anholdt i Etiopia – Kritisert i Norge

Beskylder Etiopia-antropolog for rolleblanding etter forsknings­reise

15 akademikere har sendt brev til rektoren ved Bjørknes Høyskole. Professoren avviser anklagene.

Bjørknes-professor Kjetil Tronvoll ble anholdt på flyplassen i Addis Abeba. Hjemme i Norge ventet kritikk for oppdraget han hadde vært på i Etiopia.
Bjørknes-professor Kjetil Tronvoll ble anholdt på flyplassen i Addis Abeba. Hjemme i Norge ventet kritikk for oppdraget han hadde vært på i Etiopia.
Publisert Oppdatert

Forrige uke ble antropolog og professor ved Bjørknes Høyskole, Kjetil Tronvoll, anholdt på Bole-flyplassen i Etiopia og utspurt av etteretningssjefen da han skulle returnere til Norge.

Tronvoll var i Etiopia som den eneste akkrediterte internasjonale valgobservatøren under det omstridte valget i Tigray-regionen, helt nord i landet på grensen til Eritrea. Det skrev han selv på Twitter tre dager før valget.

Regionvalget er erklært ulovlig av de nasjonale myndighetene, med statsminister og nobelprisvinner Abiy Ahmed i spissen. Dette fordi myndighetene har besluttet å utsette det nasjonale valget til neste år, som følge av koronapandemien.

15 norsk-etiopiske akademikere stiller nå spørsmål ved Tronvolls rolle under, og formål med, besøket i Tigray.

Stiller spørsmål i brev

I et brev sendt til rektor Cia Dunstrøm ved Bjørknes Høyskole, med De nasjonale forskningsetiske komiteene i kopi, er de sterkt kritiske til det de opplever som uansvarlige handlinger.

De 15 akademikerne mener Tronvoll har brutt loven til en suveren stat.

Professor Tronvoll opplyser til Khrono at han var i Tigray på invitasjon om å forske på valget sammen med kolleger fra det største universitetet i Tigray-regionen, det statlige Mekelle universitetet, hvor Tronvoll har en adjunkt professor-stilling.

«Således hadde jeg både forskningsklarering (fra et føderalt universitet) og tillatelse til å være tilstede på valgstasjonene fra valgkommisjonen. Jeg var i landet på et offisielt visa (som utgis til de som samarbeider med offentlig institusjoner under korttidsopphold)», skriver Tronvoll i en e-post.

Etikk-kritikk

Brevskriverne ønsker svar på om Tronvoll var i Etiopia som del av et forskningsprosjekt i regi av Bjørknes Høyskole. De vil også ha svar på om høgskolen støtter hans engasjement i det regionale valget i Tigray «som ble erklært grunnlovsstridig av House of Federation», skriver de i brevet.

De stiller også spørsmål ved om rektoren anser det som etisk og lovlig av en ansatt ved Bjørknes å bruke sin profesjonelle tittel og tilknytning «som en forkledning når man reiser til et suverent land for et helt annet formål».

— Vi mener dette er et klart brudd på forskningsetiske retningslinjer, sier en av brevskriverne, forsker Teferi Demissie.

Demissie jobber ved forskningsinstituttet Norce Klima, men presiserer at han i denne saken uttaler seg som privatperson og forsker.

Sekretariatsleder Vidar Enebakk i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), sier de er orientert om saken.

I samarbeid med Mekelle universitetet

Norske ressursbanken for demokrati og menneskerettigheter (Nordem), som sender ut valgobservatører på vegne av norske myndigheter, bekrefter at de ikke har sendt Tronvoll.

Det gjør også Tronvoll selv:

«Jeg har de siste 15 årene gjennomført ca 5 forskningsbaserte valgobservasjoner hvor Nordem ikke har vært involvert. Som sagt, var dette prosjektet i et samarbeid med Mekelle universitetet. Siden jeg ikke er etiopisk statsborger, ble jeg derfor klassifisert som "internasjonal"», skriver Tronvoll i e-post til Khrono.

