lønsoppgjeret 2020

Brot i løns­forhandlingane i staten

Lo Stat, YS Stat og Unio Stat og Akademikerne har brote lønsforhandlingane. No går oppgjeret til mekling hos Riksmeklaren.

Det er lite pengar å forhandla om i årets lønsoppgjer.
Det er lite pengar å forhandla om i årets lønsoppgjer.
Publisert Oppdatert

Måndag ettermiddag vart det klart at YS Stat, Unio Stat, LO stat og Akademikerne bryt lønsforhandlingane med staten.

Leiaren i YS Stat, Pål Arnesen, er skuffa over at staten ikkje vil føra det han kallar reelle forhandlingar.

Forhandlingsleiar for Unio Stat, Guro Elisabeth Lind.
Forhandlingsleiar for Unio Stat, Guro Elisabeth Lind.

— Me har fremja rimelege krav i tråd med frontfaget, men møter ein arbeidsgjevar ein ikkje er viljug til å forhandla, seier han i ei pressemelding.

Unio stat la fram krav om reallønsvekst og sentrale, prosentvise tillegg då forhandlingane starta i haust. Men ifylgje forhandlingsleiar Guro Elisabeth Lind vart det aldri reelle diskusjonar om økonomien.

– Me var svært innstilte på å koma til semje i år, men det vart diverre uråd når staten ikkje ein gong ville diskutera økonomien, seier forhandlingsleiar for Unio Stat Guro Elisabeth Lind i ei pressemelding.

LO stat kravde mellom anna at disponible pengar i år skulle gjevast som eit generelt kronetillegg på hovudlønstabellen, men nådde ikkje fram.

Leiar for LO Stat Egil André Aas seier i ei pressmelding han er svært skuffa over manglande forhandlingsvilje frå staten si side.

— Dette forhandlingsbrotet må staten ta på seg ansvaret for. Me var viljuge til å finna ei løysing der me tek omsyn til den spesielle situasjonen landet, og norsk arbeidsliv er i under pandemien. Men me møtte ein motpart som openberrt hadde bestemt seg på førehand, seier han.

Også forhandlingsleiaren til Akademikerne stat er skuffa.

– Staten har late att døra for forhandlingar både om økonomi og betring av tariffavtalen. Difor ber me no om bistand frå Riksmeklaren for å koma til semje, seier Anders Kvam i ei pressemelding frå Amademikerne.

Og bistand får dei når oppgjeret no kjem på bordet til Riksmeklaren 23. september. Fristen for å koma til ei løysing og unngå streik er 14. oktober.

Powered by Labrador CMS