sivilingeniør-tittelen

Ble lovet sivilingeniør-tittel. Føler seg lurt av UiS

I snart fem år har Mats Grendal trodd at han blir sivilingeniør til sommeren.
— En glipp, sier Universitetet i Stavanger.

— Det er jo krise at UiS ikke har fått med seg denne endringen, sier student.
— Det er jo krise at UiS ikke har fått med seg denne endringen, sier student.
Publisert Oppdatert

I 2016 begynte Mats Grendal på bachelorstudiet i kjemi- og miljøingeniør ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han var interessert i realfag, og søkte seg til dette studiet fordi UiS reklamerte med at hvis man fulgte den opp med en mastergrad, ville man få tittelen sivilingeniør.

— Jeg tenkte at det ville gi flere jobbmuligheter, men nå føler jeg meg skikkelig lurt, sier Grendal til Khrono.

Han er nå i innspurten av en mastergrad i miljøteknologi, ved samme universitet.

Mats Grendal
Mats Grendal

I desember fikk han og 87 andre studenter beskjed om at de i utgangspunktet ville få tittelen «master of science» på vitnemålet og ikke «sivilingeniør», på grunn av en glipp fra UiS sin side.

— Sivilingeniør er en gjev tittel, og man har jo lyst på den graden man har søkt seg inn på, sier Grendal.

Vedtok nye krav i 2016

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS kaller det hele en glipp, og sier de nå gjør det de kan for å redde situasjonen.

I 2016 ble det nemlig vedtatt nye vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør — i interesseorganisasjonen Universitets- og høgskolerådet (UHR) der UiS er medlem.

Det var Kunnskapsdepartementet som endret en forskrift fra 2005, og ba utdanningsinstitusjonene om å samordne sin praksis og komme til en enighet om vilkårene. De nye kravene innebar for UiS sin del at bachelorstudiet måtte tilby litt mer matematikk og litt mindre statistikk.

Det ble også bestemt at «De studieprogrammer som i dag gir tittelen sivilingeniør kan fortsette å tildele denne tittelen for studenter som tas opp til og med studieåret 2017-2018, selv om disse programmene ikke tilfredsstiller disse kriteriene».

Likevel fikk ikke UiS implementert de nye kravene i tide.

Tilbyr ekstra mattekurs i siste liten

Den praktiske konsekvensen av dette, ble at en god del studenter som startet på toårig masterutdanning etter 2018 ikke oppfylte kravene fra sin bachelorutdanning til å oppfylle nye retningslinjer fra UHR. For Mats Grendal innebar det også at han ikke kom inn på master andre steder enn ved UiS.

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, Øystein Lund Bø.
Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, Øystein Lund Bø.

— Disse nye retningslinjene skulle ha vært innarbeidet i bachelorprogrammene slik at de som ønsket å gå videre med master og bli sivilingeniør hadde dette på plass ved opptak. Dessverre har det fra vår side vært gjort en feil, slik at disse kravene ikke var innarbeidet og kommunisert tidsnok til dem som startet sin master. Det er innarbeidet for dem som nå har startet sin bachelor, sier dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Øystein Lund Bø, til Khrono.

De 88 studentene dette gjelder må nå i siste liten tilpasse sin studieplan, hvis de ønsker å benytte sivilingeniør-tittelen.

For de aller fleste betyr kravet at de mangler 5 studiepoeng i matematikk. For å hjelpe dem som nå mangler dette, tilbyr fakultetet i vår et spesialtilpasset emne på nettopp 5 studiepoeng.

Fakultetet beklager og legger seg flat

— Det siste semesteret er jo tilrettelagt for at vi skal gjøre eksperimenter og jobbe med masteroppgaven. Nå må jeg i tillegg ta noen tunge mattefag, og investere mye tid i det, sier Grendal.

Han mener UiS burde vært tidligere ute med en slik tilpasning.

— Det har vært utrolig dårlig informasjonsflyt. Det er jo krise at UiS ikke har fått med seg denne endringen. Det burde være jobben deres å vite slikt, sier han.

Dekan, Øystein Lund Bø, sier at de nå prøver å rette opp i feilen så godt de kan.

— Det er bare å beklage sen implementering og sen informasjon til studentene. Vi har ingen god unnskyldning. Det var en feil som ble gjort, og nå må vi bare prøve å rette opp i det, sier han.

— Noen studenter vil klare å få dette tilpasset ved å tilpasse sitt valgfag eller ta ett ekstra emne parallelt. De som ikke klarer det, og ønsker sivilingeniørtittel i tillegg til master på vitnemålet, må da ta fagene etterpå og få et nytt vitnemål, sier han.

— Skjønner du at noen studenter kan føle seg lurt nå?

— Jeg skjønner at det ikke er en kjekk situasjon å havne i, og at det blir mer arbeid på dem. Vi har likevel sett oss nødt til å forholde oss til kravene fra UHR og for øvrig sørge for likebehandling av de studentene dette gjelder, sier han.

Powered by Labrador CMS