Ikke totalforbud mot niqab ved høgskolen

Publisert - Sist oppdatert
Det vil bli opp til fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning. Foto: Eskil Wie

Det vil bli opp til fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning. Foto: Eskil Wie

Det blir ikke noe generelt forbud mot å bruke heldekkende ansiktsplagg på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Et forbud mot heldekkende ansiktsplagg ville vært uforenlig med prinsippet om lik rett til utdanning, har rektor Kari Toverud Jensen bestemt, etter at saken har vært på høring på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Ifølge høringsrunden er det bred enighet om at det ikke skal være noe totalforbud mot bruk av heldekkende ansiktsplagg, som niqab, på HiOA.

Dermed skiller HiOA lag med Høgskolen i Østfold og Telemark som begge har innført forbud, i Østfold fra høsten 2015.

Status for Høgskolen i Buskerud Vestfold i desember var at Studieavdelingen der har foreslått å innføre niqab-forbud på alle studier og i alle skolesituasjoner. Forslaget medførte reaksjoner fra ansatte.

Opp til utdanningene

I stedet skal det være opp til det enkelte fakultet om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning. Ifølge de nye retningslinjene skal kravet i så fall være saklig begrunnet i behov for kommunikasjon, behov for identifikasjon, hensyn til sikkerhet eller hensynet til helse og hygiene. Hvis forbud innføres, skal det gis «tilstrekkelig  og relevant» informasjon om på nettsidene som at deler av undervisningen ikke kan gjennomføres med ansiktsdekkende plagg. Det skal også informeres om dette i programplanen for den enkelte utdanning.

Les også:

Studiedirektør Marianne Brattland (bildet under) viser til det store engasjementet i saken om heldekkende ansiktsplagg.

«HiOA tilbyr studieplass til alle som kvalifiserer for opptak, uavhengig av søkerens klesdrakt.  Det er tillatt å bruke religiøse plagg og symboler i det offentlige rom og offentlige utdannings-institusjoner. Et generelt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg som niqab, er etter høgskolens mening uforenlig med lik rett til utdanning,» skriver hun på studieadministrasjonens blogg.

Men hun legger til:

«I enkelte utdanninger må det for å oppfylle andre hensyn stilles krav til bekledning, uniform, sikkerhetsutstyr eller arbeidsantrekk.»

Ulike situasjoner

I de nye retningslinjene er det beskrevet nærmere i hva slags situasjoner det kan være aktuelt å forby bruk av niqab og andre ansiktsdekkende plagg. I utgangspunktet skal det ikke være noe forbud mot disse plaggene i åpne forelesninger der det er lite kommunikasjon mellom student og foreleser. I andre undervisningssituasjoner, der det er krav om kommunikasjon mellom studenter eller mellom studenter og foreleser, kan det derimot innføres forbud. Det gjelder også i gruppearbeid.

Ifølge retningslinjene kan det også innføres forbud i en rekke andre situasjoner, for eksempel i praksis, der det er prasisstedets regler om bekledning som gjelder.

Et annet eksempel er ved eksamen, der kandidatene må identifisere seg ved å vise ansikt. Også i laboratorieundervisning, i verksteder og lignende, kan det også være forbudt med heldekkende ansiktsplagg av hensyn til sikkerhet.

Rektor har nå bedt høgskolens mangfoldsutvalg, som ledes av prorektor Olgunn Ransedokken (bildet under), om å diskutere videre hvordan vedtaket skal operasjonaliseres.

Fakta

Studenters bruk av heldekkende ansiktsplagg ved HiOA

Ansiktsdekkende plagg, som niqab, kan forbys på den enkelte utdanning hvis det er begrunnet i følgende:

  • Behovet for kommunikasjon
  • Behovet for identifikasjon
  • Hensynet til sikkerhet
  • Hensynet til helse og hygiene

Det er fakultetet som skal avgjøre om det innføres forbud.

Det skal informeres på nettsider om studienes innhold og i programplanene om at deler av undervisningen ikke kan gjennomføres med ansiktsdekkende plagg.

Kilde: Policynotat om studenters bruk av ansiktsdekkende plagg, vedtatt av rektor på HiOA

 

Bygg. Regjeringen har bestemt seg for framtidig løsning for campusutvikling på NTNU. Totalkostnad kan beløpe seg til 9 milliarder kroner. Rektor Gunnar Bovim sier han er fornøyd, men bemerker at det ikke er tatt høyde for videre vekst ved NTNU.

Innsyn. To av dei framste jussprofessorane i landet vender tommelen ned for forsøket frå universiteta på å hemmeleghalde rapportar om arbeidsmiljøet i sektoren. No instruerer Kunnskapsdepartementet universiteta til å gi innsyn.