campus

Bytter ut konsulent med fast ansatt direktør

Arbeidet med å skaffe OsloMet en ny campus på Romerike har hittil vært ledet av en konsulent. Nå lyses stillingen som fast ansatt direktør ut.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten (t.h.) har bestemt at OsloMets nye campus skal ligge på Lillestrøm. Samtidig vil han ha konsulentbruken ved universiteter og høgskoler ned. Her er han sammen med OsloMet-rektor Christen Krogh og Lillestrøms ordfører Jørgen Vik i mai.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten (t.h.) har bestemt at OsloMets nye campus skal ligge på Lillestrøm. Samtidig vil han ha konsulentbruken ved universiteter og høgskoler ned. Her er han sammen med OsloMet-rektor Christen Krogh og Lillestrøms ordfører Jørgen Vik i mai.
Publisert

OsloMet lyser straks ut stillingen som direktør for campusprogrammet, etter at det har vært ledet av en konsulent de siste to årene.

Campusprogrammet er ansvarlig for en rekke utviklingsprosjekter ved OsloMet, der den største oppgaven er å få etablert ny campus på Lillestrøm.

Arne-Vetle Gulliksen fra konsulentselskapet Sopra Steria har ledet programmet siden september 2020 og er ansvarlig for utredningene av de ulike alternativene for ny OsloMet-campus på Romerike.

I mai bestemte regjeringen at Romerike-campusen skal ligge på Lillestrøm og være betydelig større enn OsloMet har planlagt for.

Arne-Vetle Gulliksen fra konsulentselskapet Sopra Steria leder OsloMets campusprogram.
Arne-Vetle Gulliksen fra konsulentselskapet Sopra Steria leder OsloMets campusprogram.

Stillingen er ennå ikke lyst ut, men OsloMet har annonsert at utlysningen kommer snart.

Skal ta ned konsulentbruken

Rektor Christen Krogh sier ansettelsen er et naturlig steg videre i arbeidet med campusutvikling, og dessuten skal konsulentbruken ved universitetet ned. Etter drøftinger med de tillitsvalgte lyses stillingen ut.

– Arbeidet i campusprogrammet ved OsloMet er langsiktig, der vi de kommende årene både skal etablere ny campus i Lillestrøm sentrum og videreutvikle campus i Pilestredet. Det er derfor riktig å bygge opp den nødvendige kompetansen internt på universitetet. Samtidig har vi en målsetning om å redusere konsulentbruken på OsloMet, sier Krogh på OsloMets ansattesider.

OsloMet ligger helt i toppsjiktet blant universiteter og høgskoler i konsulentbruk. I 2021 brukte universitetet 100,5 millioner kroner på konsulenttjenester, nesten det dobbelte av budsjettet.

I drøftingene med de tillitsvalgte understreket Krogh at stillingen som leder av campusprogrammet er en viktig funksjon som universitetet i dag bruker innleide ressurser på, noe han ønsker å endre. Han viste til at campusutviklingen vil pågå i minst 7-8 år, og at dette tilsier fast stilling, går det fram av referatet fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet (Sentralt IDF) med de tillitsvalgte 23. juni.

Krogh sier videre at behovet for ekstern bistand vil bli redusert, men at det vil være gradvis overlapp mellom Sopra Steria og ny programdirektør. Dette for å sikre god overføring og oppbygging av kompetanse.

Skal inn under rektor

Programdirektøren skal rapportere til direktør for organisasjon og infrastruktur, som fra 1. oktober er Vigdis By Kampenes. OsloMet-styret ansatte henne som toppdirektør på styremøtet i juni.

Programmet har hittil vært organisert med en egen styringsgruppe, men regnes nå som så viktig at det må ledes internt og være underlagt rektors ledergruppe.

Hensikten er at viktige beslutninger som påvirker hele universitetet skal diskuteres i rektors ledergruppe for å sikre god forankring i ledelsen og organisasjonen, heter det.

Powered by Labrador CMS