Han legger til:

«Det er særdeles viktig å forstå at om noe er klassifisert som "ulovlig", gjør det ikke dermed det ulovlig å studere eller forske på. Forskningens rolle er jo nettopp også å utforske "contested concepts" for å forstå dynamikken dette genererer».

Fakta

Valget i Tigray

  • Det ble holdt valg i Tigray-regionen helt nord, på grensen til Eritrea, den 9. september.
  • Valget ble gjennomført til tross for at nasjonale myndigheter erklærte det ulovlig.
  • Tigray People's Liberation Front (TPLF), som allerede har vært ved makten i regionen, vant alle de ledige setene i delstatsforsamlingen.
  • TPFL, har gjennom koalisjonspartiet Ethiopian Peoples' Revolutionary Democratic Front (EPRDF), dominert etiopisk politikk i mer enn 30 år, før dagens statsmininster Abiy Ahmed kom til makten i 2018.

Professoren beskriver også at valgobservasjon kan organiseres og gjennomføres på ulike måter.

«Ved denne anledning, var det organisert som et forsker team fra Mekelle University, som selvfølgelig har rett og anledning til selv å definere hva de vil forske på», skriver Tronvoll.

— En del av arbeidet

I sitt svar til de 15 akademikerne, svarer rektor Cia Dunstrøm ved Bjørknes Høyskole det samme: at professor Tronvoll var i Etiopia etter å ha blitt invitert av Mekelle universitetet, og skulle drive felles forskning på den politiske situasjonen i landet.

«En del av dette arbeidet var å gjøre en forskningsbasert observasjon av regionvalget i Tigray, på invitasjon fra regionale myndigheter», skriver Dunstrøm.

Var valgobservatør for å få tilgang

På spørsmål om ikke det er mulig å observere eller studere valget, uten å samtidig ha rollen som formell valgobservatør, svarer Tronvoll slik:

«Jo, det kan man, men da har man svært begrenset tilgang til informasjon og informanter. For å få tillatelse til å intervjue velgere på valgdagen, intervjue valgmedarbeidere på alle nivåer, få tilgang til de politiske representantene/observatørene, få adgang til valglokalene for å vurdere logistikk/organisering/kapasitet/mulig valgfusk, etc, så må man være registrert hos valgkommisjonen som er den øverste autoritet i et "land" under valggjennomføringen», skriver Tronvoll i en e-post.

Professoren opplyser at datainnsamlingen fra denne turen i hovedsak vil brukes som bidrag til bokprosjekter han jobber med: et om tigreansk nasjonalisme og et om Etiopias politiske fragmentering.

Mener felles metode styrker tilliten til observatørene

Anne Sofie Molandsveen leder valgobservasjonsaktivitetene i Nordem. Hun bekrefter også at det er flere måter å organisere valgobservasjon på, og at så lenge man er akkreditert av valgmyndighetene i landet, så kan man kalle seg observatør.

— Men det finnes en spesifikk metode som de anerkjente organisasjonene som observerer valg, inkludert Nordem, jobber etter, sier Molandsveen til Khrono.

Hun beskriver at de anerkjente organisasjonene som sender valgobservatører har gått sammen om felles metoder, for å unngå subjektive vurderinger.

Et viktig element er at man observerer i team på minimum to internasjonale observatører.

Molandsveen sier også at valgobservatører sendes etter invitasjon fra mottakerlandets myndigheter og at de skal være til nytte for landet de reiser til gjennom å levere konkrete anbefalinger etter valget. Valgobservatører fokuserer på valgprosess, ikke på resultat, understreker Molandsveen.

— Når alle følger samme objektive metode, sørger man for å styrke/opprettholde tilliten til internasjonal valgobservasjon, sier Molandsveen.

Khrono har vært i kontakt med Utenriksdepartementet i forbindelse med saken og de ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS