Ordførar i Oslo, Marianne Borgen (t.v.), konstituert rektor Anne Borg og statssekretær Rebekka Borsch (V) klipper snor under den offisielle opninga av Oslo-kontoret.
Ordførar i Oslo, Marianne Borgen (t.v.), konstituert rektor Anne Borg og statssekretær Rebekka Borsch (V) klipper snor under den offisielle opninga av Oslo-kontoret.

NTNU opna nytt kontor i Oslo

Nyopning. Kontoret skal tilby etter- og vidareutdanning og gjere NTNU meir tilgjengeleg for næringsliv og offentleg sektor på Austlandet.

Publisert   Sist oppdatert

— NTNU opplever stor etterspurnad etter etter- og vidareutdanning. Å gjere det mogleg å lære heile livet er ein viktig del av samfunnsoppdraget som NTNU skal satse enda meir på, sa konstituert rektor Anne Borg, då kontoret vart opna torsdag førre veke. Det skriv NTNU på sine nettsider.

NTNU opplever stor etterspurnad etter etter- og vidareutdanning.
Anne Borg
Konstituert rektor, NTNU

Med det nyetablerte kontoret ynskjer det teknisk-naturvitskaplege universitetet å gjere etter- og vidareutdanning meir tilgjengeleg for tidlegare studentar og andre potensielle deltakarar som bur og jobbar i austlandsområdet.

NTNU har lenge ynskt å bli meir synlege i hovudstaden. Planlegginga tok til allereie i 2017.