Barnehagelærstudentene på HVL er sinte og fortvilte etter to år med kaotiske tilstander på studidet. Fra venstre: Else-Marit Tørmo Jonassen, Kjersti Sandanger og Bente Todnem. Foto: Njord V. Svendsen
Barnehagelærstudentene på HVL er sinte og fortvilte etter to år med kaotiske tilstander på studidet. Fra venstre: Else-Marit Tørmo Jonassen, Kjersti Sandanger og Bente Todnem. Foto: Njord V. Svendsen

Deltidstudenter oppgitt over studieforhold på Vestlandet

Protesterer. Lærere som ikke møter, halvert timeplan og dårlig informasjon. Barnehagelærestudentene opplever at de blir nedprioritert. — Studentene har ansvar for egen læring, svarer Høgskulen på Vestlandet.

Publisert Oppdatert

Else-Marit Tørmo Jonassen går tredje året på deltidsstudier på Barnehagelærerutdanningen på Høgskulen på Vestlandet. Nå har nesten hele klassen hennes undertegnet et innlegg der de kommer med hard kritikk av Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Fakta

Barnehagelærerstudiet

Høgskulen på Vestlandet tilbyr barnehagelærerutdanning på deltid i Bergen og Sogndal.

I Bergen går undervisningen to dager i uken, mens studiet i Sogndal er nett- og samlingsbasert med tredagerssamlinger tre ganger i semesteret.

Utdanningen skal gi kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre.

Kilde: HVL

Ifølge studentene — som alle går tredje året på deltid — har undervisningstimer forsvunnet, timeplaner blitt kuttet og studentene til tider blitt nærmest glemt.

Noen skikkelig forklaring har de ikke fått, mener de, verken fra lærerne eller administrasjonen på HVL.

Timene som forsvant

HVL-studentene forteller til Khrono om musikktimene som ble borte og ikke er blitt erstattet. Gjennom Khrono ble de informert om at læreren hadde sluttet i protest.

Professor Njål Vindenes takket av fordi han var sint og lei av måten han mener kunstfag generelt og musikkfag spesielt blir ned- og bortprioritert på høgskolen. Vindenes viste til at man undervisningsmessig skal bruke en tredjedel av ressursene som man for bare fire år siden brukte for å lære studentene musikk. De har gått i fra i underkant av 900 timer til 300 timer.

Studiet vi søkte oss inn på er ikke det samme som vi nå går på.

Bente Todnem

Ifølge læreplanen skal studentene lære å spille et instrument i løpet av studiet.

— Studiet vi søkte oss inn på er ikke det samme som det vi nå går på, sier Bente Todnem, en av de andre studentene som fronter kritikken mot høgskolen.

Halverte undervisningen

Nesten halvparten av undervisningstimene som var satt opp på timeplanen før semesteret er ifølge studentene tatt bort, uten at noen ble informert. Ifølge den opprinnelige timeplanen skulle deltidsstudentene ha heldagsundervisning fra 8.15 til 17.00 hver torsdag og undervisning 8.15-14.00 hver fredag. I praksis slutter undervisningen til ulike tider og ofte flere timer tidligere enn satt opp begge dager. Nå er ingen undervisning lenger satt opp til 17.00 ifølge studentene.

Heldagssundervisningen ble først kuttet helt ut, men deretter tatt inn igjen i komprimert utgave.

— Det er mye fram og tilbake, det er dessverre typisk: Vi får ingen informasjon om hva, hvor og når, sier Else-Marit Jonassen.

Hun sier at de også er blitt satt opp til timer i fellesklassene sammen med heltidsstudentene. Men forelesere har ikke vært informert, noe som har ført til overfylte rom og kaotiske tilstander.

De vordende barnehagelærerne er bekymret for at de skal ende med en svekket og redusert utdannelse.

— Barnehagelærere har fått stadig flere lovpålagte krav til kompetanse. Da er det ganske hårreisende at vi får mindre og mindre undervisning, samtidig som vi må innfri disse kravene. Det er barna som til slutt taper, sier Bente Todnem.

HVL-studentene forteller også om forholdene i et innlegg undertegnet av 20 studenter på tredje året på barnehagelærer, deltid, i Bergen.

Meldte fra i studiebarometeret

Tilbakmeldingen om misfornøyde barnehagelærerstudenter kom også fram i Studiebarometeret som ble lagt fram i februar i år. Særlig på punktet om organisering gir HVL-studentene skolen dårlig karakter. Her får Høgskulen på Vestlandet 2,5 av studentene sine, mens snittet blant landets barnehagelærerstudenter er 3,3.

Og under organisering er det særlig punktet «Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)» som utløse dårlig karakter. HVL sine deltidsstudenter gir høgskolen 2,0 på dette punktet, snittet ellers er 2,9 for barnehagelærerstudenter.

Studiebarometeret generelt gir de samme studentene HVL en karakter på helhetsopplevelse på 3,8. Det er 0,2 under snittet for alle barnehaglærerutdanninger i Norge. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 er best.

HVL: — Studentene må ta ansvar

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett viser til studieprogramansvarlig Margareth Eilifsen når Khrono ber om kommentar.

Hun stiller seg noe undrende til studentenes påstand om at den opprinnelig oppsatte timeplanen ikke følges og undervisningstiden i praksis er nær halvert.

— Undervisning er mer enn forelesningen, sier Eilifsen.

— Hva tenker du på da?

— Kollokviegrupper.

— Mener du kollokvier organisert av dere med faglig veileder tilstede?

Studentene har ansvar for egen læring. De får oppgaver som det forventes at de arbeider selvstendig med.

Margareth Eilifsen

— Noen ganger. Men studentene har ansvar for egen læring. De får oppgaver som det forventes at de arbeider selvstendig med. I studieplanen står det at undervisning varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, seminar og studentaktive læringsaktiviteter.

Eilifsen mener ellers at det studentene oppfatter som timeplan, er egentlig er romreservasjon. Romreservasjonen blir klar før sommerferien, mens selve timeplanen først blir klar til semesterstart, forklarer hun.

«Menneskelig svikt»

Elifsen sier hun kjenner til at lærere ikke har møtt opp. Forklaringen på de fleste av disse hendelsen er «menneskelig svikt».

— Dette er fulgt opp med personalsaker i de tilfellene det gjelder, for eksempel kurs til ansatte. I et tilfelle i vår ble underviseren syk, og skolen rakk ikke å melde fra til studentene i tide. Dette beklager vi veldig sterkt, sier hun.

Da foreleser ikke møtte til oppsatt undervisning ved semesterstart i høst, var det fordi denne foreleseren hadde satt opp undervisning i feil uke i systemet. Som en delforklaring på det studentene oppfatter som rot, peker hun på at HVL har problemer med å få læringsplattformen Canvas og timeplansystemet Timeedit til å fungere sammen. Mens arbeidet med å løse de tekniske problemene har pågått har de i stedet brukt excel-ark.

— De fleste utfordringene er nå løst, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!