Hvor viktige er barnehagelærerne?

Høgskolen får mindre penger per student på barnehagelærerutdanningen enn på grunnskolelærerutdanningen. Hvor viktige er vi, egentlig, spør barnehagelærerstudent Iselin Dagsdotter Sæterdal i dette innlegget-

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

De aller fleste vil nok kunne si seg enig i ovenstående sitat hentet fra Kunnskapsdepartementet sin hjemmeside. Det råder sannsynligvis også liten uenighet om at barna er framtiden. Og det kan nok tenkes å være en generell enighet om at denne framtiden bør være av en viss kvalitet. Men om fremtiden skal være av en viss kvalitet bør det vel være fokus på blant annet å legge et kvalitativt og godt grunnlag for utvikling og læring så tidlig som mulig.

Som sitatet over sier, mener Kunnskapsdepartementet at det er barnehagen som har ansvar for å gi barna dette gode grunnlaget for videre utvikling og læring. Barnehagen skal tilby trygghet, lek og læring ved hjelp av kvalifiserte og omsorgsfulle voksene. De snakker videre om kvalitet i barnehagen og sier de voksnes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Den faglige og personlige kompetansen er de viktigste ressursene og er en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Men hvor viktig mener egentlig Kunnskapsdepartementet at dette grunnlaget som skal legges i barnehagen er, når de plasserer barnehagelærerutdanningen i en økonomisk tildelingskategori under grunnskolelærerutdanningen? En barnehagelærerstudent er 15.000 kroner mindre verdt i året enn en grunnskolelærerstudent. For barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus alene utgjør det en årlig forskjell på 7-8 millioner kroner.

Det er barnehagelærerne som blant annet har ansvaret for og muligheten til å observere og forebygge de vanskene som skolen senere kan få problemer med. Utdanningsforbundet skriver på sine hjemmesider om viktigheten av tidlig innsats og viser til en analyse av flere internasjonale forskningsrapporter hvor det kommer fram at de tre viktigste faktorene for at barnehagen skal ha en positiv og langvarig effekt på barns læring og utvikling, også inn i skolen.

En barnehagelærer-student er verdt 15.000 kroner mindre i året enn en grunnskole-lærerstudent.

Iselin Dagsdotter Sæterdal

De tre viktigste faktorene for at barna skal oppleve trygge rammer til å lære og utvikle seg i er gode relasjoner mellom de ansatte og barna, gode relasjoner barna seg i mellom og en målrettet pedagogikk som gir plass til det enkelte barn. Det er her snakk om faglig og personlig kompetanse i personalgruppen.

Kunnskapsdepartementet sier på sine hjemmesider at de vil styrke arbeidet med kompetanseheving i barnehagesektoren blant annet ved å utdanne flere pedagoger. Det er vel og bra, men for at det skal sikres høy kompetanse og kvalitet i barnehagen bør det være høy kvalitet i utdanningen av det pedagogiske personalet.

Og for at det skal være høy kvalitet i utdanningen av det pedagogiske personalet må det være høy kvalitet i undervisningen på utdanningsinstitusjonen, men hvordan kan det opprettholdes en høy kvalitet i undervisningen på utdanningsinstitusjonen, og følgelig da i utdanningen, når det gang på gang kuttes i undervisningstilbudet på grunn av økonomi?

Og hvordan har Kunnskapsdepartementet tenkt å gjøre barnehagelærer til et attraktivt yrke flere ønsker å utdanne seg til med de økonomiske, og følgelig kvalitative, forutsetningene utdanningsinstitusjonen har?

Så jeg spør igjen: Viktig, men ikke så viktig…?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS