardsen klagde inn Khrono, VG og NRK til PFU for identifiseringen av professoren ved Universitetet i Stavanger (UiS), Nils Rune Langeland, som har kommet med grove og upassende meldinger og henvendelser til ulike kvinner, samt til andres og egne studenter.

Gerhardsen mente at identifiseringen var «et knefall for gapestokkmentaliteten». Gerhardsens kronikk er utformet som en klage til Pressens faglige utvalg, og professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, sa ja til at hun sendte klage på vegne av ham.

Dermed var det duket for debatt i pressens etikkutvalg, tirsdag 26. september. Sakspapirene var unntatt offentlighet og møtet var kun åpent for de berørte partene. 

«Har en maktposisjon»

I sin uttalelse skriver Pressens faglige utvalg følgende:

«PFU merker seg at kvinnene i den påklagede artikkelen ikke er professorens egne, nåværende studenter. Han har etter utvalgets mening like fullt en maktposisjon som professor. Flere av kvinnene er studenter, og professoren har den høyeste stillingen i akademia. Han har en offentlig rolle som kunnskapsformidler og faglig veileder overfor unge mennesker.»

Og videre:

«Videre påpeker PFU at den omtalte professoren har vært aktiv i offentligheten og kommet med omstridte ytringer som har fått oppmerksomhet og kritikk. PFU mener at personer som selv kommer med kraftige ytringer, også må tåle mer i mediene.

I den påklagede artikkelen kommer det frem at saken ikke dreier seg om en enkeltmelding, men meldinger av et visst omfang som har pågått over lengre tid. PFU er enig med klager i at mediene ikke skal fungere som gapestokk. Som nevnt skal identifisering gjøres på bakgrunn av et berettiget informasjonsbehov. I dette tilfellet mener PFU at det var behov for å vite hvem professoren er. Hans samfunnsrolle som professor og engasjement i offentligheten gjør identifiseringen akseptabel.»

Og dermed konklusjonen: «Khrono har ikke brutt god presseskikk.»

Lettet redaktør

Redaktør for Khrono, Tove Lie, legger ikke skjul på at hun er lettet over å bli frifunnet av PFU.

— Khrono var alene om å navngi professoren i over et døgn, sier Lie og legger til:

— Jeg er glad over at PFU er på samme linje som oss i de presseetiske vurderingene her, sier Lie. 

Her kan du se argumentasjonen Khrono har sendt inn til PFU

— Glad for grundig debatt

Etikkredaktør i NRK, Per Arne Kalbakk, sier til Khrono at han også er glad for konklusjonen i PFU.

— Det var en lang og grundig debatt i PFU, og det er jeg glad for. Jeg er også glad for at PFU legger vekt på de samme argumenter som vi innklagede har lagt til grunn i våre tilsvar, sier Kalbakk.

Han trekker fram blant annet at argumentene med at professoren er en kjent samfunnsdebattant og som professor i en maktposisjon og at han over en lang periode har kommet med omstridte meldinger .

Han mener det er forståelig at PFU brukte tid på saken.

— Det er aldri en enkel avgjørelse om man skal identifisere eller ikke. Derfor er jeg glad for at PFU tok seg god tid, men vi er selvsagt også glade for at de er enig i vår vurdering av at i denne saken var det riktig å identifisere, sier Kalbakk.

— Er ikke enig

Anki Gerhardsen fikk også overhøre tirsdagens debatt i PFU, og hun skriver på sin facebook side:

«Da er PFU akkurat nå ferdig med sin behandling. Etter en drøy times debatt falt PFU ned på «Ikke brudd på god presseskikk». Jeg er ikke enig i konklusjonen, men glad for at jeg fikk overhøre debatten. Lenge lå det an til å bli dissens, og det er for meg en indikator på at identifisering ikke er like opplagt som enkelte har villet ha det til. Takk for det i alle fall. Så håper jeg debatten fortsetter på prinsipielt grunnlag i pressekretser.»

Langeland: Khrono bryt moralske normer

Hiovedpersonen, professor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger, har følgende kommentar til saken i en sms til  Khrono: 

«Samd med Anki Gerhardsen. Alle anstendige menneske skjønar at Khrono har brote og framleis bryt med både god presseskikk og ålmenne moralske normer.»

 

Fakta

Nils Rune Langeland

Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet.

Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2,juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook.

Khrono omtalte saken, og også blant andre VGNRKMedier24 og Stavanger Aftenblad.

Universitetsledelsen ser alvorlig på meldingene, og kaller Langeland inn til samtale og håndterer den som en personalsak.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn til fakultetets ledelse, der han er ansatt.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK

Det er ikke første gang Langeland får kritikk for sin opptreden i sosiale medier.

I 2015 ble det kritikk i mediene etter at han hadde uttalt seg om «genetisk svake analfabeter fra Punjab» på Facebook

Langeland skrev på facebook i august 2014 at han hater pakistanere. Han ble kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, Universitetet i Stavanger (UiS), og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter. 

Fra 1. april 2012 var Nils Rune Langeland koordinator for Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her kom han i konflikt med professor og kollega Rune Slagstad, som Langeland blant annet kalte «gemen kjeltring» og «svin» på facebook. Noe han siden beklaget.

Slagstad sluttet ved HiOA som følge av at ledelsen ikke ryddet opp i arbeidsmiljøproblemene. Og Knut Olav Åmås karakteriserte konflikten, og høgskolens håndteringen av den, som Pubertalt og lite professoralt i en kronikk i Aftenposten.

Nils Rune Langeland måtte slutte ved HiOA sommeren 2013, fire måneder før engasjementet hans gikk ut, ifølge han selv uten at han visste hvorfor. Men han fikk lønn ut perioden.

Høsten 2012 skrev John Hustad en kommentar om Langeland som han kalte Det utaktiske menneske. Alarm!

Langeland hadde i tiden på HiOA permisjon fra Universitetet i Stavanger.

Kilde: Aftenposten /Wikipedia/Khrono

(Oppdatert 8.juli med at professor Langeland - uten forbehold - har beklaget de upassende meldingene)

Mangfold. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo kritiserer departementet for å ikke tillate kvotering av menn inn på psykologi. Nybø sier ja til kvotering når det er nødvendig og at institusjonene har et ekstra ansvar for å sikre kjønnsbalanse.