vold i arbeidslivet

Bekymret for at studentene ikke rustes for vold i arbeidslivet

NTNU har hyret inn eksperthjelp for å forberede studentene.

Fellesorganisasjonen (FO) jobber for at studenter skal få mer kunnskap om hvordan de skal reagere i voldssituasjoner. Her ved FO-leder, Mimmi Kvisvik.
Fellesorganisasjonen (FO) jobber for at studenter skal få mer kunnskap om hvordan de skal reagere i voldssituasjoner. Her ved FO-leder, Mimmi Kvisvik.
Publisert

I 2019 bestilte Fellesorganisasjonen (FO) en Fafo-undersøkelse blant sine drøyt 31.000 medlemmer. I løpet av et år sa halvparten av dem at de hadde vært utsatt for vold og/eller trusler på jobb. I samme rapport fant de ut at temaet i svært liten grad inngår i grunnutdanning til de gruppene de er opptatt av. Det er noe FO-studentene tok opp på en konferanse i oktober om vold og trusler, ifølge tidskriftet til FO, Fontene.

— Det er bekymringsfullt at vi gang på gang har studenter som forteller oss at dette ikke er noe som ligger inne i studieplaneene. De lærer om vold og trusler, men sjelden hvordan de kan ivareta seg selv og kollegaene sine, sier Mimmi Kvisvik, leder i FO, til Khrono.

Helt siden FO startet opp har de jobbet med denne tematikken. Og ved tragiske tilfelle, som NAV-drapet på Årstad i september, så blir det aktualisert og arbeidet intensivert igjen. Ved FO-landsmøtet i 2019 staket de ut en kurs for de neste fire årene for dette arbeidet for sine medlemmer. Da ble det blant annet vedtatt at de vil jobbe for at utdanningene setter vold og trusler mot ansatte på studieplanene.

Kjører todagerskurs

FO har vært inne på hos en ikke navngitt utdanningsinstitusjon tidligere der de lagde et tretimers undervisningsopplegg. Det ble redusert til 20 minutter etter at institusjonen mente det ikke var tid og ressurser til det. Det er en tilbakemelding som går igjen landet rundt. Ved NTNU valgte de heller heller å utvide med eksperthjelp fra Bufetat, som Fontene omtalte først.

— Man kan ikke sende en lærling ut i et maskinrom uten opplæring i bruk av nødknapp, hørselvern og annen sikkerhet. Det er sånn vi må tenke på dette studiet også, sier Anne Grytbakk, universitetslektor ved NTNU, til Khrono.

I 2019 startet de opp et pilotprosjekt sammen med Bufetat på barnevernspedagogutdanningen. I fjor ble også sosionomutdanningen ved NTNU med. Nå får studenten et todagers-kurs der de skal lære seg å beskytte seg selv i trusselsituasjoner.

— Vi ble oppmerksom på at endagers kurs hadde sine begrensinger. Vi prøvde å pakke for mye inn på kort tid, mens vi nå har to dager der vi kan se hvordan man skal og bør reagere i en opphetet situasjon. Da går vi gjennom ulike scenarioer og får blant annet øvelse i hvilken distanse man bør ha til en person som er sint, og hvordan man bør bevege seg for å holde seg trygg, forteller Grytbakk.

Hun legger ikke skjul på at det også har vært noe motstand for å få dette inn på studiet. Samtidig viser tall fra blant annet Nav at deres ansatte ofte blir utsatt for truende atferd og trusler. 20. september meldte VG at det var 368 slike tilfeller så langt i 2021.

— Noen sier at vi ikke må skremme studenter med å snakke om konflikt. Men det handler om å være realistisk på at slike ting kan oppstår, slår Grytbakk fast.

Fontene skriver at også Høgskolen i Volda og Nord universitet har lokale avtaler med Bufetat om å få samme opplegg. I år er tredje året NTNU jobber med dette, og undervisningen er evaluert av studentene etter at de har vært i praksis.

— Tilbakemeldingen har vært gjennomgående positiv. Det gir de en ekstra trygghet om det oppstår en situasjon. I Barnevernet skal det være mye kjærlighet og omsorg, men vi må finne en balansegang mellom det og realitetsorientering, sier hun.

Forberedelse til praksis

Fellesorganisasjonen håper nå at flere følger etter NTNU. For selv om de vil jobbe for at det blir mer aktuelt i studieløpet så vil de ikke komme komme med krav overfor universiteter og høyskole, men utfordre på behovet for dette.

— Det må være opp til hvert enkelt universitet og høyskole på hvordan det kan løses. Vi mener at studiene som våre medlemmer kommer fra er underfinansiert og inneholder for mange læringsmål med tanke på hva man kan forvente at de skal fylle inn i studieløpet. Helst skulle vi sett at dette var obligatorisk undervisning i forbindelses med praksisforberedende undervisning, sier Kvisvik og legger til:

— Samtidig må vi erkjenne at dette er noe som må jobbes med kontinuerlig. Vi må se bredt på utfordringen og gå inn i prosesser med utdanningsmyndigheter, hver enkelt institusjon, hvert studieprogram og ulike arbeidsgivere. Vårt oppdrag er å påpeke utfordringer, så må de som er ansvarlig finne løsningene

FO-studentene hadde i starten av oktober en konferanse om vold og trusler, som ble markedsført på sosiale medier med: "Hvordan blir din arbeidshverdag? Det studiet ikke forbereder deg på." Der var Kvisvik selv til stede.

— Der møtte jeg flere studenter som var glad på egne vegne for å få tilgang til kunnskap om temaet. Samtidig var noen også bekymret for at medstudenter ikke fikk det samme.

Powered by Labrador CMS