To fornøyde styreledere, Bjørg Tørredal (t.v.) ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag og Vigdis Moe Skarstein ved daværende Universitetet i Nordland med en felles fusjonsplattform i september 2015, som førte til Nord universitet fra 1.1.2016. Foto: HiNT
To fornøyde styreledere, Bjørg Tørredal (t.v.) ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag og Vigdis Moe Skarstein ved daværende Universitetet i Nordland med en felles fusjonsplattform i september 2015, som førte til Nord universitet fra 1.1.2016. Foto: HiNT

Fagforening krever ekstern gransking ved Nord universitet

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet har bestemt seg: Han splitter opp et fakultet i Bodø og legger ledelsen av lærerutdanninga til Nord-Trøndelag. Utdanningsforbundet er opprørt og krever offentlig gransking av prosessen.

Publisert Oppdatert

Det har gått ei kule varmt ved Nord universitet i Bodø de siste ukene. Nylig sa dekan for Profesjonshøgskolen (sykepleie- og lærerutdanningen i Bodø) og en visedekan på lærerutdanningen, opp stillingene sine i protest mot prosessen som skal føre fram til ny organisering av det fusjonerte Nord universitet.

De to faglige lederne mener at de ikke er blitt hørt i prosessen, og er særlig opprørte over at ledelsen av et nytt fakultet for lærerutdanning skal flagges ut av Nordland fylke og til campus Levanger i Nord-Trøndelag. Lærerutdanningen vil dermed bli ledet fra den tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Krav om gransking

Etter at det ble kjent at rektor Bjørn Olsen faktisk innstiller overfor styret at de største profesjonsutdanningene skal deles mellom nordlendinger og trønderne så har Utdanningsforbundet ved Nord universitet skrevet innlegg i Avisa Nordland der de krever offentlig gransking av prosessen. Et av disse spørsmålene var plassering av ledelsen for lærerutdanningen og helsefag. 

Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-Trøndelag og tidligere Universitetet i Nordland fusjonerte til Nord universitet fra 1.januar i år. De som forhandlet fram en fusjonsplattform utsatte flere spørsmål som det var uenighet om og overlot til den nye ledelsen å finne løsninger på dette i løpet av 2016.

Jeg har vært trygg på prosessene som nå er kjørt og trygg på at vi skal lande.

Bjørn Olsen

Prosessen er dårlig forankret og tilliten til ledelsen er tynnslitt.

Maja Henriette Jensvoll

Lærerutdanning til Nord-Trøndelag

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Sist fredag ble det klart at rektor Bjørn Olsen endelig har bestemt seg. Han har ikke hørt på protestene fra sine nærmeste i Bodø og foreslår i papirene, som er lagt ut i forkant av styremøtet 23.juni, at ledelsen av et nytt lærerfakultet blir lagt til Levanger i Nord-Trøndelag.  

— Hvorfor gjør du dette når du har så sterke krefter mot deg i det faglige miljøet i Bodø? 

—  Fusjonsplattformen legger klare føringer om et lærerfakultet som skal ledes fra Nord-Trøndelag dersom faglige forutsetninger er oppfylt. Dette er utredet og vurdert, og legger grunnlaget for min anbefaling. Jeg er opptatt av å bygge en sterk lærerutdanning ved Nord universitet, og da må vi ha lærerutdanning både i Nordland og Nord-Trøndelag, sier Olsen til Khrono. 

— Så da mener du altså at «de faglige forutsetningene» for et lærerfakultet i Nord-Trøndelag er utredet etter at fusjonsplattformen ble vedtatt i fjor?

— Det er gjort en helhetsvurdering knyttet til dette spørsmålet, der jeg har landet på min anbefaling til styret, svarer Olsen.

— Du har fått mye kjeft for dette de siste ukene? 

— Jeg har fått både kjeft og ros. Det er generelt bra at det er engasjement rundt viktig spørsmål for oss, sier en diplomatisk rektor i Nord. 

— Men to av de faglige lederne dine i Bodø har sagt opp i protest mot prosessen? 

— Oppsigelsene må jeg bare ta til etterretning. Men jeg har avtalt med dekanen at hun står i stillingen fram til 1.august, så finner vi en ny midlertidig løsning fra da og fram til endelig organisering er klar, sier Olsen. 

Når et nytt organisasjonskart sannsynligvis blir vedtatt i styremøtet 23.juni skal alle faglige lederstillinger ved det nye Nord universitet lyses ut, og endelig bemanning skal være klar fra årsskiftet 2016/17.

Olsen: Gode prosesser

Rektor Olsen mener at de har hatt flere gode interne prosesser ved universitetet. Prosesser som førte til forslaget hans om ny organisering.

— Men nå leser vi blant annet i Avisa Nordland at avdelingen av Utdanningsforbundet ved Nord universitet krever offentlig gransking av prosessen. Hva tenker du om det? 

— Jeg har kun lest om dette i avisa. I medbestemmelsesmøtet med organisasjonene ble det ikke fremsatt slike krav. Men jeg er trygg på prosessene som har vært gjennomført, så jeg har vanskelig for å se grunnlaget for et slikt utspill. For øvrig sier loven at det er styret selv som bestemmer organiseringen av institusjonen, svarer Olsen.

—  Er fusjonsprosessen omtrent som du tenkte deg, eller er det mer krevende å forene nordlendinger og trøndere enn du hadde trodd? 

— Jeg hadde også forventa det skulle bli krevende. Jeg har jo fulgt føringene som ligger i fusjonsplattformen, jeg kom inn i prosessen da den var ferdigforhandlet. Endringsprosesser er krevende, og enkelte er mer krevende enn andre. Men jeg har vært trygg på prosessene som nå er kjørt og trygg på at vi skal lande støtt, sier Olsen.

Han legger til at han har hatt gode drøftinger med de ulike fagforeningene som støtter modellen med fem fakulteter, og han har gjennomført et personalmøte på fakultetet (Profesjonshøgskolen), som nå skal splittes opp, og mener han fikk gode og konstruktive signaler derfra. 

— Det er bra at ulike stemmer blir hørt, både internt og eksternt, sier Olsen. I forslaget til styret legger han opp til at dekanen for lærerfakultetet ligger i Levanger, men for å trygge doktorgradene legger han prorektor for forskning til Bodø. Forslaget er også at en direktør, samt prorektor for utdanning skal ligge i Trøndelag. 

«Ført bak lyset og holdt for narr »

(Foto: Privat)

Men leder i klubben til Utdanningsforbundet ved campus Bodø i Nordland, Maja Henriette Jensvoll (bildet over)  er ikke like fornøyd som rektor. Både  hun og de rundt 40 medlemmene hennes mener at de er «ført bak lyset og holdt for narr», ifølge et leserinnlegg i Avisa Nordland.

«Prosessen i seg selv har ført til usikkerhet og økt arbeidsbelastning for de ansatte, og det er derfor svært viktig at prosessene gjennomføres på en ryddig måte. Når det nå sås tvil om prosessen ber vi om at det iverksettes en offentlig granskning snarest», skriver Jensvoll, på vegne av sine medlemmer ved campus Bodø. 

— Hva er det dere vil skal granskes?

— Vi vil at prosessen, og det som har skjedd etter at fusjonsplattformen var på plass, skal granskes av eksterne. I fusjonsplattformen som man ble enige om står det at ledelsen av et lærerutdanningsfakultet skal legges til Nord-Trøndelag,  «dersom det er faglige forutsetninger for det». Vi hadde forventa at «faglige forutsetninger» skulle ha fokus i prosessen, men vi har ikke klart å se det noe sted. En slik ekstern vurdering ville hatt større legitimitet og i gitt oss et bedre felles grunnlag for fusjonsarbeidet. Det er ikke gjort noen ekstern evaluering av den faglige virksomheten, bare av den administrative, sier Maja Henriette Jensvoll til Khrono.

— Et «uenighetsnotat»

Hun stiller seg kritisk til at dekan for samfunnsvitenskap ble satt til å lede utredningen om faglig organisering og at vedkommende i utgangspunktet ikke tok med seg noen fra Profesjonshøgskolen i arbeidet, det største fakultetet som også i påvirkes mest av fusjonen.

— Rapporten som kommer ut i andre enden er et uenighetsnotat. Man har bedt om innspill og det har det kommet mange av, men innspillene er hemmelige og ikke tatt med i rapporten, sier Jensvoll og mener at en slik prosess ikke inngir tillit. 

— Alle visste i utgangspunktet at spørsmålet om faglig organisering var kontroversielt, sier Jensvoll, og mener at rektor Olsens forslag til universitetsstyret ikke er bra nok.

— Bare avstand er et argument i seg sjøl. At én av dekanene skal sitte 70 mil unna de fire andre vil vanskeliggjøre det å ivareta lærerutdanningene ved Nord universitet, sier Jensvoll. Hun holder fast ved at det skal være faglig grunnlag som skulle være utgangspunktet for fusjonen og det samme for organiseringen av det nye universitetet. 

Jensvoll: Skinndemokrati

— Hele prosessen har vært et skinndemokrati. Det betyr ikke at beslutningene nødvendigvis hadde blitt annereledes med en bedre prosess. Men vi ønsker at prosessen skal granskes slik at man får bragt på det rene hva som er skjedd, blant annet om hvorfor det er lagt lokk på innspill som er kommet inn. Men nå er jeg vel egentlig redd for at det toget har gått, sier hun.

— Men, vi må kunne forvente at et universitetsstyre kan begrunne sine valg både faglig og strategisk – det har i hvert fall ikke rektor gjort så langt, mener klubblederen. 

— Prosessen er dårlig forankret og tilliten til ledelsen er tynnslitt, sier Jensvoll, som også mener at mange synes det er tungt å gå på jobb om dagen: 

— Dette vil påvirke energien vi skal legge inn i fusjonsarbeidet og det er synd. Vi har alle et felles mål og det er å ivareta lærerutdanningen ved Nord universitet på en slik måte at at vi klarer å levere  den nye grunnskolelærerutdanningen fra 2017 både i Nordland og Nord-Trøndelag, sier klubblederen i Bodø.

Stille diplomati i Nord-Trøndelag 

(Foto:Privat)

I Nord-Trøndelag er det nesten musestille. Under fusjonsforhandlingene i fjor var det det lærerutdanningen ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag  som murret mest og var mest skeptiske til en fusjon. De leverte en underskriftsliste med 100 signaturer til daværende rektor Steinar Nebb og ba om at styret ved  HiNT skulle bruker lenger tid på å bestemme seg. Både Forskerforbundet og Utdanningsforbundet på daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag gikk imot fusjonen. 

Dekan ved lærerutdanningen i Levanger på gamle HiNT, Egil Solli (bildet), understreker overfor Khrono at det ble kjørt en omfattende prosess under fusjonsforhandlingene ved den daværende høgskolen og han mener at det ble gjort et grundig forarbeid på det som førte til en felles fusjonsplattform. 

— Så i denne saken forholder jeg meg til fusjonsplattformen der det står at det skal være et lærerutdanningsfakultet som skal ledes fra Levanger, sier Solli. 

— Og så står det i tillegg «…dersom det er faglig forutsetning for det». Er det faglig forutsetning for det? 

—  Det er vel ingen som har gransket det, men det står også i plattformen at det er to likeverdige parter som har gått i lag og at man skal fordele ledelse utover i universitetet. Med store avstander, og mange studiesteder, så må en ha en oppmerksomhet på at ledelsen skal være desentralisert, og at makt og myndighet må delegeres, sier Solli, som mener at det er feil utgangspunkt etter en fusjon og tenke «dem» og «vi».

Ønsket oss en bedre start

— Vi har fusjonert og da er målet at 1 pluss 1 skal bli mer enn 2, sier han. 

— Men du er fornøyd med den prosessen som har blitt kjørt siden fusjonsplattformen ble vedtatt? 

— Jeg mener at vi skal få til å samarbeide godt. Det er ikke uenighet mellom fagmiljøene, fagfolket treffes og har gode miljøer allerede, men vi kunne nok i og for seg ha ønsket oss en bedre start, sier Solli. 

— Har starten som universitet blitt omtrent som du trodde, eller merker du ingen forskjell? 

— Vi merker helt klart at trøkket rundt forskning og kompetanseheving øker, men det hadde vi også måtte lagt på oss selv, så det er jo bare positivt, sier dekan Solli.

— Og når stillingen som dekan for Fakultet for lærerutdanning i Nord universitet lyses ut, så er du en av søkerne?

— Det vet jeg ikke, det er lenge til, sier Egil Solli.

Men så lenge til er det ikke. Styret skal denne uka vedta stillingsutlysninger for dekaner og prorektorer.

De er foreløpig ikke lagt ut i styrepapirene så hvilke kompetansekrav som vil gjelde for toppstillingene ved Nord universitet er ikke offentlig kjent ennå. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS