Rykker opp

Blir ny styreleder ved NTNU-fakultet etter at UiO-professor trakk seg

Professor Kjersti Fløttum rykker opp og blir ny styreleder ved Det humanistiske fakultet ved NTNU.

Professor i fransk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, Kjersti Fløttum, skal lede styret ved Det humanistiske fakultetet ved NTNU ut nåværende styreperiode.
Professor i fransk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, Kjersti Fløttum, skal lede styret ved Det humanistiske fakultetet ved NTNU ut nåværende styreperiode.
Publisert Oppdatert

Etter en runde med hablitetsrot tidligere i år, valgte professor ved Universitetet i Oslo, Einar Lie, å trekke seg som styreleder ved Det humanistiske fakultet (HF) ved NTNU i februar, etter fem år i vervet.

Bakgrunnen var at det ble stilt spørsmål om hans habilitet i saken om hvilke navn de to nye instituttene ved det tidligere så konfliktfylte Institutt for historiske studier skulle få. Han ble ikke vurdert som inhabil, men valgte likevel å trekke seg.

Siden har HF-fakultetet vært på leting etter en ny styreleder.

— En ære å bli spurt

Nå er det klart at professor Kjersti Fløttum, som har sittet i fakultetsstyret som ekstern medlem siden 2013, rykker opp og blir styreleder ut nåværende styreperiode.

— Jeg setter stor pris på at Kjersti Fløttum blir vår nye styreleder. Hun kjenner fakultetet og humaniora godt, og har derfor et svært godt utgangspunkt for å lede styrets diskusjoner i det siste drøye året av denne styreperioden. Jeg ser fram til et enda tettere samarbeid med henne, sier dekan ved Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen i en pressemelding.

Fløttum er professor i fransk språkvitenskap ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen (UiB). Studiene og doktorgraden har hun fra NTNU.

— Det har vært et interessant verv å fylle, i godt samarbeid med de andre styremedlemmene og ikke minst med ledelsen ved fakultetet. Det var en ære å bli spurt og jeg skal gjøre mitt beste for å bidra til en fortsatt best mulig styring av fakultetet, sier Fløttum i en pressemelding.

Fløttum har også tidligere hatt ulike verv innen høyere utdanning og forskning, som blant annet viserektor for internasjonale relasjoner 2005-2009 ved UiB.

Siden 2013 har hun vært medlem av universitetsstyret ved UiB og fra 1.juli i år tar hun over som styreleder for Holbergprisen.

Håper å ta imot studenter til høsten

Fløttum ser frem til å følge opp vedtak om viktige saker som fakultetets strategi, økonomi og strategiske personalplan, skriver NTNU i pressemeldingen.

Hun får også blant annet ansvaret for å ansette nye ledere ved de nye historiske instituttene ved fakultetet, Institutt for historiske og klassiske studier (IHK) og Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS). Seks personer har søkt de to stillingene.

— I junimøtet blir en viktig sak å tilsette instituttledere på de to historieinstituttene, sier Fløttum i pressemeldingen.

Videre anser Fløttum det som viktig at styret fatter vedtak i et normeringsprosjekt. Fakultetet ønsker nemlig å utarbeide overordnede retningslinjer for nomering som skal gjelde alle instituttene, med tanke på blant annet undervisning og sensur.

— Det blir avgjørende å få til dette slik at det fungerer hensiktsmessig, sier Fløttum.

I tillegg håper hun at fakultetet kan ta imot nye studenter til høsten.

— Jeg håper vi til høstsemesteret kan møte studentene ved HF, og særlig de nye, med et godt mottak, gi dem gode opplevelser, i en utfordrende situasjon som vi, i likhet med andre universiteter og høyskoler i Norge, ikke har opplevd før, sier Fløttum.

Trond Åm møter som fast medlem i HF-styret ved NTNU.
Trond Åm møter som fast medlem i HF-styret ved NTNU.

Møter som fast medlem i styret

Når Kjersti Fløttum rykker opp som styreleder, blir tidligere varamedlem til styret, Trond Åm, fast møtende styremedlem. Åm er daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim.

Han har bakgrunn som idéhistoriker med fransk og filosofi som støttefag og sitter i Trondheim bystyre for Venstre.

— Åm er delvis utdannet hos oss og han har også god kjennskap til NTNU og HF. Han kjenner dessuten Trondheim og kulturlivet i byen godt. Åm vil bidra med kunnskap og perspektiver derfra som er verdifulle for fakultetet og diskusjoner i fakultetets styre, sier dekan Børresen.

Powered by Labrador CMS